Obywatele Białorusi
Procedura dla obcokrajowców

Procedura dla obcokrajowców

 

По Русски


Informacja dla obcokrajowców

Obywatele krajów innych niż Polska, nawet jeśli obecnie nie mieszkają w Polsce, mogą umówić się na spotkanie z konsulem w Ambasadzie Amerykańskiej w Warszawie lub w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie. Spotkanie można umówić online lub poprzez telefoniczne biuro obsługi klienta. Konsultanci telefonicznego biura obsługi klienta mówią w języku polskim i angielskim. Rozmowy z konsulem odbywają się w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Spotkania dzielą się na regularne („regular”) i dla obcokrajowców (”non-resident”). Prosimy o wybranie odpowiedniego rodzaju spotkania według poniższej instrukcji:

Ambasada Amerykańska w Warszawie: Osoba mówiąca w języku polskim lub angielskim powinna wybrać spotkanie regularne („regular”). Osoba nie mówiąca w języku polskim ani angielskim ma do wyboru dwie opcje: (1) umówienie spotkania w kategorii „non-resident” i odbycia rozmowy w języku rosyjskim, lub (2) umówienie spotkania w kategorii „regular” i przybycie na rozmowę z własnym tłumaczem. W przypadku wyboru drugiej opcji, aby tłumacz mógł uczestniczyć w rozmowie, należy postępować zgodnie z instrukcją: osoba ubiegająca się o wizę musi stworzyć profil na tej stronie internetowej, wyznaczyć spotkanie, a następnie wysłać zapytanie na adres support-poland@ustraveldocs.com podając imię i nazwisko tłumacza (zgodnie z paszportem lub innym dokumentem tożsamości). Zgłoszenie musi być wysłane w języku polskim lub angielskim. Należy poczekać na zatwierdzenie zgłoszenia. Ze względów bezpieczeństwa, tłumacz nie będzie mógł wejść do Ambasady, jeżeli nie zostanie zgłoszony najpóźniej 3 dni robocze przed planowanym spotkaniem. Jeśli umówiony tłumacz nie będzie mógł przybyć na spotkanie, nie dopuszcza się zastępstwa przez inną osobę.

Konsulat Generalny USA w Krakowie: Obywatele polscy, jak również obcokrajowcy zamieszkujący w Polsce, powinni umówić się w kategorii „regular”. Osoby zamieszkujące poza Polską powinny umówić się w kategorii „non-resident”. Osoby nie mówiące w języku polskim, angielskim lub rosyjskim muszą przyjść na rozmowę z własnym tłumaczem. W odróżnieniu do zasad obowiązujacych w Ambasadzie Amerykańskiej w Warszawie, tłumacz nie musi być wcześniej zgłoszony na wizytę w Konsulacie w Krakowie.

Więcej informacji na temat umówienia spotkania w sprawie wizy można znaleźć tutaj.
Przed umówieniem spotkania prosimy o zapoznanie się z listą dni wolnych od pracy w Ambasadzie Amerykańskiej i Konsulacie Generalnym USA w Krakowie.

Opłata za rozpatrzenie podania o wizę (MRV)

Aby umówić się na rozmowę z konsulem, należy wnieść opłatę zgodnie z instrukcjami, które znajdują się na tej stronie. Osoby trzecie mogą dokonać płatności, należy jednak pamiętać, że opłata musi być wniesiona na nazwisko osoby ubiegającej sie o wizę.

Czas rozpatrywania wniosku o wizę i odbiór paszportu

Sekcja Konsularna w Warszawie jak również Konsulat Generalny w Krakowie zazwyczaj potrzebują 1-2 dni robocze na ukończenie procedury wizowej po odbyciu rozmowy z konsulem. W tym czasie paszport musi pozostać w konsulacie. Po wydrukowaniu wizy, w większości przypadków, paszport należy odebrać w placówce kurierskiej Mail Boxes Etc. (MBE), z którą Ambasada ma podpisaną umowę. Paszport nie może być odebrany w ambasadzie/ konsulacie. Osoby mieszkające poza granicami Polski, które wyznaczyły termin spotkania na piątek, powinny wziąć pod uwagę, że w przypadku przyznania wizy paszport będzie przekazany do wybranego punktu MBE dopiero na początku następnego tygodnia. Należy również pamiętać, że problemy techniczne i proceduralne mogą wymagać dłuższego niż dwa dni pobytu w Polsce, aby zakończyć rozpatrywanie sprawy wizowej. Należy to wziąć pod uwagę przy planowaniu podróży.

Po przyznaniu wizy paszport z wizą zostanie przekazany do punktu MBE wybranego podczas wyznaczania spotkania. MBE oferuje punkty odbioru paszportów w Warszawie i Krakowie, gdzie paszport można odebrać w tym samym dniu, w którym będzie on dostarczony z Ambasady bądź Konsulatu. Prosimy zapoznać się z informacją jakie dokumenty są wymagane, aby odebrać paszport z punktu MBE.
Jeśli zdecydujecie się Państwo na opcję dostarczenia paszportu pod wskazany adres, wymagane jest podanie adresu na terenie Polski i polskiego numeru telefonu do kontaktu.