Wstrzymanie rozpatrywania wniosku do czasu podjęcia dalszych działań
Wstrzymanie rozpatrywania wniosku do czasu podjęcia dalszych działań

Odmowa na podstawie paragrafu 221(g) Ustawy o Imigracji i Obywatelstwie

 

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Odmowa na podstawie paragrafu 221(g) oznacza, że we wniosku brakuje istotnych informacji lub rozpatrzenie wniosku zostało wstrzymane. Konsul poinformuje czy w Państwa sprawie nie zostanie wstrzymana procedura wizowa na podstawie paragrafu 221(g) ze względu na brakujące informacje. Urzędnik poinformuje, czy sprawa będzie poddana procedurze administracyjnej, czy też należy dostarczyć dodatkowe informacje lub poprosi o stawienie się na dodatkową rozmowę.

Jeśli wymagane są dodatkowe informacje, urzędnik poinformuje, w jaki sposób je dostarczyć. Jeśli odmowa zostanie wydana na podstawie paragrafu 221(g) w ramach tej procedury otrzymają Państwo odpowiednie pismo i w ciągu 12 miesięcy od daty złożenia wniosku należy dostarczyć wymagane dokumenty bez konieczności wnoszenia kolejnej opłaty za rozpatrzenie wniosku. Po upływie roku rozpatrzenie wniosku odrzuconego na podstawie paragrafu 221(g) zostanie zakończone zgodnie z paragrafem 203(e).

Jeśli ambasada wymaga dodatkowych informacji lub dokumentów, należy je dostarczyć biura Mail Boxes Etc. Na tej stronie internetowej wyjaśniono, jak dostarczyć dokumenty do ambasady.

Pozostałe informacje

W przypadku niektórych wniosków o wizę konieczne są dalsze czynności administracyjne, wymagające dodatkowego czasu po odbyciu rozmowy z urzędnikiem konsularnym o czym zostaną Państwo poinformowani przez konsula pod koniec rozmowy. Czas trwania postępowania administracyjnego będzie się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności każdej sprawy. Z wyjątkiem przypadków podróży w nagłych wypadkach (tj. poważnych chorób lub śmierci w najbliższej rodzinie), przed zapytaniem o status postępowania administracyjnego, wnioskodawca powinnien poczekać co najmniej 180 dni od daty rozmowy lub przedstawienia dokumentów uzupełniających.

Aktualny status wniosku można strawdzić tutaj poprzez wprowadzenie lokalizacji konsulatu gdzie odbyła się rozmowa z konsulem oraz swój numer sprawy. Pragniemy zauważyć, że status wniosku będzie odrzucony chyba, że urzędnik konsularny stwierdzi, iż kwalifikują się Państwo, aby otrzymać wizę.