Śledzenie przesyłki paszportu
Śledzenie przesyłki paszportu

Śledzenie przesyłki paszportu
Punkty odbioru i dostarczania dokumentów

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Jeśli wiza będzie przyznana, paszport z wizą będzie mógł być dostarczony:

  • pod wskazany adres,do domu lub pracy (Premium Delivery Option) jedynie na terenie Polski. Usługa ta wiąże się z dodatkowa opłatą w wyskości 36,90 złotych za paszport, płatne przy odbiorze u kuriera UPS.
  • lub do punktu odbioru dokumentów  Mail Boxes Etc. (MBE) wybranego podczas umawiania terminu rozmowy. Usługa ta nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami.

Bardzo ważne jest, aby podać prawidłowy numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej do kontaktów w sprawie doręczenia paszportu.

Zmiana punktu odbioru paszportu

Preferowany punkt odbioru dokumentów biura Mail Boxes Etc., lub adres, na który ma być dostarczony paszport można zmienić nie później niż w dniu spotkania z konsulem w Ambasadzie/Konsulacie:
• Do godziny 23:59 za pośrednictwem internetu, lub
• Dzwoniąc do telefonicznego biura obsługi klientów.

Zmiana punktu odbioru dokumentów nie wiąże się z żadną opłatą.

Opcje śledzenia przesyłki paszportu

Dostępnych jest kilka opcji śledzenia przesyłki.

Szybkie sprawdzenie: Wprowadź poniżej numer paszportu aby sprawdzić jego status. Jeśli paszport jest gotowy do odbioru, należy go odebrać w terminie oraz przynieść ze sobą dokumenty uprawniające do jego odbioru.

Prosimy pamiętać, iż MBE będzie przechowywało Państwa paszport tylko przez 10 dni biznesowych licząc od dnia, w którym otrzymacie Państwo potwierdzenie, że paszport jest gotowy do odbioru w punkcie odbioru dokumentów. Nieodebranie paszportu w oznaczonym czasie może spowodować opóźnienie w otrzymaniu przez Państwa paszportu.

 

 

Email: Należy wysłać wiadomość e-mail na adres passportstatus@ustraveldocs.com, w temacie i/lub treści podając prawidłowy numer paszportu, dokładnie taki jak przy umawianiu spotkania. Prosimy nie wprowadzać dodatkowego tekstu. Otrzymają Państwo automatyczną wiadomość zwrotną z informacją.

Kliknij aby powiększyć

Online: Zlokalizowanie paszportu przez internet jest możliwe tutaj.

Czat i telefon: Można zlokalizować paszport za pośrednictwem telefonicznego biura obsługi klienta poprzez czat lub telefon. Dane kontaktowe do telefonicznego biura obsługi klienta oraz pełny opis świadczonych usług, w tym godziny pracy, podano tutaj.

Odbiór dokumentów

Dostarczenie paszportu pod wskazany adres tylko na terytorium Polski (Usługa Premium)

W przypadku wybrania tej opcji, kurier UPS skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia daty i godziny dostarczenia paszportu. Prosimy o przestrzeganie w/w ustaleń, gdyż UPS podejmie tylko ograniczoną ilość prób dostarczenia paszportu pod wskazany adres (dom, praca). Po nieudanych próbach doręczenia, paszport zostanie zwrócony do Ambasady/Konsulatu. Ambasada /Konsulat skontaktuje się z Państwem, aby ustalić, w jaki sposób paszport będzie można odebrać.

Uwaga: Jeśli paszport będzie odbierać osoba upoważniona (nawet jeśli jest to członek rodziny) musi okazać kurierowi UPS dodatkowe dokumenty opisane na dole tej strony.

Odbiór paszportu z punktu odbioru dokumentów

MBE udostępnia lokalizacje, w których przechowywane są paszporty do odbioru. Dogodnie zlokalizowany punkt odbioru dokumentów MBE można wybrać podczas ustalania terminu rozmowy. Bardzo ważne jest, aby podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Na podany przez Państwa adres zostanie wysłana informacja, gdy paszport dotrze do punktu odbioru.

Należy pamiętać, że MBE przechowa paszport tylko przez 10 dni roboczych, licząc od dnia, w którym otrzymają Państwo potwierdzenie, że paszport jest gotowy do odbioru w punkcie odbioru dokumentów. Nieodebranie paszportu w oznaczonym czasie może spowodować opóźnienie w otrzymaniu przez Państwa paszportu.

Po upływie 10 dni roboczych paszport zostanie zwrócony do Ambasady/Konsulatu. W przypadku zwrócenia paszportu należy oczekiwać na instrukcje z Ambasady/Konsulatu, w jaki sposób można paszport odebrać.

Lokalizacje

Aby wyświetlić punkty odbioru dokumentów w firmie kurierskiej MBE, proszę kliknąć tutaj.

Odbiór dokumentów w trybie przyspieszonym

Firma Mail Boxes Etc. wyznaczyła dwa punkty odbioru dokumentów (odpowiednio w Warszawie i Krakowie), do których paszport będzie dostarczany tego samego dnia po otrzymaniu go z Ambasady bądź Konsulatu. Jeżeli Państwa sprawa jest pilna lub zależy Państwu na jak najszybszym otrzymaniu paszportu prosimy wybrać te lokalizacje jako miejsce odbioru dokumentów. Prosimy jednak zauważyć, że poprzez wybór tych lokalizacji Państwa sprawa nie będzie automatycznie rozpatrywana jako pilna. Paszport będzie dostępny po zakończeniu procesu wizowego i przekazaniu go do punktu MBE.

Mail Boxes Etc. Warszawa
Ul. Wiertnicza 115, 02-952 Warszawa
Ten sam dzień odbioru dokumentów w godzinach 15:00-18:00

Mail Boxes Etc. Krakow
ul. Królewska 51, 30-081 Kraków
Ten sam dzień odbioru dokumentów w godzinach 15:00-18:00

Dodatkowe dokumenty

Aby otrzymać paszport od kuriera UPS, lub odebrać paszport z punktu odbioru dokumentów MBE, należy przedłożyć oryginał (a nie kserokopię) dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Należy mieć również ze sobą numer UID. Numer ten znajduje się na potwierdzeniu umówienia spotkania z konsulem oraz na Państwa profilu online. Po zalogowaniu można go znaleźć po prawej stronie tuż obok Państwa adresu mailowego.

Jeśli paszport odbiera od kuriera UPS lub z punktu odbioru dokumentów MBE osoba upoważniona, nawet jeśli jest to członek rodziny, musi przedłożyć:

  • oryginał dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości,
  • kserokopię dokumentu tożsamości ze zdjęciem właściciela paszportu,
  • upoważnienie podpisane przez właściciela paszportu uprawniające daną osobę do odbioru paszportu. Upoważnienie musi zawierać następujące informacje:
    • imię i nazwisko osoby upoważnionej zgodne z dokumentem tożsamości ze zdjęciem,
    • imię i nazwisko właściciela paszportu.

Jeśli osoba ubiegająca się o wizę ma mniej niż 18 lat, rodzic lub opiekun obecny przy odbiorze paszportu musi okazać swój dokument tożsamości ze zdjęciem. Następujące dokumenty są wymagane:

  • Kserokopia paszportu osoby nieletniej w celu weryfikacji. Jeśli jest to niemożliwe, proszę przynieść akt urodzenia osoby nieletniej lub dokument tożsamości ze zdjęciem.

Uwaga: w przypadku grup / rodzin wystarczy jedno upoważnienie z wymaganymi informacjami dla każdej osoby ubiegającej się o wizę.