Wizy dla dzieci
Wizy dla dzieci

Wizy dla dzieci

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Wszystkie osoby podróżujące do Stanów Zjednoczonych, w tym dzieci, muszą posiadać wizę lub autoryzację ESTA, jeśli kwalifikują się do programu ruchu bezwizowego. Każda osoba podróżująca bez wizy, także dziecko, musi mieć własną autoryzację ESTA.

Dzieci poniżej 14 roku życia, które posiadają obywatelstwo polskie i chcą ubiegać się o wizę, z reguły mogą złożyć wniosek wizowy bez konieczności odbycia rozmowy dziecka lub rodziców z konsulem. Prosimy o zapoznanie się z informacją poniżej na temat ubiegania się o wizę bez wymogu przeprowadzenia rozmowy. Dzieci posiadające obywatelstwo polskie, które ukończyły 14 lat, muszą przyjść na rozmowę z konsulem.

W przypadku dzieci nieposiadających obywatelstwa polskiego, które chcą ubiegać się o wizę do Stanów Zjednoczonych, konieczne jest spotkanie z konsulem: (1) Dzieci, które ukończyły 14 lat, muszą przyjść na rozmowę, lub (2) Dzieci, które nie ukończyły 14 lat nie muszą pojawiać się osobiście. Podczas rozmowy może je reprezentować rodzic lub opiekun prawny. W związku z tym informacja przedstawiona poniżej nie dotyczy dzieci, które nie mają obywatelstwa polskiego.

Wymagane postępowanie w przypadku ubiegania się o wizę bez wymogu przeprowadzenia rozmowy:

UWAGA: Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie i Konsulat Generalny w Krakowie nie przyjmują dokumentów od osób zwolnionych z rozmowy z konsulem.

Krok 1
Należy wnieść opłatę za rozpatrzenie podania o wizę.

Krok 2
Należy wypełnić elektroniczny wniosek o wizę nieimigracyjną (DS-160).

Krok 3
Należy umówić się na spotkanie korzystając z tej strony internetowej. Aby kwalifikować się do zwolnienia z rozmowy z konsulem, trzeba odpowiedzieć na pytania w formularzu on-line lub zadzwonić pod numer infolinii. Osoby zakwalifikowane otrzymają dokładne instrukcje dotyczące sposobu dostarczenia dokumentów.

Aby umówić się na spotkanie, należy podać trzy informacje:

  • Numer paszportu
  • Numer potwierdzenia opłaty (aby uzyskać pomoc w odnalezieniu tego numeru, należy kliknąć tutaj).
  • Dziesięciocyfrowy (10) numer kodu kreskowego ze strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160 zaczynający sie literami AA.

Krok 4


Należy dostarczyć następujące dokumenty do najbliższego biura Mail Boxex Etc.:

 • Wydruk potwierdzenia zakwalifikowania się dziecka do ubiegania się o wizę bez rozmowy z konsulem (Interview Waiver Confirmation Letter) z numerem UID.
 • Formularz Dostarczenia Dokumentów. Proszę kliknąć tutaj,  aby wydrukować formularz. Formularz należy wypełnić ręcznie.
 • Wydruk strony potwierdzającej złożenie elektronicznego wniosku DS-160
 • Zdjęcie, jeżeli nie zostało wgrane do formularza DS-160, lub jeżeli nie spełnia  wymaganych kryteriów
 • Ważny paszport oraz poprzednie paszporty z ważnymi wizami USA.
  • Jeżeli jedno z rodziców dziecka posiada ważną wizę nieimigracyjną prosimy o załączenie kopii wizy rodzica do dokumentów dziecka. W przypadku, gdy oboje rodzice posiadają ważne wizy, zalecamy dołączenie kopii wiz obojga rodziców do podania dziecka.           W podaniu wizowym dziecka, rodzice powinni jasno zaznaczyć, czy dziecko podróżuje z jednym czy z dwojgiem rodziców. 
  • Jeżeli dziecko podróżuje bez rodziców prosimy o załączenie listu wyjaśniającego dlaczego dziecko podróżuje samo lub z inną osobą towarzyszącą, kogo zamierza odwiedzić w USA, itp. 
 • Jeżeli nazwiska rodzica i dziecka są różne, należy dostarczyć odpis zupełnego aktu urodzenia lub postanowienie sądowe o adopcji.                                 

Można również zamówić kuriera UPS pod wskazany adres lub dostarczyć dokumenty i paszport do wybranego punktu odbioru na terenie całego kraju.

 • Należy wysłać maila na jeden z adresów: mbe2861@mbe.pl (Warszawa) lub mbe005@mbe.pl (Kraków) . Na tej podstawie MBE wyśle instrukcję jak dokonać płatności 36,90 złotych za usługę
 • Po wysłaniu dowodu przelewu MBE wyśle w zalączeniu etykietę, którą należy wydrukować, a następnie nakleić na kopertę.

Krok 5

UPS dostarczy dokumenty do Ambasady/Konsulatu bezpłatnie.

Krok 6
Po przeprowadzeniu procedury wizowej, konsulat zwróci paszport/y oraz dodatkowe dokumenty do firmy kurierskiej UPS. 

Proces wizowy może trwać do 10 dni roboczych. Zastrzegamy sobie prawo do wezwania na indywidualną rozmowę z konsulem każdej osoby starającej się o wizę.

Dzieci podróżujące do USA

Ze względu na rosnącą liczbę uprowadzeń i wykorzystywania dzieci, US Customs and Border Protection (Urząd Celny i Straż Graniczna Stanów Zjednoczonych Ameryki) zaleca, aby w przypadku, gdy dziecko podróżuje tylko z jednym rodzicem lub z opiekunem, osoba towarzysząca dziecku posiadała pisemną zgodę drugiego rodzica (lub obojga rodziców) na jego wyjazd poza granice kraju. Urząd Celny i Straż Graniczna Stanów Zjednoczonych zaleca, aby pismo było napisane w języku angielskim, potwierdzone notarialnie i zawierało stwierdzenie; “Potwierdzam, że moja żona/ mój mąż/inna osoba podróżuje poza granice kraju z moim synem/córką i wyrażam na to zgodę” (“I acknowledge that my husband/wife/other person is traveling with my son/daughter out of the country and has my permission to do so”).

Rodzice dziecka mogą również rozważyć udzielenie pełnomocnictwa tymczasowemu opiekunowi na wypadek nieprzewidzianych okoliczności medycznych, jakie mogą się zdarzyć na terytorium Stanów Zjednoczonych. W przypadku, gdy opiekę prawną nad dzieckiem sprawuje tylko jeden rodzic dokumenty, które to potwierdzają, takie jak postanowienie sądu dotyczące władzy rodzicielskiej, akt urodzenia dziecka wskazujący tylko jednego rodzica, akt zgonu itp. będą przydatne w podróży.