Rodzaje wiz
Rodzaje wiz

Rodzaje wiz

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Obywatel obcego kraju zamierzający wjechać do Stanów Zjednoczonych powinien najpierw uzyskać wizę nieimigracyjną na pobyt czasowy lub wizę imigracyjną na pobyt stały. Obywatele krajów zakwalifikowanych do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program), w tym Polski, mogą podróżować do USA bez wizy. Wszystkie osoby przyjeżdżające do Stanów Zjednoczonych w ramach Programu Ruchu Bezwizowego co najmniej 72 godziny przed podróżą muszą uzyskać autoryzację za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization, ESTA).

Osoby niekwalifikujące się do Programu Ruchu Bezwizowego lub podróżujące w celu podjęcia studiów, pracy lub w ramach programu wymiany lub w jakimkolwiek innym celu nieobjętym wizą kategorii B muszą ubiegać się o wizę nieimigracyjną.

Zarówno autoryzacja w systemie ESTA, jak i wiza nie gwarantuje wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Wiza świadczy jedynie o tym, że według urzędnika konsularnego Stanów Zjednoczonych dana osoba spełnia wymagania do ubiegania się o wjazd na teren Stanów Zjednoczonych w określonym celu.

Z powodu pandemii COVID-19, podróże do Stanów Zjednoczonych dla posiadaczy wizy lub zezwolenia ESTA są obecnie ograniczone. Informacje dla podróżnych, które pomogą ocenić czy podlegają oni restrykcjom, znajdują się na stronie https://pl.usembassy.gov/pl/visas-pl/proklamacja-prezydencka-czesto-zadawane-pytania/ .

Wizy nieimigracyjne

Wizy nieimigracyjne są przeznaczone dla turystów, osób podróżujących w celach służbowych, studentów lub wykwalifikowanych pracowników, którzy zamierzają przebywać w Stanach Zjednoczonych przez określony czas z zamiarem realizacji określonych celów. Zgodnie z amerykańskimi przepisami wizowymi większość osób ubiegających się o wizę nieimigracyjną musi wykazać pracownikowi konsularnemu, że łączą je silne więzy z krajem ojczystym oraz że zamierzają opuścić Stany Zjednoczone po czasowym pobycie.