Dyplomaci i urzędnicy państwowi
Dyplomaci i urzędnicy państwowi

Dyplomaci i urzędnicy państwowi

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Wizy kategorii A-1, A-2, G-1 – G-4 oraz NATO-1 – NATO-6 mogą być wydawane dyplomatom i urzędnikom państwowym w celu odbycia podróży służbowej do Stanów Zjednoczonych. Rodzaj wizy potrzebnej dyplomacie lub urzędnikowi państwowemu zasadniczo zależy od celu podróży do Stanów Zjednoczonych. Aby kwalifikować się do uzyskania wizy A, G lub NATO na mocy prawa imigracyjnego Stanów Zjednoczonych, należy spełnić określone wymagania.

Zagraniczni urzędnicy udający się do Stanów Zjednoczonych z oficjalną wizytą w imieniu swojego rządu muszą uzyskać wizę A przed udaniem się w podróż. Nie mogą oni podróżować na podstawie wizy służbowo- turystycznej (B1/B2).

Jak ubiegać się o wizę – wymagane dokumenty

Ambasada/Konsulat nie wymaga zazwyczaj, aby osoby ubiegające się o wizy A-1, A-2, G-1-4 i NATO 1-6 zgłaszały się na rozmowę z konsulem. Konsul jednak ma prawo wezwać na indywidualną rozmowę każdą osobę ubiegającą się o wizę.
Osoby ubiegające się o wizy A-1, A-2, G-1-4 i NATO 1-6 mogą złożyć dokumenty dotyczące ich podania wizowego w okienku dla wiz służbowych/dyplomatycznych Ambasady USA w Warszawie od środy do piątku w godzinach 14:30-15:00. Dni wolne i święta.

Wymagane dokumenty:

 • Potwierdzenie wypełnienia elektronicznego podania o wizę, Formularz DS-160.
 • Nota dyplomatyczna lub pismo z ministerstwa lub organizacji międzynarodowej wyjaśniające cel podróży.
 • Paszport uprawniający do podróżowania do USA, ważny powyżej 6 miesięcy ponad planowany pobyt w Stanach Zjednoczonych.
 • Jedno zdjęcie – do podania DS-160 należy wgrać zeskanowane lub cyfrowe zdjęcie spełniające kryteria opisane w wymaganiach dotyczących zdjęć cyfrowych.  Nie można przejść do kolejnych części podania wizowego bez próby załączenia zdjęcia cyfrowego. Gdyby system nie przyjął zdjęcia, należy przynieść zdjęcie spełniające następujące parametry:
  • Aktualne, czyli zrobione w ciągu ostatnich sześciu miesięcy
  • Kolorowe
  • Tło – białe lub inne jasne, jednolite
  • Twarz na zdjęciu musi mierzyć około 3 cm od czubka głowy do podbródka
  • Wzrok i twarz muszą być skierowane prosto w obiektyw aparatu
  • Uszy widoczne
  • Nie można fotografować się w okularach
  • Nie można fotografować się w nakryciu głowy, chyba, że nakrycie noszone jest z powodów religijnych, jednak nawet w takich przypadkach cała twarz musi być widoczna.

Przykłady poprawnych i niepoprawnych zdjęć. 

 • Kopia wizy oraz papierowego formularza I-94 (dwie strony) głównego posiadacza wizy w przypadku, gdy jego najbliższa rodzina ubiega się o wizę w innym terminie niż główny wnioskodawca. Jeżeli główny wnioskodawca wjechał do Stanów Zjednoczonych po automatyzacji formularza I-94, i jego/jej wjazd/wyjazd został zarejestrowany elektronicznie, członkowie najbliższej rodziny, którzy ubiegają się o wizę w późniejszym terminie mogą przedstawić fotokopię stempla wjazdu do USA głównego wnioskodawcy, lub papierowy formularz I-94, który główny wnioskodawca może uzyskać na stronie cbp.gov/I94 .

Proszę nie wnosić opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę MRV, ponieważ opłata taka nie zostanie zrefundowana.

 

Członkowie najbliższej rodziny

Członkowie najbliższej rodziny, którzy towarzyszą posiadaczowi wiz A, G, NATO powinni ubiegać się o taką samą kategorię wizową.
Członkowie najbliższej rodziny są zdefiniowani, jako współmałżonek i nieżonaci/niezamężne synowie i córki w każdym wieku, jeżeli są członkami tego samego gospodarstwa domowego, nawet jeżeli studiują w innym miejscu. Podania wizowe małżonków tej samej płci traktowane są w Ambasadzie/Konsulacie tak samo jak podania małżonków odmiennej płci. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Stanu.

Zasady ubiegania się o wizę są takie same jak dla głównego wnioskodawcy.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, proszę odwiedzić tę stronę internetową lub skonsultować się z biurem administracyjnym rządu lub agencji odpowiedzialnych za sprawy wizowe.

Aby uzyskać więcej informacji o kwalifikowaniu się do uzyskania wizy dyplomatycznej i wizy dla urzędników państwowych oraz szczegóły dotyczące wiz A , wiz G oraz wiz NATO można odwiedzić stronę internetową Departamentu Stanu.