Czas oczekiwania na rozmowę
Czas oczekiwania na rozmowę

Czas oczekiwania na rozmowę

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Wszystkie osoby ubiegające się o wizę są obsługiwane możliwie jak najsprawniej, a Ambasada Stanów Zjednoczonych dąży do maksymalnego skrócenia czasu oczekiwania na rozmowę. W związku z powyższym, im wcześniej umawiana jest rozmowa, tym większe szanse na ustalenie dogodnego dla Państwa terminu rozmowy.

Osobom ubiegającym się o wizę nieimigracyjną zaleca się złożenie wniosku przynajmniej na trzy miesiące przed planowaną datą podróży. Przypominamy: złóż wniosek odpowiednio wcześnie!

Czas rozpatrywania wniosku o wizę

Czas rozpatrywania wniosku o wizę wynosi zazwyczaj trzy dni robocze, może on jednak różnić się ze względu na indywidualne okoliczności lub inne szczególne wymagania.

Aktualny czas oczekiwania i dostępność