Ubieganie się o wizę bez wymogu przeprowadzenia rozmowy
Ubieganie się o wizę bez wymogu przeprowadzenia rozmowy

Ubieganie się o wizę bez wymogu przeprowadzenia rozmowy

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Przed złożeniem wniosku o odnowienie wizy amerykańskiej należy ustalić, czy konieczne jest wyrobienie nowej wizy. Poprzednia wiza może być ważna nawet, jeśli paszport, w którym się znajduje, stracił już ważność. Można wtedy podróżować do Stanów Zjednoczonych ze starym paszportem z ważną wizą oraz nowym, ważnym paszportem.

Procedura ubiegania się o wizę jest jednakowa w przypadku starania się o wizę po raz pierwszy oraz odnawiania wizy. W obu przypadkach należy wypełnić nowy wniosek DS-160, uiścić wszystkie obowiązujące opłaty wizowe i dostarczyć aktualne zdjęcie.

Niektóre osoby mogą kwalifikować się do wysłania wniosku pocztą kurierską korzystając z programu ubiegania się o wizę bez obowiązku odbycia rozmowy kwalifikacyjnej. W większości przypadków korzystanie z tej procedury eliminuje potrzebę przychodzenia na rozmowę z konsulem. Jednak, podobnie jak w przypadku każdego wniosku wizowego, skorzystanie z procedury zwolnienia z rozmowy kwalifikacyjnej nie gwarantuje wydania wizy. Urzędnik konsularny może, po zapoznaniu się z wnioskiem, zażądać osobistego stawiennictwa.

Należy pamiętać, że procedura zwolnienia z rozmowy kwalifikacyjnej nie zapewnia przyspieszonego rozpatrzenia sprawy. W przypadku pilnej podróży należy umówić się na rozmowę kwalifikacyjną.

Ubieganie się o wizę bez wymogu przeprowadzenia rozmowy

Wizę amerykańską można odnowić bez rozmowy kwalifikacyjnej, jeśli jest ona nadal ważna lub straciła ważność mniej niż 48 miesięcy temu. Aby skorzystać z procedury ubiegania się o wizę bez rozmowy kwalifikacyjnej, należy spełnić WSZYSTKIE wymagania wymienione poniżej:

 • Posiadają Państwo obywatelstwo polskie lub pobyt w Polsce.
 • Przy poprzedniej procedurze wizowej zostało pobrane 10 odcisków palców.
 • Wniosek musi zostać wysłany z Polski, i dokumenty zostaną zwrócone na adres w Polsce.
 • Ubiegają się Państwo o dokładnie taki sam typ wizy jak poprzednio. Na przykład, posiadają Państwo wizę B-1 / B-2 i chcą ubiegać się o kolejną wizę B-1 / B-2.
 • Poprzednia wiza jest nadal ważna lub straciła ważność w ciągu ostatnich 48 miesięcy.
 • Dla osób ubiegających się o odnowienie wizy F, M lub J: kontynuują Państwo udział w tym samym programie lub uczęszczają do tej samej instytucji, a numer SEVIS nie uległ zmianie.
 • Nie są wymagane dodatkowe opłaty wynikające z obywatelstwa osoby ubiegającej się o wizę lub kategorii wizowej, o jaką ta osoba się ubiega (Kliknij tutaj, aby sprawdzić).
 • Poprzednia wiza nie została zgubiona, skradziona ani anulowana.
 • Nie byli Państwo aresztowani ani skazani za żadne wykroczenie lub przestępstwo.

W przypadku ubiegania się o wizę H2, można skorzystać z procedury zwolnienia z rozmowy kwalifikacyjnej, nawet jeśli starają się Państwo o wizę po raz pierwszy. Konieczne jest spełnienie WSZYSTKICH wymagań wymienionych poniżej:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego lub pobytu w Polsce.
 • Wniosek musi zostać wysłany z Polski, i dokumenty zostaną zwrócone na adres w Polsce.
 • Nie są wymagane dodatkowe opłaty wynikające z obywatelstwa osoby ubiegającej się o wizę lub kategorii wizowej, o jaką ta osoba się ubiega (Kliknij tutaj, aby sprawdzić).
 • Poprzednia wiza (jeśli była wydana) nie została zgubiona, skradziona ani anulowana.
 • Nie byli Państwo aresztowani ani skazani za żadne wykroczenie lub przestępstwo.

Wymagane dokumenty

Prosimy o zapoznanie się z listą wymaganych dokumentów i dołączenie ich do przesyłki.

Dla wszystkich osób ubiegających się o wizę:

 • Ważny paszport
 • Potwierdzenie wypełnienia elektronicznego wniosku DS-160 (jedna kartka z kodem kreskowym i zdjęciem)
 • Interview Waiver Confirmation Letter (wygenerowany podczas rejestracji on-line).
 • 1 zdjęcie: Fotografia kolorowa kwadratowa o wymiarach 2 cale (51 mm x 51 mm), nie starsza niż 6 miesięcy, na białym tle. Zdjęcie musi przedstawiać całą twarz i szyję kandydata w widoku z przodu z neutralnym, pozbawionym uśmiechu wyrazem twarzy.

Wymagania dodatkowe: 

Wnioskodawcy niebędący obywatelami Polski: 

 • Dowód zamieszkania w Polsce

Osoby ubiegające się o wizę C1 / D:

 • List od pracodawcy i książeczka żeglarska (zostaną zwrócone wraz z paszportem)

Osoby ubiegające się o wizę F-1, F-2, M-1 i M-2:

 • Oryginalny formularz I-20 (zostanie zwrócony wraz z paszportem)

Osoby ubiegające się o wizę J-1 i J-2:

 • Oryginalny formularz DS-2019 (zostanie zwrócony wraz z paszportem)

Osoby ubiegające się o wizę I:

 • List od pracodawcy opisujący cel podróży
 • Kopia legitymacji dziennikarskiej

Osoby ubiegające się o wizę H, O, P, Q i R:

 • Kopia formularza I-797 zatwierdzającego petycję 

Osoby ubiegające się o wizę H2 dodatkowo:

 • Ofertę pracy/ list od pracodawcy 

Osoby ubiegające się o wizę F-2, J-2, M-2, O-3, P-4, R-2, H-4 dodatkowo:

 • Dla małżonków głównych wnioskodawców: odpis aktu małżeństwa
 • Dla dzieci głównych wnioskodawców: odpis aktu urodzenia

Wymagane postępowanie

Jeśli spełniają Państwo powyższe wymagania należy utworzyć profil. Po utworzeniu profilu konieczne będzie udzielenie odpowiedzi na pytania kwalifikujące do procedury ubiegania się o wizę bez obowiązku odbycia rozmowy z konsulem. 

Krok 1
Należy wypełnić elektroniczny wniosek o wizę nieimigracyjną (DS-160)

Krok 2
Należy utworzyć profil korzystając z tej strony internetowej. Po zalogowaniu się należy wybrać opcję „umów spotkanie”. Następnie należy odpowiedzieć on-line na pytania kwalifikujące do procedury ubiegania się o wizę bez rozmowy z konsulem. 

Krok 3
Po udzieleniu odpowiedzi na pytania należy uiścić opłatę za wniosek wizowy (MRV).
Po wniesieniu opłaty potrzebne będą 3 informacje, aby uzyskać dostęp do profilu online:

 • Numer paszportu
 • Numer potwierdzenia wpłaty (aby uzyskać pomoc w odnalezieniu tego numeru, należy kliknąć tutaj)
 • Dziesięciocyfrowy (10) numer kodu kreskowego ze strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160

Krok 4

Można dostarczyć wszystkie wymienione poniżej dokumenty do jednego z biur Mail Boxes Etc., które następnie dostarczy dokumenty do Ambasady lub Konsulatu bezpłatnie.

 • Interview Waiver Confirmation Letter (wygenerowany podczas rejestracji on-line).
 • Ważny paszport oraz wszystkie paszporty z ważną wiza do USA.
 • Potwierdzenie wypełnienia elektronicznego wniosku DS-160 (jedna kartka z kodem kreskowym i zdjęciem).
 • Inne dokumenty, w zależności od kategorii wizowej, I-20 dla wiz F i M, książeczka marynarska i list od pracodawcy dla wiz C1/D.

Aby wyświetlić listę lokalizacji biur MBE, do których można dostarczyć dokumenty, należy kliknąć tutaj.

Można również zamówić kuriera UPS pod wskazany adres lub dostarczyć dokumenty do wybranego punktu odbioru .

 • Należy wysłać maila na jeden z adresów: mbe2861@mbe.pl (Warszawa) lub mbe005@mbe.pl (Kraków) . Na tej podstawie MBE wyśle instrukcję jak dokonać płatności 36,90 złotych za usługę
 • Po wysłaniu dowodu przelewu MBE wyśle w zalączeniu etykietę, którą należy wydrukować, a następnie nakleić na kopertę.

Proces wizowy może trwać do 10 dni roboczych. Zastrzegamy sobie prawo do wezwania na indywidualną rozmowę z konsulem każdej osoby starającej się o wizę.

Ubieganie się o wizę nieimigracyjną.