Informacje o wizach imigracyjnych
Informacje o wizach imigracyjnych

Informacje o wizach imigracyjnych

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Przed ubieganiem się o wizę imigracyjną petycja osób chcących imigrować do Stanów Zjednoczonych musi zostać zatwierdzona przez Urząd Imigracyjny Stanów Zjednoczonych (USCIS). Petycję w Urzędzie Imigracyjnym USCIS w Stanach Zjednoczonych składa członek rodziny spełniający wszystkie wymagania lub potencjalny pracodawca. Szczegółowe informacje o składaniu petycji imigracyjnych są dostępne na stronie internetowej Urzędu Imigracyjnego USCIS. Osoby, których petycja została zatwierdzona i jej data rejestracji „priority date”, jeśli dotyczy, pozwala na rozpoczęcie procedury wizowej mogą ubiegać się o wizę imigracyjną lub wizę nieimigracyjną kategorii K (narzeczeńską).

Petycje

Począwszy od 15 sierpnia 2011 r. osoby mieszkające w Polsce, gdzie Urząd Imigracyjny USCIS nie ma oficjalnej siedziby, muszą wysyłać petycje I-130 do USCIS Chicago Lockbox. Petycje I-130 można składać w Ambasadzie lub Konsulacie Stanów Zjednoczonych, w których nie ma przedstawicielstwa Urzędu Imigracyjnego USCIS tylko w wyjątkowych, określonych poniżej okolicznościach. Zmiana ta nie ma wpływu na petycje I-130 prawidłowo złożone przed 15 sierpnia 2011 r. w ambasadzie lub konsulacie za granicą, gdzie Urząd Imigracyjny USCIS nie ma przedstawicielstwa.

Adresy USCIS Chicago Lockbox dla standardowych przesyłek:
USCIS
P.O. Box 804625
Chicago, IL 60680-4107

Adres USCIS Chicago Lockbox dla przesyłek ekspresowych i kurierskich:
USCIS
Attn: I-130
131 South Dearborn-3rd Floor
Chicago, IL 60603-5517

Dodatkowe informacje dotyczące składania petycji I-130 w USCIS Chicago lockbox, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Imigracyjnego USCIS http://uscis.gov. Można również skontaktować się z USCIS telefonicznie pod numerem 1-800-375-5283 w Stanach Zjednoczonych.

Opłata imigracyjna USCIS

Z dniem 23 grudnia 2016 r. osoby posiadające wizy imigracyjne wydane poza granicami Stanów Zjednoczonych są zobowiązane do uiszczenia dodatkowej opłaty imigracyjnej w wysokości 220 dolarów przed podróżą do USA. Opłata ta pokrywa koszty związane z przygotowaniem i wydaniem Karty Stałego Rezydenta (zielonej karty). Z opłaty tej są zwolnione tylko następujące osoby: dzieci adoptowane zagranicą przez obywateli amerykańskich, specjalni imigranci z Iraku, Afganistanu, którzy byli zatrudnieni przez rząd amerykański, powracający imigranci oraz posiadacze wiz K. Podany poniżej adres strony internetowej Biura Imigracyjnego zawiera więcej szczegółów na temat nowej opłaty jak również dane kontaktowe w przypadku  dodatkowych pytań:  USCIS.gov/immigrantfee.

Spotkanie w ambasadzie

Jeśli mają Państwo wyznaczone spotkanie przez National Visa Center (NVC) lub Kentucky Consular Center (KCC) należy przed wizytą w Ambasadzie wybrać punkt odbioru dokumentów dla każdej osoby ubiegającej się o wizę. W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji prosimy sprawdzić stronę 36 w Państwa pakiecie informacyjnym.

Należy stawić się w ambasadzie w dniu umówionej rozmowy piętnaście minut przed spotkaniem. Prosimy zapoznać się z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa w konsulacie, które określają, co można, a czego nie można przynieść na rozmowę. Należy przynieść potwierdzenie umówionego terminu rozmowy oraz dokumenty wymagane dla danej kategorii wizy.

Z dniem 1 maja 2021 roku, jeśli chce się zmienić termin wizyty w sprawie wizy imigracyjnej, można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej Global Support Services (GSS): https://cgifederal.secure.force.com/?language=Polish&country=Poland (wybierz opcję "Przełożone spotkania NVC", aby wyznaczyć nowe spotkanie z konsulem). Proszę pamiętać, że nie można umówić nowego terminu spotkania, dopóki nie upłynie termin pierwotnego spotkania w Ambasadzie. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem obsługi https://ustraveldocs.com/pl/pl-main-contactus.asp.

Więcej informacji

Pełne informacje można uzyskać na stronie internetowej dotyczącej wiz imigracyjnych ambasady USA w Warszawie.

W sprawie pytań dotyczących indywidualnych przypadków, na które nie uzyskano odpowiedzi na stronach internetowych, można kontaktować się telefonicznie z Sekcją Konsularną+48 22 504 2000 (w godzinach 8:30-17:00) lub e-mailem.