Czas oczekiwania na wizę imigracyjną
Czas oczekiwania na wizę imigracyjną

Czas oczekiwania na wizę imigracyjną

Na tej stronie:

Informacje ogólne

Każda sprawa imigracyjna jest inna, dlatego trudno oszacować jak długo potrwa procedura w poszczególnych przypadkach. Zasadniczo istnieją trzy czynniki wpływające na czas trwania procedury:

  Czas potrzebny na rozpatrzenie petycji

  Czas, jaki Urząd Imigracyjny USCIS potrzebuje na zatwierdzenie petycji różni się w zależności od rodzaju petycji i biura USCIS zaangażowanego w sprawę. Szacowany czas w przypadku konkretnych biur USCIS można sprawdzić tutaj.

  Czas potrzebny na rozpatrzenie w Krajowym Centrum Wizowym

  Po zatwierdzeniu petycji, która dotyczy członków najbliższej rodziny lub ma bieżącą datę rozpatrywania („priority date”), okres oczekiwania na rozmowę zależy od osoby ubiegającej się o wizę. Im szybciej wypełnione zostaną instrukcje Krajowego Centrum Wizowego i przedłożone wymagane dokumenty, tym wcześniej zostanie umówiona rozmowa. Rozmowy są zazwyczaj umawiane w ciągu miesiąca po przedłożeniu wszystkich dokumentów. Wizy są zazwyczaj dostępne po upływie kilku dni od rozmowy.

  Czas, jaki musi minąć, aby sprawa stała się bieżąca

  W przypadku niektórych kategorii imigrantów prawo zezwala na wydanie ograniczonej liczby wiz rocznie. Sprawy takie są rozpatrywane ściśle według daty złożenia petycji (tzw. data rejestracji – „priority date”). Wiza może być wydana dopiero, gdy petycja stanie się bieżąca, czyli data rejestracji umożliwi rozpoczęcie procedury wizowej). Może to potrwać kilka lat. Dokładne określenie czasu rozpatrywania petycji nie jest możliwe, ale w aktualizowanym co miesiąc Biuletynie Wizowym (Visa Bulletin) publikowane są aktualnie rozpatrywane „priority dates”, co może dać pewną orientację w kwestii czasu oczekiwania.

Uwaga: jeśli osoba składająca petycję uzyska obywatelstwo USA, kategoria petycji zmienia się automatycznie z F2A (małżonek/małżonka lub małoletnie dziecko stałego rezydenta) na IR1 (małżonek/małżonka obywatela Stanów Zjednoczonych) lub IR2 (dziecko obywatela Stanów Zjednoczonych). Należy wziąć pod uwagę, że petycja IR dotyczy wyłącznie 1 osoby, należy więc złożyć oddzielne petycje I-130 dla każdego dziecka. Te kategorie wiz nie podlegają numerycznemu systemowi wizowemu i wizy są zawsze dostępne dla beneficjentów, jeśli kwalifikują się oni do otrzymania wizy. Dalsze informacje dostępne są na stronie Urzędu Imigracyjnego USCIS,