Lokalizacje biur MBE do których można dostarczać dodatkowe dokumenty
Lokalizacje biur MBE do których można dostarczać dodatkowe dokumenty

Lokalizacje biur Mail Boxes Etc. (MBE) do których można dostarczać dodatkowe dokumenty

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Ambasada Stanów Zjednoczonych może wystosować pismo na podstawie paragrafu 221(g) z prośbą o dostarczenie dodatkowych dokumentów lub informacji w związku z wnioskiem o wizę. Wniosek zostanie wstrzymany w Ambasadzie do czasu dostarczenia tych dokumentów.

Wszystkie dokumenty i informacje wymagane na podstawie paragrafu 221(g) można dostarczyć do najbliższego biura Mail Boxes Etc. (MBE) w ciągu roku od otrzymania pisma na podstawie paragrafu 221(g). Niedostarczenie wymaganych informacji w ciągu jednego roku będzie skutkować zawieszeniem wniosku o wizę. Należy złożyć wówczas nowy wniosek o wizę i wnieść wszelkie wymagane opłaty, aby kontynuować procedurę ubiegania się o wizę.

Lokalizacje

Aby wyświetlić listę lokalizacji biur Mail Boxes Etc. do których można dostarczyć dokumenty, należy kliknąć tutaj.