Rozmowa w trybie pilnym
Rozmowa w trybie pilnym

Rozmowa w trybie pilnym

Na tej stronie:


Informacje ogólne

W razie konieczności odbycia nieprzewidzianej podróży można, zgodnie z poniższymi kryteriami, zakwalifikować się do rozmowy w trybie pilnym w zależności od dostępności terminów w ambasadzie. Jest ważne, aby upewnić się, że spełniają Państwo wszystkie kryteria, ponieważ wystosowanie podania o rozmowę z konsulem w trybie pilnym jest możliwe tylko raz.

Wymagania

Ubiegając się o rozmowę w trybie pilnym należy posiadać dokument uzasadniający potrzebę pilnej rozmowy. Jeśli podczas rozmowy wizowej okaże się, że podano fałszywe powody nagłej podróży, fakt taki zostanie odnotowany w sprawie danej osoby i może negatywnie wpłynąć na rozpatrzenie wniosku o wizę. Wszystkie osoby występujące o rozmowę w trybie pilnym są obowiązane do uprzedniego wniesienia opłat wizowych, jak w przypadku umawiania się na spotkania w trybie normalnym. Osoby, które otrzymały zgodę na rozmowę w trybie pilnym, ale nie uzyskały wizy lub nie pojawiły się w ambasadzie w ustalonym terminie, nie będą mogły skorzystać z tej opcji ponownie.

Prosimy zauważyć, że odrzucenie wniosku o rozmowę w trybie pilnym uniemożliwia wysłanie ponownego wniosku w trakcie tego samego procesu wizowego.
W tej sytuacji należy udać się na spotkanie wyznaczone pierwotnie.

Uwaga: podróż w celu wzięcia udziału w uroczystościach ślubnych lub ukończenia szkoły, zaoferowania pomocy ciężarnej krewnej, udziału w dorocznej konferencji służbowej/naukowej/specjalistycznej lub skorzystania z oferty last-minute biura podróży nie kwalifikuje do umówienia się na rozmowę w trybie pilnym. W takich przypadkach należy umówić się na rozmowę w sprawie wizy w normalnym trybie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Natychmiastowa opieka medyczna

Celem podróży jest uzyskanie natychmiastowej opieki medycznej lub towarzyszenie członkowi rodziny lub pracownikowi w uzyskaniu natychmiastowej opieki medycznej.

Niezbędne dokumenty:

 1. pismo od lekarza w Polsce z opisem choroby i powodów podjęcia leczenia w Stanach Zjednoczonych,
 2. pismo od lekarza lub ze szpitala w Stanach Zjednoczonych z informacją o gotowości leczenia danego przypadku oraz podaniem przybliżonych kosztów leczenia,
 3. dokument potwierdzający możliwość pokrycia kosztów leczenia 

Pogrzeb/śmierć

Celem podróży jest udział w pogrzebie lub dopełnienie formalności związanych z przewiezieniem zwłok członka najbliższej rodziny (matki, ojca, brata, siostry, dziecka) w Stanach Zjednoczonych.

Niezbędne dokumenty:

 1. pismo od przedsiębiorcy pogrzebowego z podaniem danych kontaktowych, danych osoby zmarłej i daty pogrzebu,
 2. należy również udokumentować, że osoba zmarła jest członkiem najbliższej rodziny.

Pilna podróż służbowa

Celem podróży jest pilna sprawa służbowa w sytuacji, gdy konieczność podjęcia takiej podróży była niemożliwa do przewidzenia.

Niezbędne dokumenty:

 • zaproszenie z firmy ze Stanów Zjednoczonych poświadczające, że planowana wizyta jest pilna oraz zawierające opis sprawy i wyjaśnienie, że amerykańska albo lokalna firma poniesie znaczącą stratę, jeśli rozmowa w trybie pilnym nie będzie możliwa

lub

 • potwierdzenie konieczności odbycia szkolenia w Stanach Zjednoczonych trwającego nie dłużej niż trzy miesiące oraz pismo od lokalnego pracodawcy i firmy ze Stanów Zjednoczonych oferującej szkolenie. W obu pismach powinien być zawarty szczegółowy opis szkolenia oraz wyjaśnienie, dlaczego firma ze Stanów Zjednoczonych albo firma lokalna poniesie znaczącą stratę, jeśli rozmowa w trybie pilnym nie będzie możliwa.

Studenci lub uczestnicy wymiany

Celem podróży jest rozpoczęcie lub wznowienie programu studiów w Stanach Zjednoczonych, w sytuacji gdy nie są dostępne normalne terminy spotkań. Opcja ta dotyczy tylko osób, które nie uzyskały decyzji odmownej w sprawie wizy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych.

Niezbędne dokumenty:

 1. oryginalny formularz I-20 lub formularz DS-2019 z datą rozpoczęcia programu w ciągu 60 dni,
 2. potwierdzenie wniesienia opłaty SEVIS (o ile dotyczy).

Odmowa w systemie ESTA

Obywatele państw uczestniczących w Programie Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program), którzy otrzymali informację, że nie kwalifikują się do podróży do Stanów Zjednoczonych w ramach tego programu, mogą ubiegać się o rozmowę z konsulem w trybie pilnym. Dotyczy to osób posiadających podwójne obywatelstwo, które jednocześnie są obywatelami Iraku, Iranu, Sudanu lub Syrii oraz osób, które podróżowały do Iraku, Iranu, Sudanu, Syrii, Libii, Jemenu lub Somalii po 1 marca 2011. Aby zakwalifikować się do przyspieszonego spotkania, planowany wyjazd musi być pilny. W podaniu należy podać datę i cel podroży.

Niezbędne dokumenty:

 • Kopia odpowiedzi dotyczącej statusu ESTA, otrzymanej z Urzędu Ceł i Ochrony Granic USA (Customs and Border Protection)

Rozmowa w trybie pilnym

Krok 1
Należy wnieść opłatę za rozpatrzenie wniosku o wizę.

Ważna informacja: Jeżeli opłata wizowa zostanie wniesiona on-line, za pomocą karty debetowej/system PolCard, spotkanie można umówić natychmiast po dokonaniu płatności. Proszę zapoznać się z informacja Czas aktywacji opłaty za rozpatrzenie podania o wizę.

Krok 2
Należy wypełnić elektroniczny wniosek o wizę nieimigracyjną (DS-160).

Krok 3
Należy ustalić termin rozmowy za pośrednictwem Internetu w pierwszym dostępnym terminie. Przypominamy, że na rozmowę należy umówić się przed wystąpieniem z prośbą o rozmowę w trybie pilnym. W trakcie wybierania terminu spotkania, na ekranie pojawi się wiadomość z najwcześniejszymi terminami spotkania, w tym z terminami w ramach trybu pilnego. Może okazać się, że nie ma konieczności ubiegania się o rozmowę w trybie pilnym, gdyż są dostępne wcześniejsze terminy.

Jeśli nadal chcą Państwo ubiegać się o termin rozmowy w trybie pilnym, należy wypełnić formularz wniosku o pilny termin lub skontaktować się z telefonicznym biurem obsługi klienta z prośbą o pomoc. Proszę podać powód rozmowy w trybie pilnym, który według Państwa spełnia określone wymogi. Po złożeniu wniosku należy oczekiwać na odpowiedź z ambasady, która przyjdzie e-mailem.

Krok 4
Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, otrzymają Państwo pocztą elektroniczną wiadomość z zaleceniem umówienia się za pośrednictwem Internetu na rozmowę w trybie pilnym. Należy pamiętać, że w telefonicznym biurze obsługi klienta nie można umówić się na rozmowę w trybie pilnym, ale operatorzy chętnie udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania. W przypadku kiedy wniosek zostanie zatwierdzony należy usunąć obecne spotkanie i wyznaczyć nowe w trybie pilnym. Jeśli ambasada odrzuci wniosek o rozmowę w trybie pilnym, otrzymają Państwo wiadomość e-mail z odmową i wówczas należy zachować umówiony wcześniej termin.

Uwaga: wiadomość e-mail z zatwierdzeniem lub odrzuceniem prośby przyjdzie z adresu no-reply@ustraveldocs.com. W niektórych aplikacjach poczty e-mail wiadomości od nieznanych nadawców są filtrowane i przenoszone do folderu z niepożądanymi wiadomościami (spamem) lub do kosza. W razie nieotrzymania powiadomienia proimy sprawdzić, czy wiadomość jest w folderze ze spamem lub w koszu.

Krok 5
Należy udać się do Ambasady/Konsulatu Stanów Zjednoczonych w dniu i o godzinie umówionej rozmowy wizowej.

Należy zabrać ze sobą:

 • wydruk potwierdzenia dotyczącego umówionej rozmowy,
 • wydruk strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160,
 • zdjęcie wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy,
 • ważny paszport i poprzednie paszporty.

Wnioski bez tych dokumentów nie będą rozpatrywane.