Informacje o formularzu DS-160
Informacje o formularzu DS-160

Informacje o formularzu DS-160

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Każda osoba ubiegająca się o wizę – w tym dzieci – musi wypełnić formularz wizowy DS-160. Formularz DS-160 należy wypełnić i wysłać przez Internet przed rozmową w ambasadzie/konsulacie. Do umówienia się na rozmowę wymagany jest numer kodu kreskowego widniejący na stronie potwierdzającej złożenie formularza DS-160. Formularz DS-160 musi być wypełniony online a stronę z potwierdzeniem wypełnienia wniosku należy przynieść na rozmowę z konsulem. Ambasada/Konsulat nie przyjmuje formularzy wypełnionych odręcznie lub na maszynie, a bez wydruku strony potwierdzającej złożenie formularza DS-160 nie można wziąć udziału w rozmowie.

Złożenie elektronicznego podpisu na formularzu DS160 jest równoznaczne z poświadczeniem, że zawarte w formularzu informacje są poprawne i zgodne z prawdą. Podanie fałszywych informacji może skutkować zakazem wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie udzielone odpowiedzi są poprawne i wyczerpujące.

Uwaga: Odpowiedzi na zapytania dotyczące wypełniania formularza DS-160 można znaleźć na stronie https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/ds-160-online-nonimmigrant-visa-application/ds-160-faqs.html. Nie jesteśmy w stanie odpowiadać na Państwa pytania ani pomagać w wypełnianiu formularza.

Instrukcje wypełniania formularza DS-160

Formularz DS-160 należy wypełnić i wysłać po zapoznaniu się z procedurą ubiegania się o wizę nieimigracyjną. Formularz DS-160 należy złożyć przez Internet przed umówieniem się na rozmowę w ambasadzie.

  • Na początku formularza DS-160 należy wybrać ambasadę lub konsulat, w którym zostaną złożone dokumenty wizowe.
  • Odpowiedzi na wszystkie pytania należy udzielać w języku angielskim, używając wyłącznie angielskich znaków, z wyjątkiem imienia i nazwiska, które należy podać w alfabecie języka ojczystego.
  • W ramach procedury składania formularza DS-160 należy załączyć zdjęcie wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Szczegółowe instrukcje dotyczące wykonania i załączenia zdjęcia zgodnego z wymogami znajdują się na stronie internetowej Departamentu Stanu USA tutaj.
  • W razie przerwy w wypełnianiu formularza dłuższej niż 20 minut sesja wygaśnie. W takiej sytuacji należy zacząć od nowa, chyba, że zanotowano identyfikator formularza (Application ID) lub zapisano formularz w pliku na komputerze. Proszę zanotować identyfikator formularza, który znajduje się w prawym górnym rogu strony. Będzie on konieczny, aby dokończyć wypełnianie formularza w razie konieczności zamknięcia przeglądarki przed jego wysłaniem.
  • Po wypełnieniu formularza DS -160 zostanie wygenerowana strona potwierdzająca z alfanumerycznym kodem kreskowym. Strona z potwierdzeniem wypełnienia wniosku jest potrzebna podczas umawiania się na spotkanie jak również przy rozmowie z konsulem.
  • Po wydrukowaniu strony z potwierdzeniem zawierającej kod kreskowy, proszę wcisnąć przycisk „Back” („Wstecz”) w przeglądarce internetowej i wysłać do siebie wiadomość e-mail z kopią formularza DS-160. Wysłany e-mail będzie zawierać plik w formacie PDF, który można wyświetlić i wydrukować w programie Adobe Acrobat.
  • Wniosek on line DS-160 wraz z kodem kreskowym musi zostać wypełniony od nowa w czasie każdego kolejnego procesu starania się o wizę. Poprzednio wypełniane wnioski DS-160 nie będą akceptowane co spowoduje przedłużenie procesu starania się o wizę.

Więcej informacji

Odpowiedzi na zapytania dotyczące wypełniania formularza DS-160 można znaleźć na stronie https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/ds-160-online-nonimmigrant-visa-application/ds-160-faqs.html. Nie jesteśmy w stanie odpowiadać na Państwa pytania ani pomagać w wypełnianiu formularza.

Formularz DS-160 jest dostępny w internecie tutaj.