Applications for Boarding Foils
Applications for Boarding Foils

Wniosek o Wydanie Dokumentu Wjazdu (Boarding Foil)

Na tej stronie:


Ogólne Informacje 

Jeżeli karta Stałego Pobytu (Zielona Karta) została zniszczona, zgubiona, skradziona lub gdzieś pozostawiona, lub też straciła ważność, należy złożyć wniosek o wydanie Dokumentu Wjazdu w Ambasadzie USA w Warszawie lub w Konsulacie w Krakowie w celu możliwości powrotu do Stanów Zjednoczonych. Dokument Wjazdu pozwoli Państwu wejść na pokład samolotu pomimo braku Zielonej Karty. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych należy zgłosić się do Urzędu Imigracyjnego USCIS w celu uzyskania nowej Zielonej Karty.

Zgubione lub skradzione karty stałego pobytu (zielone karty)

Uwaga: Dokumenty wjazdu (boarding foils) mogą być wydane wyłącznie stałym rezydentom, których pobyt poza Stanami Zjednoczonymi nie przekroczył jednego roku.

Jak ubiegać się o dokument wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych (boarding foil)?

Podanie I-131A musi być złożone osobiście w Dziale Wiz Imigracyjnych Ambasady USA w Warszawie w godzinach 13.30 – 14.30, każdego dnia od poniedziałku do piątku z wyjątkiem polskich i amerykańskich świąt państwowych.

Termin wizyty w Ambasadzie można umówić samodzielnie przez stronę internetową http://www.ustraveldocs.com/pl_pl/index.html  lub telefonicznie dzwoniąc do wizowego centrum informacyjnego pod numer +48 22 307 1361 w Polsce lub +1 (703) 988 7101 w Stanach Zjednoczonych. 

Dokumenty wjazdowe wydawane są również przez Konsulat Generalny w Krakowie.

Na umówione spotkanie należy przynieść następujące dokumenty:

 • ważny paszport
 • wypełniony formularz  I-131A; https://uscis.gov/i-131a
 • potwierdzenie opłaty 575 dolarów –wydrukowane potwierdzenie ze strony USCIS lub e-mail potwierdzający wykonaną transakcję;
 • jedną fotografię wizową;
 • dowody na to, że posiada Pan/i status stałego rezydenta i, że Pana/i pobyt poza USA trwał mniej niż rok;
 • zaświadczenie z policji potwierdzające zgłoszenie zagubienia lub kradzieży zielonej karty (jeśli dotyczy).

Opłata wynosi 575 dolarów. Przed umówioną wizytą w konsulacie należy dokonać opłaty za podanie I-131A online na stronie Urzędu Imigracyjnego USCIS za pomocą karty kredytowej lub debetowej, albo z konta w banku amerykańskim. Jest to jedyna metoda płatności. Do dokonania opłaty potrzebny będzie numer zielonej karty. Można go znaleźć na wizie imigracyjnej, na pozwoleniu na pracę, albo dowiedzieć się w najbliższym Regionalnym Oddziale Urzędu Imigracyjnego (https://uscis.gov/about-us/find-uscis-office).

Opłaty za dokument wjazdu można dokonać na stronie https://uscis.gov/file-online/log-online-filing, a po zakończeniu transakcji należy wydrukować potwierdzenie.  Urząd Imigracyjny nie może zwrócić dokonanej opłaty, niezależnie od wyniku rozmowy z konsulem.

Aby wydać Dokument Wjazdu, konsul musi zweryfikować, czy Państwo utrzymali swój status Stałego Rezydenta i może poprosić o dodatkowe dokumenty, więcej informacji na temat, jak utrzymać status Stałego Rezydenta, znajdą Państwo na stronie USCIS.

Procedura rozpatrywania wniosku o dokument wjazdu może trwać dłużej niż 24 godziny, w związku z czym odebranie paszportu wraz z dokumentem wjazdu będzie możliwe dopiero następnego dnia, zwykle o godzinie 15:00 w Ambasadzie.

Ambasada zastrzega sobie możliwość kontaktu z klientem telefonicznie w celu wyjaśnienia zagadnień ważnych w Państwa sprawie.

Maksymalny okres ważności dokumentu wjazdu wynosi 30 dni od momentu jego wydania, a wjazd na teren USA musi nastąpić w ramach ważności tego dokumentu.

O dokument wjazdu nie musza się starać osoby, których zielona karta straciła ważność.

Aby wjechać na teren U.S.A. Stały Rezydent powinien przedstawić jeden z następujących dokumentów w zastępstwie dokumentu wjazdu: 

 1. Zieloną kartę, która straciła ważność, a była wydana na okres 10 lat - posiadacz takiego dokumentu nie potrzebuje specjalnej zgody na wjazd. Może zostać zabrany na pokład samolotu bez groźby podlegania karze pod warunkiem, że pobyt poza Stanami Zjednoczonymi nie trwał dłużej niż dwanaście miesięcy.Prosimy o zapoznanie się z ulotką informacyjną. Jednocześnie zachęcamy Państwa, aby skontaktowali się Państwo z liniami lotniczymi, którymi planujecie podróżować do USA i sprawdzeniem ich procedury przed kupnem biletu czy złożeniem wniosku I-131A lub
 2. Zieloną kartę z dwuletnim okresem ważności (rezydent w statusie warunkowym) i formularz I-797, Notice of Action, z decyzją USCIS o przedłużeniu ważności statusu i karty, lub
 3. Rozkazy lub zlecenia rządu amerykańskiego (wojskowe lub cywilne) wskazujące, że podróżująca osoba przebywała poza granicami USA na oficjalnym pobycie służbowym.

Takie osoby powinny skonsultować się z linią lotniczą przed złożeniem podania I-131A i wniesieniem opłaty dla USCIS.

Nie należy ponownie wyjeżdżać ze Stanów Zjednoczonych dopóki nie otrzymają Państwo nowej zielonej karty. Wniosek o wydanie nowej zielonej karty I-90 można obecnie złożyć drogą elektroniczną na stronie internetowej Urzędu Imigracyjnego USCIS.

Dokument wjazdu nie jest wymagany dla nowo urodzonych dzieci Stałych Rezydentów, którzy przebywają czasowo poza Stanami Zjednoczonymi.

Dziecko może wjechać do Stanów Zjednoczonych bez wizy imigracyjnej pod warunkiem, że:

 • urodziło się w trakcie tymczasowego pobytu matki, stałej rezydentki, poza granicami USA
 • wjedzie do Stanów Zjednoczonych w ciągu dwóch lat od chwili urodzenia, oraz
 • rodzic towarzyszący dziecku przekroczy granicę USA po raz pierwszy od chwili narodzin dziecka.

Przed rozpoczęciem podróży do Stanów Zjednoczonych prosimy upewnić się, że posiadają Państwo wszystkie wymagane dokumenty dla siebie i dziecka, które pozwolą Państwu wejść na pokład samolotu i później wjechać legalnie na teren Stanów Zjednoczonych na pobyt stały.

Powinni Państwo zabrać ze sobą:

 • ważne paszporty – swój i dziecka;
 • dowody na to, że posiada Pan/i status Stałego Rezydenta i, że Pana/i pobyt poza USA trwał mniej niż rok (lub dwa lata, jeśli posiada Pan/i osobny dokument podróżny wydany przez DHS, tzw. Re-entry Permit);
 • Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka wraz z tłumaczeniem na język angielski wykonanym przez tłumacza przysięgłego. Odpis skrócony aktu urodzenia nie jest przyjmowany. Jeśli Pani/a nazwisko na akcie urodzenia dziecka różni się od tego w Pani/a paszporcie lub na „zielonej karcie”, prosimy zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające oficjalną zmianę nazwiska, np. akt zawarcia małżeństwa (z tłumaczeniem na język angielski, jeśli dotyczy).
 • można także wydrukować i zabrać ze sobą ulotkę informacyjną.

Czas Oczekiwania i Odbiór Paszportu

Zazwyczaj paszport i Dokument Wjazdu są gotowe do odbioru w Ambasadzie w Warszawie lub w Konsulacie w Krakowie w ciągu 1-3 dni roboczych.