Wstrzymanie rozpatrywania wniosku do czasu podjęcia dalszych działań
Wstrzymanie rozpatrywania wniosku do czasu podjęcia dalszych działań

Odmowa na podstawie paragrafu 221(g) Ustawy o Imigracji i Obywatelstwie

 

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Odmowa na podstawie paragrafu 221(g) oznacza, że we wniosku brakuje istotnych informacji lub rozpatrzenie wniosku zostało wstrzymane. Konsul poinformuje czy w Państwa sprawie nie zostanie wstrzymana procedura wizowa na podstawie paragrafu 221(g) ze względu na brakujące informacje. Urzędnik poinformuje, czy sprawa będzie poddana procedurze administracyjnej, czy też należy dostarczyć dodatkowe informacje lub poprosi o stawienie się na dodatkową rozmowę.

Jeśli wymagane są dodatkowe informacje, urzędnik poinformuje, w jaki sposób je dostarczyć. Jeśli odmowa zostanie wydana na podstawie paragrafu 221(g) w ramach tej procedury otrzymają Państwo odpowiednie pismo zawierające odniesienie do wymaganych dokumentów, jeśli takie będą wymagane.

Jeśli ambasada lub konsulat wymaga dodatkowych informacji lub dokumentów, należy je dostarczyć do biura Mail Boxes EtcNa tej stronie internetowej wyjaśniono, jak dostarczyć dokumenty do ambasady lub konsulatu.

Pozostałe informacje

W przypadku niektórych wniosków o wizę konieczne są dalsze czynności administracyjne wymagające dodatkowego czasu po odbyciu rozmowy z urzędnikiem konsularnym. Podczas rozmowy zostaną Państwo poinformowani o takiej ewentualności. W razie konieczności przeprowadzenia dodatkowej procedury administracyjnej, czas oczekiwania będzie się różnił w zależności od konkretnego przypadku.Z wyjątkiem przypadków podróży w nagłych sytuacjach (tj. poważnej choroby, obrażeń lub śmierci w najbliższej rodzinie), przed zapytaniem o status postępowania administracyjnego, wnioskodawcy powinni poczekać co najmniej 180 dni od daty rozmowy z konsulem lub przedłożenia dokumentów uzupełniających, w zależności od tego co miało miejsce ostatnio.

Jeśli starają się Państwo o wizę nieimigracyjną mogą Państwo sprawdzić swój wniosek wizowy DS-160 jak również jego status online tutaj poprzez wprowadzenie lokalizacji konsulatu gdzie odbędzie się rozmowa z konsulem oraz numeru kodu kreskowego wniosku wizowego DS-160. Pragniemy zauważyć, że status wniosku będzie odrzucony chyba, że urzędnik konsularny stwierdzi, iż kwalifikują się Państwo, aby otrzymać wizę.