Grupy/Załogi
Grupy/Załogi

Grupy/Załogi

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Grupy składające się z 5-ciu członków lub więcej, podróżującey wspólnie w tym samym celu mogą starać się o spotkanie grupowe. Przykładowe grupy, których mogą dotyczyć spotkania grupowe to m.in. sportowcy, członkowie załóg, osoby biorące udział w szkoleniach czy grupy studenckie. Podczas składania podania o spotkanie grupowe prosimy o podanie szczegółów dotyczących podróży oraz dogodnych dla Państwa terminów spotkania z konsulem. Jeśli mają Państwo preferowane daty prosimy o wpisanie ich w pole „Cel podróży oraz preferowane daty rozmowy z konsulem”. W miarę możliwości ambasada/konsulat postara się uwzględnić państwa preferencję podczas wyznaczania konkretnej daty i godziny spotkania.
Grupy muszą składać się minimum z 5 osób, aby skorzystać z rozmowy grupowej, w przeciwnym razie należy ubiegać się o wizę indywidualnie.

Jak ubiegać się o wizę

Krok 1
Korzystając z internetowego systemu umawiania spotkań, lider grupy wysyła prośbę o umówienie spotkania grupowego poprzez kliknięcie na przycisk

Schedule Request Header

Po wysłaniu zapytania lider otrzyma odpowiedź z Ambasady lub Konsulatu.

Prosimy NIE WPISYWAĆ do profilu żadnych członków grupy/współtowarzyszy podróży zanim nie dostaną państwo maila z informacją, że prośba o spotkanie grupowe została zatwierdzona przez ambasadę lub konsulat. Członków grupy/współtowarzyszy podróży należy dodać dopiero po otrzymaniu maila z potwierdzeniem. 

Krok 2
Jeśli Ambasada lub Konsulat zaakceptuje prośbę o umówienie spotkania grupowego, lider grupy otrzyma emaila informującego o konieczności wyznaczenia spotkania dla każdego członka grupy. Telefoniczne biuro obsługi nie może wyznaczać spotkań grupowych, ale jego pracownicy udzielą informacji w razie jakichkolwiek pytań. W przypadku odmowy wyznaczenia spotkania grupowego, lider otrzyma emaila informującego, że każdy członek grupy musi indywidualnie ustalić termin rozmowy.

Uwaga: Wiadomość z informacją o zaakceptowaniu lub odmowie prośby o umówienie spotkania grupowego będzie wysłana z adresu no-reply@ustraveldocs.com. Niektóre skrzynki pocztowe automatycznie przerzucają tego typu wiadomości do folderu spam. Jeśli lider grupy nie otrzyma potwierdzenia, należy przejrzeć te foldery jak i systemy zabezpieczające pocztę.

Krok 3
Każdy członek grupy musi wnieść opłatę za rozpatrzenie wniosku o wizę.

Krok 4
Każdy członek grupy musi wypełnić formularz elektronicznego wniosku o wizę nieimigracyjną (DS-160).

Krok 5
Lider grupy musi wyznaczyć spotkanie dla wszystkich członków grupy za pośrednictwem internetowego systemu umawiania spotkań poprzez kliknięcie na przycisk

Schedule Request Header

Lider grupy wybiera zatwierdzoną prośbę o umówienie spotkania grupowego właściwą dla umawianej grupy. Tak jak pokazano na przykładzie poniżej:

group approval request example

W przypadku gdy lider grupy regularnie umawia spotkania grupowe ważne jest by wybrał odpowiednią zatwierdzoną prośbę o umówienie spotkania grupowego.

Aby wyznaczyć spotkanie, lider musi posiadać następujące informacje o każdym członku grupy:

  • numer paszportu
  • numer potwierdzenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę (aby uzyskać pomoc w odnalezieniu tego numeru, należy kliknąć tutaj)
  • dziesięciocyfrowy (10) numer kodu kreskowego ze strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160
  • data wydania paszportu i data ważności paszportu

Uwaga: Prosimy upewnić się, że pole “dołącz do spotkania grupowego” pozostanie niezaznaczone, jeśli lider sam nie ubiega się o wizę razem z pozostałymi członkami grupy.

Krok 6
Każdy członek grupy musi udać się do Ambasady Stanów Zjednoczonych lub Konsulatu w dniu i o godzinie umówionej rozmowy w sprawie wizy.

Uwaga: Lider grupy/agencji marynarskiej może wykonać kroki 1,2,3 i 5 w imieniu członków umawianej grupy.

Uwaga: W przypadku dodatkowych pytań dotyczących umawiania grup prosimy skorzystać z instrukcji zawartej w Tutorial for Scheduling Group Appointments w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.