Często zadawane pytania (FAQ)
Często zadawane pytania (FAQ)

Często zadawane pytania (FAQ)

Na tej stronie:


FAQ – Ogólne informacje o wizach

 1. Jak długo musi być ważny paszport, aby ubiegać się o wizę oraz wjazd do Stanów Zjednoczonych?
 2. Czy kwalifikuję się do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program)?
 3. Co to jest opłata za rejestrację w systemie ESTA i kto musi ją uregulować?
 4. Co się stanie, jeśli podróżuję do Stanów Zjednoczonych bez autoryzacji systemu ESTA?
 5. Czy mogę ubiegać się o wizę nieimigracyjną w Polsce, jeśli jestem obywatelem innego kraju mieszkającym w Polsce?
 6. Czy wszystkie osoby ubiegające się o wizę nieimigracyjną muszą zgłosić się na rozmowę w ambasadzie?
 7. Posiadam wizę nieimigracyjną, która wkrótce straci ważność i chciałbym ją odnowić. Czy muszę ponownie przejść całą procedurę wizową?
 8. Mój paszport stracił ważność, ale zawarta w nim wiza jest nadal ważna. Czy muszę ubiegać się o nową wizę?
 9. Co należy zrobić w przypadku utraty paszportu z ważną wizą amerykańską?
 10. Zmieniłem/zmieniłam nazwisko. Czy moja amerykańska wiza z poprzednim nazwiskiem jest nadal ważna?
 11. Mam podwójne obywatelstwo. Którego paszportu powinienem użyć, aby podróżować do Stanów Zjednoczonych?
 12. Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
 13. Czy muszę złożyć swój wniosek o wizę elektronicznie?
 14. Co to jest „procedura administracyjna?”
 15. Jak należy czytać i interpretować wizę?
 16. Moja wiza straci ważność, gdy będę w Stanach Zjednoczonych. Czy to stanowi problem?
 17. Co się dzieje przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych?
 18. Nie zwróciłem formularza (I-94) przy wyjeździe z USA. Co powinienem zrobić?
 19. Czy w trakcie rozmowy o wizę mogą być obecni obywatele USA?
 20. Mam pytanie na temat wypełniania mojego formularza DS-160 oraz wydruku strony potwierdzającej jego złożenie. Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na ten temat?
 21. Nie posiadam konta w banku internetowym. Czy inna osoba może dokonać płatności w moim imieniu?
 22. W jakim języku przeprowadzane są rozmowy z konsulem?
 23. Chciał/abym zarezerwować z wyprzedzeniem bilety na podróż. Kiedy powinienem/powinnam to zrobić?
 24. Jaki wpływ ma zarządzenie wykonawcze prezydenta USA podpisane 27 stycznia 2017 roku?
 25. Jakie informacje na temat mediów społecznościowych powinnam/powinienem umieścić we wniosku wizowym DS-160?
 26. Jakie ograniczenia podróży zostały wprowadzone z powodu pandemii COVID-19?

P.1 Jak długo musi być ważny paszport, aby ubiegać się o wizę oraz wjazd do Stanów Zjednoczonych?

Aby ubiegać się o wizę należy posiadać ważny paszport.  Można ubiegać się nawet, jeśli ważność paszportu wkrótce wygaśnie.  Jednak ubiegając się o pozwolenie na wjazd do USA w amerykańskim punkcie granicznym większość podróżnych musi okazać paszport ważny co najmniej 6 miesięcy ponad planowany pobyt.  Wyjątek stanowią obywatele niektórych krajów, w tym Polski, którzy powinni okazać paszport ważny przez okres planowanego pobytu. Więcej informacji znajduje się na: country-specific agreements.

Do Góry


 

P.2 Czy kwalifikuję się do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program)?

Do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program) kwalifikują się obywatele krajów objętych tym programem, którzy posiadają paszporty do odczytu maszynowego, podróżują slużbowo lub turystycznie w ramach wizyty nie dłuższej niż 90 dni, spełniają inne wymagania programu oraz uzyskali autoryzację Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (Electronic System for Travel Authorization, ESTA).

Aby skorzystać z tego programu, trzeba być obywatelem kraju objętego Programem Ruchu Bezwizowego. Stali rezydenci krajów objętych programem VWP nie kwalifikują się do Programu Ruchu Bezwizowego, chyba, że są jednocześnie obywatelami kraju objętego programem VWP. Zalecamy odwiedzić stronę internetową Programu Ruchu Bezwizowego przed podjęciem podróży do Stanów Zjednoczonych, aby sprawdzić, czy kwalifikują się Państwo do programu VWP.

Do Góry


 

P.3 Co to jest opłata za rejestrację w systemie ESTA i kto musi ją uregulować?

Rejestracja w systemie ESTA jest wymagana od wszystkich osób podróżujących do Stanów Zjednoczonych w ramach Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program). Opłata za rejestrację w systemie ESTA wynosi 14 USD. Opłatę można wnieść przez internet korzystając z karty debetowej lub dowolnej z następujących kart kredytowych: Visa, MasterCard, American Express lub Discover. Jeśli nie posiadają Państwo odpowiedniego rodzaju karty kredytowej, opłatę za rejestrację w systemie ESTA mogą wnieść osoby trzecie (agenci biur podróży, członkowie rodziny itd.). W razie odmowy rejestracji w systemie ESTA opłata wynosi jedynie 4 USD.

Do Góry


 

P.4 Co się stanie, jeśli podróżuję do Stanów Zjednoczonych bez autoryzacji systemu ESTA?

Osoby podróżujące w ramach Programu Ruchu Bezwizowego, które nie uzyskały autoryzacji systemu ESTA, mogą spodziewać się odmowy wpuszczenia na pokład samolotów lecących do Stanów Zjednoczonych. Jeśli zostaną Państwo wpuszczeni na pokład, należy oczekiwać znacznych opóźnień i ewentualnej odmowy prawa wjazdu w porcie wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych (tzn. na lotnisku przylotu). Rejestracja w systemie ESTA zajmuje zazwyczaj kilka minut, autoryzacja następuje po kilku sekundach i jest ważna przez dwa lata, chyba że paszport osoby podróżującej straci ważność w ciągu tych dwóch lat. W takich przypadkach ważność autoryzacji ESTA jest ograniczona ważnością paszportu.

Do Góry


 

P.5 Czy mogę ubiegać się o wizę nieimigracyjną w Polsce, jeśli jestem obywatelem innego kraju mieszkającym w Polsce?

Zazwyczaj zalecane jest ubieganie się o wizę w kraju pochodzenia lub stałego pobytu. Każda osoba przebywająca legalnie w Polsce może ubiegać się o wizę w Polsce. Decyzję o miejscu ubiegania się o wizę należy jednak podejmować uwzględniając nie tylko wygodę lub opóźnienie w uzyskaniu terminu spotkania w miejscu stałego zamieszkania. Należy na przykład rozważyć, w którym konsulacie można lepiej wykazać silne więzi z miejscem stałego zamieszkania.

Nie ma gwarancji, że wiza zostanie wydana, a czas rozpatrywania wniosku będzie krótszy. W razie odmowy nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty wizowej.

Do Góry


 

P.6 Czy wszystkie osoby ubiegające się o wizę nieimigracyjną muszą zgłosić się na rozmowę w ambasadzie?

Tak, większość osób. Jest tylko kilka wyjątków od wymogu zgłoszenia się na rozmowę. Następujące osoby zwykle nie muszą stawić się osobiście na rozmowie z konsulem:

 • osoby ubiegające się o wizy A1, A2 (urzędnicy państwowi podróżujący w celach służbowych), C2, C3 (tranzyt urzędników państwowych podróżujących w celach służbowych) lub G1, G2, G3, G4 (urzędnicy państwowi, których podróż jest związana z organizacją międzynarodową, lub pracownicy organizacji międzynarodowej) oraz osoby ubiegające się o wizy NATO-1 – NATO-6.
 • Dzieci w wieku poniżej 14 lat, które poprzednio nie otrzymały odmowy wydania wizy do USA, oraz podróżni w wieku co najmniej 80 lat, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat nie otrzymali odmowy wydania wizy

Do Góry


 

P.7 Posiadam wizę nieimigracyjną, która wkrótce straci ważność i chciałbym ją odnowić. Czy muszę ponownie przejść całą procedurę wizową?

Każda procedura ubiegania się o wizę nieimigracyjną to oddzielny proces. O wizę należy ubiegać się zgodnie z normalną procedurą, nawet jeśli posiadali Państwo już wizę lub gdy obecna wiza nieimigracyjna jest jeszcze ważna, chyba że kwalifikują się Państwo pod jeden z wyjątków wymienionych w punkcie Ubieganie się o wizę bez wymogu przeprowadzenia rozmowy.

Do Góry


 

P.8 Mój paszport stracił ważność, ale zawarta w nim wiza jest nadal ważna. Czy muszę ubiegać się o nową wizę?

Nie. Jeśli wiza jest ważna można podróżować do Stanów Zjednoczonych z dwoma paszportami (starym i nowym), o ile wiza nie jest uszkodzona oraz pod warunkiem, że cel podróży jest zgodny z kategorią aktualnej wizy nieimigracyjnej. (Na przykład: wiza turystyczna w przypadku gdy głównym celem podróży jest turystyka). Ponadto imię i nazwisko oraz inne dane osobowe muszą być takie same w obu paszportach. Obywatelstwo w nowym paszporcie musi być identyczne jak w paszporcie starym, w którym jest wiza.

Do Góry


 

P.9 Co należy zrobić w przypadku utraty paszportu z ważną wizą amerykańską?

Aby zabezpieczyć Państwa przed kradzieżą tożsamości, prosimy zgłosić utratę paszportu z ważną wizą amerykańską w Sekcji Konsularnej korzystając z adresu e-mail. Prosimy podać imię i nazwisko, datę urodzenia, numer telefonu, numer utraconego paszportu oraz datę wydania wizy.

Do Góry


 

P.10 Zmieniłem/zmieniłam nazwisko. Czy moja amerykańska wiza z poprzednim nazwiskiem jest nadal ważna?

Jeżeli zmiana nazwiska uległa oficjalnej zmianie na skutek małżeństwa, rozwodu, lub decyzji sądowej, należy otrzymać nowy paszport. W momencie uzyskania nowego paszportu, Departament Stanu rekomenduje ubieganie się o nowa wizę do USA, aby ułatwić państwu podróż do i ze Stanów Zjednoczonych.

Do Góry


 

P.11 Mam podwójne obywatelstwo. Którego paszportu powinienem użyć, aby podróżować do Stanów Zjednoczonych?

Jeśli posiadają Państwo więcej niż jedno obywatelstwo, mogą Państwo ubiegać się o wizę wybierając preferowane obywatelstwo, ale we wniosku o wizę należy podać wszystkie posiadane obywatelstwa. Obywatele Stanów Zjednoczonych, nawet posiadający podwójne obywatelstwo, muszą wjeżdżać do i wyjeżdżać ze Stanów Zjednoczonych używając amerykańskiego paszportu.

Do Góry


 

P.12 Jak mogę przedłużyć swoją wizę?

Nie można przedłużyć wizy, niezależnie od jej rodzaju. Należy ubiegać się o nową wizę.

Do Góry


 

P.13 Czy muszę złożyć swój wniosek o wizę elektronicznie?

Tak, należy wypełnić formularz DS-160 i przynieść na rozmowę w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych wydruk strony potwierdzającej wysłanie formularza DS-160.

Do Góry


 

P.14 Co to jest „procedura administracyjna?”

W przypadku niektórych wniosków o wizę konieczne są dalsze czynności administracyjne wymagające dodatkowego czasu po odbyciu rozmowy z urzędnikiem konsularnym. Zostaną Państwo poinformowani o takiej ewentualności. Na tej stronie internetowej dotyczącej spraw konsularnych znajduje się więcej informacji o procedurze administracyjnej.

Do Góry


 

P.15 Jak należy czytać i interpretować wizę?

Bezpośrednio po otrzymaniu wizy należy sprawdzić, czy wszystkie dane wydrukowane na wizie są poprawne. Jeśli jakiekolwiek informacje podane na wizie nie zgadzają się z danymi w paszporcie lub są w inny sposób niepoprawne, należy natychmiast skontaktować się z podmiotem, który wydał wizę (tzn. Ambasadą Stanów Zjednoczonych).

Data ważności wizy to ostatni dzień, w którym można wjechać do Stanów Zjednoczonych korzystając z danej wizy. Wiza nie określa, jak długo można zostać w Stanach Zjednoczonych. Długość pobytu jest określana przez Departament Bezpieczeństwa Krajowego w miejscu wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych. O ile będą Państwo przestrzegać warunków pobytu określonych przez Departament Bezpieczeństwa Krajowego, nie powinno być żadnych problemów.

Więcej informacji o sposobie interpretowania wizy można znaleźć na stronie internetowej Biura Spraw Konsularnych Departamentu Stanu.

Do Góry


 

P.16 Moja wiza straci ważność, gdy będę w Stanach Zjednoczonych. Czy to stanowi problem?

Nie. W Stanach Zjednoczonych można przebywać przez okres i na warunkach określonych przez urzędnika Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego po przybyciu do Stanów Zjednoczonych, co zostanie odnotowane na formularzu I-94, nawet jeśli wiza straci ważność podczas pobytu. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Do Góry


 

P.17 Co się dzieje przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych?

Linie lotnicze powinny wręczyć formularz deklaracji celnej 6059B. Tylko jedna deklaracja celna jest wymagana w przypadku rodziny podróżującej razem. Wiza nie gwarantuje wjazdu do Stanów Zjednoczonych, ale umożliwia obywatelom innych krajów przyjeżdżających z zagranicy podróżowanie do miejsca wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych i ubieganie się o zgodę na wjazd. Urzędnicy Urzędu ds. Ochrony Celnej i Granic Stanów Zjednoczonych (U.S. Customs and Border Protection, CBP) Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego, mają prawo zezwolić na wjazd oraz określić długość pobytu lub odmówić wjazdu do Stanów Zjednoczonych. W przeszłości, w miejscu wjazdu na teren USA, po uzyskaniu zezwolenia na wjazd, urzędnik Urzędu ds. Ochrony Celnej i Granic Stanów Zjednoczonych wkładał do paszportu małą kartkę, formularz I-94, stanowiącą potwierdzenie wjazdu/wyjazdu. Teraz procedura ta została zautomatyzowana poza pewnymi wyjątkami. Osoba podróżująca otrzyma stempel Urzędu ds. Ochrony Celnej i Granic Stanów Zjednoczonych upoważniający do wjazdu, w którym będzie wyszczególniona data wjazdu, rodzaj pozwolenia na pobyt oraz końcowa data zezwolenia na pobyt. Więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu ds. Ochrony Celnej i Granic Stanów Zjednoczonych. Jeśli potrzebna jest kopia I-94 w celu weryfikacji statusu imigracyjnego czy zatrudnienia, formularz jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie cbp.gov. Informacje o zezwoleniu na wjazd można znaleźć na stronie internetowej CBP. Na stronie internetowej Biura Spraw Konsularnych Departamentu Stanu znajduje się więcej informacji o czasie trwania pobytu.

Do Góry


 

P.18 Nie zwróciłem formularza (I-94) przy wyjeździe z USA. Co powinienem zrobić?

Procedura ta została zautomatyzowana, ale jeżeli po powrocie do kraju znajdzie Pan/Pani w paszporcie formularz I-94 (biały) lub formularz I-94W (zielony), to jest możliwe, że Pana/Pani wyjazd z USA nie został właściwie odnotowany. Proszę nie zwracać formularza I-94 lub I-94W do Ambasady Stanów Zjednoczonych lub innego biura.

Jeżeli opuścili Państwo terytorium Stanów Zjednoczonych podróżując samolotem lub statkiem należącym do przewoźników komercyjnych, istnieje możliwość zweryfikowania i odnotowania wyjazdu z USA, dlatego nie ma potrzeby podejmowania dalszych działań. Zalecamy jednak zachowanie wszystkich dokumentów świadczących o opuszczeniu terytorium USA (np. karty pokładowej), aby usprawnić wjazd do Stanów Zjednoczonych w przyszłości.

Jeżeli opuścili Państwo terytorium USA drogą lądową, prywatnym statkiem lub prywatnym samolotem, proszę odwiedzić stronę internetową Urzędu ds. Ochrony Celnej i Granic (Customs and Border Protection), aby uzyskać dalsze instrukcje.

Do Góry


 

P.19 Czy w trakcie rozmowy o wizę mogą być obecni obywatele USA?

Obywatele Stanów Zjednoczonych nie mogą być obecni przy rozmowie wizowej.

Do Góry


 

P.20 Mam pytanie na temat wypełniania mojego formularza DS-160 oraz wydruku strony potwierdzającej jego złożenie. Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na ten temat?

Nasza infolinia nie może pomagać w wypełnianiu formularza DS-160. Odpowiedzi na zapytania dotyczące wypełniania formularza DS-160 można znaleźć na stronie https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/ds-160-online-nonimmigrant-visa-application/ds-160-faqs.html

Do Góry


 

P.21 Nie posiadam konta w banku internetowym. Czy inna osoba może dokonać płatności w moim imieniu?

Jeśli nie posiadają Państwo konta w banku internetowym inna osoba ( rodzina bądź znajomi) mogą dokonać płatności w Państwa imieniu.

Należy pamiętać że posiadanie potwierdzenia tej płatności jest konieczne do zaplanowania spotkania wizowego.

Do Góry


 

P.22 W jakim języku przeprowadzane są rozmowy z konsulem?

 

Osoby, które nie mówią w języku polskim lub angielskim:

Ambasada USA w Warszawie: Z uwagi na ograniczoną ilość spotkań wizowych dla osób, które chcą przeprowadzić rozmowę z konsulem w języku rosyjskim, czas oczekiwania na umówienie spotkania może być dłuższy od czasu podanego na tej stronie internetowej. Osoby, które nie mówią po polsku lub angielsku mogą wyznaczyć spotkanie w terminie podanym na w/w stronie, jeżeli przyjdą na spotkanie z tłumaczem. Aby tłumacz mógł uczestniczyć w spotkaniu wizowym, imię i nazwisko tłumacza musi być wcześniej zgłoszone w Centrum Informacji Wizowej. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Konsulat Generalny USA w Krakowie: Rozmowy z konsulem przeprowadzane są tylko w języku polskim lub angielskim. Osoby, które mówią tylko w języku rosyjskim lub innym obcym, musza zgłosić się z tłumaczem na rozmowę z konsulem. Imię i nazwisko tłumacza musi być wcześniej zgłoszone w Centrum Informacji Wizowej. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Do Góry


 

P.23 Chciał/abym zarezerwować z wyprzedzeniem bilety na podróż. Kiedy powinienem/powinnam to zrobić?

Osoby ubiegające się o wizę nie powinny dokonywać żadnych wydatków związanych z podróżą dopóki nie dostaną paszportu z nową wizą. Najlepszym sposobem uniknięcia nieprzyjemnych sytuacji, gdy, mając już kupiony bilet lotniczy, dowiadujemy się o odmowie wizy lub musimy przejść przez kosztowny proces zmiany terminu podróży, jest wstrzymanie się z decyzjami zakupu do momentu otrzymania paszportu z wizą.

 

Do Góry


 

P.24 Jaki wpływ ma zarządzenie wykonawcze prezydenta USA podpisane 27 stycznia 2017 roku?

Zgodnie z Zarządzeniem Wykonawczym prezydenta USA podpisanym 27 stycznia 2017 roku, wydawanie wiz cudzoziemcom z następujących krajów: Iraku, Iranu, Libii, Somalii, Sudanu, Syrii i Jemenu zostało zawieszone ze skutkiem natychmiastowym aż do kolejnego powiadomienia. Jeśli są Państwo obywatelami kraju wymienionego powyżej, prosimy nie wyznaczać spotkania, ani nie dokonywać żadnych opłat wizowych. Jeżeli spotkanie zostało już umówione prosimy NIE PRZYCHODZIĆ, gdyż nie będzie się ono mogło odbyć. Zwracamy uwagę, że zakaz ten nie dotyczy niektórych oficjalnych podroży o charakterze rządowym związanych z oficjalną działalnością w imieniu lub dla wyznaczonych organizacji międzynarodowych, w imieniu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, lub podroży odbywanych przez niektórych urzędników. W przypadku umówionego spotkania prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta (support-poland@ustraveldocs.com lub http://ustraveldocs.com/pl/pl-main-contactus.asp#contactinfo) w celu poinformowania nas o terminie i godzinie umówionej rozmowy z konsulem wraz z prośbą o jej unieważnienie. Prosimy o sprawdzanie stron: http://ustraveldocs.com/pl oraz travel.state.gov w celu uzyskania aktualnych informacji.

 

Do Góry


 

P.25 Jakie informacje na temat mediów społecznościowych powinnam/powinienem umieścić we wniosku wizowym DS-160?

31 maja 2019 r. Departament Stanu zaktualizował formularze wniosków o wizę imigracyjną i nieimigracyjną w celu pozyskania dodatkowych informacji, w tym identyfikatorów mediów społecznościowych, od większości osób ubiegających się o wizę w USA na całym świecie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy kliknąć tutaj.

 

Do Góry


 

P.26 Jakie ograniczenia podróży zostały wprowadzone z powodu pandemii COVID-19?

Na skutek pandemii COVID-19 wprowadzone zostaly rozne ograniczenia . Na stronie https://pl.usembassy.gov/pl/visas-pl/proklamacja-prezydencka-czesto-zadawane-pytania/ można sprawdzic jakie ograniczenia dotyczą podróżnych posiadajacych wizę lub ESTA oraz osób planujących ubiegać się o wizę amerykanską w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie lub Konsulacie Generalnym w Krakowie.

 

Do Góry


FAQ – Testy na COVID19

 1. Czy Departament Stanu planuje wprowadzenie wymogu posiadania dowodu szczepienia lub testu na COVID-19 dla osób ubiegających się o wizę?
 2. Biorąc pod uwagę, że Centrum Kontroli Chorob (CDC) wymaga negatywnego wyniku testu przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych, czy obcokrajowcy z negatywnym wynikiem testu na COVID-19 lub szczepionką będą mogli uzyskać wizę / wjechać do Stanów Zjednoczonych, pomimo tego że dotyczą ich ograniczenia wynikające z Proklamacjach Prezydenckich ? Czy obcokrajowiec, który uzyska zezwolenie na podróż w interesie narodowym (NIE) będzie zwolniony z wymogu przedstawienia negatywnego wyniku testu?
 3. Istnieją doniesienia o obcokrajowcach podróżujących na Florydę w celu otrzymania szczepionki. Czy jest to dozwolone przez prawo?
 4. Co stanie się z obywatelami Stanów Zjednoczonych lub obcokrajowcami, którzy przedstawią sfałszowane lub w inny sposób nielegalnie uzyskane negatywne wyniki testu na COVID, podczas próby wjazdu do Stanów Zjednoczonych?
 5. Czy w przypadku nagłych lub humanitarnych przyczyn wyjazdu podróżni będą mogli ubiegać się w ambasadzie lub konsulacie o uchylenie przez CDC wymogu wykonania testu?
 6. Czy jeśli jestem zaszczepiony, muszę przedstawić negatywny wynik testu na COVID, aby polecieć do Stanów Zjednoczonych? Dlaczego?

Do Góry


 

P.1 Czy Departament Stanu planuje wprowadzenie wymogu posiadania dowodu szczepienia lub testu na COVID-19 dla osób ubiegających się o wizę?

W ostatnim czasie wymagania wizowe nie ulegly zmianie. Informacje na temat wymaganych szczepień dla osób ubiegających się o wizę imigracyjną można znaleźć na stronie internetowej.

 

Do Góry


 

P.2 Biorąc pod uwagę, że Centrum Kontroli Chorob (CDC) wymaga negatywnego wyniku testu przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych, czy obcokrajowcy z negatywnym wynikiem testu na COVID-19 lub szczepionką będą mogli uzyskać wizę / wjechać do Stanów Zjednoczonych, pomimo tego że dotyczą ich ograniczenia wynikające z Proklamacjach Prezydenckich ? Czy obcokrajowiec, który uzyska zezwolenie na podróż w interesie narodowym (NIE) będzie zwolniony z wymogu przedstawienia negatywnego wyniku testu?

Wszystkie Prezydenckie Proklamacje ograniczające podróżowanie z powodu COVID-19 pozostają w mocy i nadal obowiązują potencjalnych podróżnych niezależnie od wyników testów lub wykonanych szczepień. Podróżni posiadający zezwolenie na podroz w interesie narodowym (NIE) również podlegają wszystkim obowiązującym wymogom dotyczącym testów przed wyjazdem. Aby uzyskać więcej informacji na temat wymagań dotyczących testów na COVID, prosimy o kontakt z Centrum Kontroli i Prewencji Chorób.

Do Góry


 

P.3 Istnieją doniesienia o obcokrajowcach podróżujących na Florydę w celu otrzymania szczepionki. Czy jest to dozwolone przez prawo?

Poszukiwanie pomocy medycznej w Stanach Zjednoczonych jest dozwolonym celem podróży dla osób posiadających ważną wizę turystyczną; więcej informacji znajdą Państwo tutaj. W przypadku pytań dotyczących wjazdu do Stanów Zjednoczonych w ramach Programu Ruchu Bezwizowego prosimy o kontakt z Departamentem Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Informacje na temat uprawnień poszczególnych osób do otrzymania szczepionki w Stanach Zjednoczonych w ramach grupy priorytetowej można uzyskać od administracji lokalnej służby zdrowia.

Do Góry


 

P.4 Co stanie się z obywatelami Stanów Zjednoczonych lub obcokrajowcami, którzy przedstawią sfałszowane lub w inny sposób nielegalnie uzyskane negatywne wyniki testu na COVID, podczas próby wjazdu do Stanów Zjednoczonych?

Zgodnie z zaleceniami CDC, podróżni muszą przedstawić liniom lotniczym możliwy do zweryfikowania, udokumentowany wynik testu w celu odbycia podróży. Osobom, które dostarczyły sfałszowane lubuzyskane niezgodnie z prawem wyniki testów, można odmówić przyjęcia na pokład i / lub wjazdu do Stanów Zjednoczonych. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z CDC, DHS i DOT.

Do Góry


 

P.5 Czy w przypadku nagłych lub humanitarnych przyczyn wyjazdu podróżni będą mogli ubiegać się w ambasadzie lub konsulacie o uchylenie przez CDC wymogu wykonania testu?

CDC może przyznać odstępstwo od wymogu testowania w ograniczonych przypadkach, takich jak nadzwyczajna podróż ratunkowa, ewakuacja medyczna w nagłych wypadkach, w celu zachowania zdrowia lub bezpieczeństwa, a badania nie mogą zostać zakończone przed podróżą . Osoby, które uważają, że spełniają podane kryteria, informacje o tym, jak złożyć wniosek o zwolnienie z wymogu testowania w nagłych wypadkach znajdą na stronie internetowej najbliższej ambasady lub konsulatu USA. W ramach opisanej procedury nie są dostępne zwolnienia dla osób, które uzyskały pozytywny wynik testu na COVID-19.

Do Góry


 

P.6 Czy jeśli jestem zaszczepiony, muszę przedstawić negatywny wynik testu na COVID, aby polecieć do Stanów Zjednoczonych? Dlaczego?

Wszyscy pasażerowie w wieku dwóch lat i starsi, nawet ci, którzy otrzymali szczepionkę na COVID-19, podlegają obowiązkowi przedstawienia negatywnego wyniku testu na COVID. Pytania odnośnie wymogów wykonania testu należy kierować do CDC, które na stronie internetowej udostępnia informacje dotyczące wymagań posiadania negatywnego wyniku testu na COVID-19 lub statusu ozdrowieńca po przebytym COVID-19 dla wszystkich pasażerów linii lotniczych przybywających do Stanów Zjednoczonych oraz często zadawane pytania dotyczące szczepionki na COVID-19.

Do Góry


 

FAQ – Odmowa wydania wizy

 1. Co to jest paragraf 214(b)?
 2. Jak można wykazać „silne więzi”?
 3. Czy odmowa na podstawie paragrafu 214(b) jest ostateczna?
 4. Kto może wpłynąć na zmianę decyzji urzędnika konsularnego?

Stany Zjednoczone to otwarte społeczeństwo. W przeciwieństwie do innych krajów Stany Zjednoczone nie sprawują wewnętrznej kontroli nad większością osób odwiedzających, takiej jak rejestracja w lokalnych urzędach. Zgodnie z naszym prawem imigracyjnym urzędnicy konsularni muszą postrzegać wszystkie osoby ubiegające się o wizę jako potencjalnych imigrantów, chybaże osoba taka wykaże, że jest inaczej. Aby skorzystać z przywileju niezakłóconej podróży do Stanów Zjednoczonych, przed uzyskaniem wizy na pobyt czasowy lub studenckiej należy wykazać, że zamierzają Państwo powrócić do kraju ojczystego.

Do Góry


 

P.1 Co to jest paragraf 214(b)?

Paragraf 214(b) stanowi część Ustawy o Imigracji i Obywatelstwie (Immigration and Nationality Act, INA). Jego treść brzmi:

Każdego obcokrajowca należy traktować jako potencjalnego imigranta do czasu, aż w trakcie procedury ubiegania się o wjazd przekona urzędnika konsularnego, że ma prawo do uzyskania statusu nieimigracyjnego.

Praca naszych urzędników konsularnych jest trudna. Muszą oni zdecydować w krótkim czasie, czy dana osoba kwalifikuje się do otrzymania tymczasowej wizy. W większości przypadków decyzja jest podejmowana po krótkiej rozmowie i weryfikacji dokumentów potwierdzających więzi, przedłożonych przez osobę ubiegającą się o wizę. Aby kwalifikować się do otrzymania wizy na pobyt czasowy lub studenckiej, należy spełniać odpowiednio wymagania paragrafów 101(a)(15)(B) lub (F) ustawy INA. W razie niespełnienia tych wymagań wniosek o wizę zostanie odrzucony na podstawie paragrafu 214(b) ustawy INA. Najczęściej podstawa takiej odmowy dotyczy wymogu posiadania przez potencjalnego turystę lub studenta miejsca stałego pobytu za granicą, którego nie zamierza porzucić. Osoby ubiegające się o wizę muszą udowodnić istnienie takiego miejsca, wykazując, że więzi łączące ich z zagranicą są tak silne, że opuszczą Stany Zjednoczone po zakończeniu tymczasowego pobytu. Zgodnie z prawem ciężar udowodnienia spoczywa na osobie ubiegającej się o wizę.

Do Góry


 

P.2 Jak można wykazać „silne więzi”?

Silne więzi różnią się w zależności od kraju, miasta czy poszczególnych osób. Przykłady więzi to praca, dom, rodzina czy konto w banku. „Więzi” to różne aspekty życia, które łączą daną osobę z krajem stałego zamieszkania: majątek, zatrudnienie, relacje społeczne i rodzinne.

Proszę wyobrazić sobie własne więzi w kraju stałego zamieszkania. Czy urzędnik konsularny uznałby, że nie zamierzają Państwo opuścić miejsca stałego pobytu? Prawdopodobnie odpowiedź brzmi „tak”, jeśli mają Państwo pracę, rodzinę, własny lub wynajmowany dom lub mieszkanie bądź inne zobowiązania, które skłonią Państwa do powrotu do swojego kraju po zakończeniu wizyty zagranicznej. Sytuacja każdej osoby jest inna.

Urzędnicy konsularni Stanów Zjednoczonych zdają sobie z tego sprawę. Podczas rozmowy wizowej traktują każdy wniosek indywidualnie i uwzględniają aspekty zawodowe, społeczne, kulturowe i inne. W przypadku osób w młodym wieku, które nie miały jeszcze możliwości utworzenia więzi, urzędnicy konsularni mogą uwzględnić szczególne intencje, sytuację rodzinną, długofalowe plany oraz możliwości danej osoby w kraju stałego pobytu. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie i zgodnie z prawem.

Do Góry


 

P.3 Czy odmowa na podstawie paragrafu 214(b) jest ostateczna?

Nie. Urzędnik konsularny może rozpatrzyć sprawę ponownie, jeśli osoba ubiegająca się o wizę jest w stanie przedstawić dalsze dowody przekonujące o więziach istniejących poza Stanami Zjednoczonymi. Niestety niektóre osoby nie będą kwalifikować się do uzyskania wizy nieimigracyjnej, bez względu na liczbę złożonych wniosków, do czasu aż ich życie prywatne, zawodowe i sytuacja finansowa nie ulegną znaczącej zmianie.

Osoba, która otrzymała odmowę na mocy paragrafu 214(b), powinna dokładnie przeanalizować swoją sytuację i realistycznie ocenić swoje więzi. Może ona opisać więzi, które według niej spełniają wymagania, ale nie zostały poddane ocenie podczas rozmowy z urzędnikiem konsularnym. W razie odmowy należy również sprawdzić, jakie dokumenty zostały przedłożone konsulowi do uwzględnienia. Osoby, których wniosek o wizę został odrzucony na podstawie paragrafu 214(b), mogą ponownie ubiegać się o wizę. W takim przypadku muszą przedstawić więcej dowodów więzi lub wykazać, jak zmieniła się ich sytuacja od czasu poprzedniego wniosku. Przed ponownym ubieganiem się o wizę warto zadać sobie następujące pytania: (1) Czy adekwatnie wyjaśniłem/wyjaśniłam swoją sytuację? (2) Czy urzędnik konsularny coś przeoczył? (3) Czy są jakieś dodatkowe informacje, które mogę przedstawić jako dowód na moje przywiązanie do miejsca stałego pobytu i dowód istnienia silnych więzi?

Należy również pamiętać, że przy każdorazowym wniosku o wizę wymagana jest bezzwrotna opłata wizowa, niezależnie, czy wiza zostanie wydana czy nie.

Do Góry


 

P.4 Kto może wpłynąć na zmianę decyzji urzędnika konsularnego?

Zgodnie z prawem imigracyjnym odpowiedzialność za wydanie wizy lub odrzucenie wniosku o wizę spoczywa na urzędnikach konsularnych za granicą. Podejmują oni ostateczną decyzję we wszystkich sprawach wizowych. Zgodnie z prawem Departament Stanu USA ma prawo wglądu w decyzje konsularne, ale ogranicza się to jedynie do interpretacji prawa, a nie dotyczy ustaleń w sprawie faktów. Zasadnicza kwestia w przypadku odmowy, czy dana osoba posiada wymagane miejsce stałego pobytu za granicą, dotyczy faktu. W związku z tym kwestia ta pozostaje wyłącznie w gestii naszych urzędników konsularnych w placówkach naszej Służby Zagranicznej. Osoba ubiegająca się o wizę może wpłynąć na zmianę decyzji danej placówki jedynie poprzez przedstawienie nowych, przekonujących dowodów istnienia silnych więzi.

Więcej informacji o osobach niespełniających wymagań do otrzymania wizy, innych niż wymienione w paragrafie 214(b) można znaleźć na stronie internetowej Biura Spraw Konsularnych Departamentu Stanu.

Do Góry


 

FAQ – Wiza służbowa/turystyczna

 1. Jak długo można przebywać w USA na podstawie wizy turystycznej lub służbowej?
 2. Moja wiza na pobyt czasowy (B-1/B-2) traci ważność po moim planowanym przybyciu do USA. Czy muszę uzyskać nową wizę przed wyjazdem?
 3. Moja wiza straci ważność w ciągu kolejnych 6 miesięcy. Czy muszę ubiegać się o nową wizę po wygaśnięciu aktualnej wizy, czy też mogę ubiegać się o wizę z wyprzedzeniem?
 4. Obecnie posiadam wizę na pobyt czasowy B-1/B-2, która jest wystawiona na moje nazwisko rodowe w moim starym paszporcie. Chcę przenieść wizę do nowego paszportu, w którym jest moje nazwisko otrzymane po zawarciu małżeństwa. Jaka jest procedura?
 5. Moja aktualna wiza została wydana, gdy pracowałem w poprzednim miejscu pracy. Teraz zmieniłem pracę i pracuję dla nowej firmy, a mój nowy pracodawca chce, abym wziął udział w konferencji w Stanach Zjednoczonych zaplanowanej na następny miesiąc. Czy mogę użyć tej samej wizy, czy też muszę ubiegać się o nową wizę?
 6. Moje dziecko studiuje w Stanach Zjednoczonych. Czy mogę z nim zamieszkać?

P.1 Jak długo można przebywać w USA na podstawie wizy turystycznej lub służbowej?

Wiza nieimigracyjna uprawnia do podróżowania do miejsca wjazdu (lotnisko/port morski) w Stanach Zjednoczonych. Po przybyciu do docelowego miejsca wjazdu, urzędnik Urzędu ds. Ochrony Celnej i Granic Stanów Zjednoczonych, który przeprowadza czynności związane z wjazdem, określi długość dopuszczalnego pobytu. Można podróżować do miejsca wjazdu w trakcie ważności wizy nieimigracyjnej nawet w ostatnim dniu ważności wizy. Okres ważności wizy nie wyznacza długości legalnego pobytu w Stanach Zjednoczonych; o tym może zdecydować wyłącznie urzędnik Urzędu ds. Ochrony Celnej i Granic w chwili Państwa przybycia do USA.

Do Góry


 

P.2 Moja wiza na pobyt czasowy (B-1/B-2) traci ważność po moim planowanym przybyciu do USA. Czy muszę uzyskać nową wizę przed wyjazdem?

Mogą Państwo przybyć do Stanów Zjednoczonych nawet ostatniego dnia ważności wizy. Po Państwa przybyciu urzędnik Urzędu ds. Ochrony Celnej i Granic określi dopuszczalną długość pobytu w Stanach Zjednoczonych. Wiza może stracić ważność, gdy przebywają Państwo w Stanach Zjednoczonych. Należy tylko pamiętać, aby nie przekroczyć czasu pobytu określonego przez urzędnika.

Do Góry


 

P.3 Moja wiza straci ważność w ciągu kolejnych 6 miesięcy. Czy muszę ubiegać się o nową wizę po wygaśnięciu aktualnej wizy, czy też mogę ubiegać się o wizę z wyprzedzeniem?

Nie trzeba czekać, aż aktualna wiza wygaśnie. Można ubiegać się o nową wizę, nawet jeśli aktualna wiza jest jeszcze ważna.

Do Góry


 

P.4 Obecnie posiadam wizę na pobyt czasowy B-1/B-2, która jest wystawiona na moje nazwisko rodowe w moim starym paszporcie. Chcę przenieść wizę do nowego paszportu, w którym jest moje nazwisko otrzymane po zawarciu małżeństwa. Jaka jest procedura?

Jeżeli zmiana nazwiska uległa oficjalnej zmianie na skutek małżeństwa, rozwodu, lub decyzji sądowej, należy otrzymać nowy paszport. W momencie uzyskania nowego paszportu, Departament Stanu rekomenduje ubieganie się o nowa wizę do USA, aby ułatwić państwu podróż do i ze Stanów Zjednoczonych.

Do Góry


 

P.5 Moja aktualna wiza została wydana, gdy pracowałem w poprzednim miejscu pracy. Teraz zmieniłem pracę i pracuję dla nowej firmy, a mój nowy pracodawca chce, abym wziął udział w konferencji w Stanach Zjednoczonych zaplanowanej na następny miesiąc. Czy mogę użyć tej samej wizy, czy też muszę ubiegać się o nową wizę?

Można podróżować do Stanów Zjednoczonych korzystając z tej samej wizy pod warunkiem, że wiza dotyczy podróży w celach służbowych lub rekreacyjnych.

Do Góry


 

P.6 Moje dziecko studiuje w Stanach Zjednoczonych. Czy mogę z nim zamieszkać?

Można użyć własnej wizy B-1/B-2 (lub podróżować w ramach Programu Ruchu Bezwizowego, Visa Waiver Program, o ile spełnione są stosowne wymagania), aby odwiedzić dziecko, ale nie można zamieszkać z dzieckiem, chyba że posiadają Państwo własną wizę imigracyjną, pracowniczą lub studencką.

Do Góry


 

FAQ – Wiza pracownicza

 1. Co to jest petycja?
 2. Czy mogę otrzymać wizę na wykonywanie pracy sezonowej?
 3. Czy jest limit wiekowy przy ubieganiu się o wizę pracowniczą?
 4. Czy mój krewny mieszkający w USA może sponsorować mnie w ubieganiu się o wizę pracowniczą?
 5. Kiedy mogę wjechać do Stanów Zjednoczonych?
 6. Kto musi wnieść opłatę za zapobieganie i wykrywanie nadużyć i kiedy należy dokonać takiej opłaty?
 7. Co to jest PIMS?

P.1 Co to jest petycja?

Przed ubieganiem się o tymczasową wizę pracowniczą w ambasadzie Stanów Zjednoczonych Urząd Imigracyjny USCIS musi zatwierdzić formularz I-129: pracowniczą petycję nieimigracyjną. Petycję musi złożyć przyszły pracodawca nie wcześniej niż 6 miesięcy przed proponowaną datą rozpoczęcia pracy. Pracodawca powinien złożyć petycję możliwie szybko w ciągu 6 miesięcy, aby możliwe było rozpatrzenie wniosku w odpowiednim czasie. Po zatwierdzeniu petycji pracodawca otrzyma formularz I-797 (Notice of Action), czyli zawiadomienie o zatwierdzeniu petycji ogólnej. Aby uzyskać więcej informacji, proszę odwiedzić stronę internetową Urzędu Imigracyjnego USCIS, zakładka „Pracownicy tymczasowi” („Temporary Workers”).

Podczas rozmowy z konsulem należy podać numer petycji z formularza I-129, abyśmy mogli sprawdzić, czy petycja została zatwierdzona. Formularz I -797 nie jest wymagany.

Uwaga: Osoby ubiegające sie o wizy L-1 w ramach petycji ogólnej (blanket petition) muszą przedstawić kopię formularza I-797 (Notice of Action – zawiadomienie o zatwierdzeniu petycji ogólnej) oraz 3 kopie formularza I-129S (Nonimmigrant Petition Based on Blanket L Petition).

Do Góry


 

P.2 Czy mogę otrzymać wizę na wykonywanie pracy sezonowej?

Nie. Nie ma wizy, która obejmowałaby pracę sezonową. Osoby planujące podjąć pracę w Stanach Zjednoczonych muszą mieć zatwierdzoną petycję przed spotkaniem w sprawie wizy.

Do Góry


 

P.3 Czy istnieje limit wiekowy przy ubieganiu się o wizę pracowniczą?

Nie.

Do Góry


 

P.4 Czy mój krewny mieszkający w USA może sponsorować mnie w ubieganiu się o wizę pracowniczą?

Nie. Tylko pracodawca może Państwa sponsorować.

Do Góry


 

P.5 Kiedy mogę wjechać do Stanów Zjednoczonych?

Do Stanów Zjednoczonych można wjechać nie wcześniej niż na 10 dni przed datą rozpoczęcia pracy, podaną na formularzu I-797 lub na piśmie w sprawie oferty pracy.

Do Góry


 

P.6 Kto musi wnieść opłatę związaną z zapobieganiem i wykrywaniem nadużyć i kiedy należy dokonać takiej opłaty?

Opłatę związaną z zapobieganiem i wykrywaniem nadużyć musi wnieść osoba ubiegająca się o wizę L-1 na podstawie petycji ogólnej. W przypadku imiennej petycji L, H-1B i H-2B osoba składająca petycję w USA wnosi opłatę związaną z zapobieganiem i wykrywaniem nadużyć w Urzędzie Imigracyjnym USCIS w chwili składania petycji.

Do Góry


 

P.7 Co to jest PIMS?

System PIMS (Petition Information Management System) to elektroniczna baza danych wszystkich zatwierdzonych petycji dotyczących zatrudnienia. Petycje zatwierdzone przez USCIS muszą mieć elektroniczne odzwierciedlenie w systemie PIMS przed wydaniem zgody na wizę pracowniczą. Czasami zdarzają się opóźnienia w rejestrowaniu petycji w systemie PIMS; takie sytuacje mogą skutkować niewielkimi opóźnieniami przy wydawaniu wiz.

Do Góry


 

FAQ – Wiza studencka

 1. Co to jest formularz I-20 i jak można go uzyskać?
 2. Z jakim wyprzedzeniem należy ubiegać się o wizę studencką?
 3. Otrzymałem wizę, kiedy powinienem podróżować?
 4. Czy osoba posiadająca wizę na pobyt czasowy może zmienić swój status na status studenta w trakcie pobytu w Stanach Zjednoczonych, jeśli dostanie się do szkoły i uzyska formularz I-20?
 5. Co się dzieje, jeśli otrzymam formularz I-20 do innej szkoły?
 6. Pracowałem na podstawie wizy H-1B i zostałem teraz przyjęty na uniwersytet w ramach kategorii F-1. Czy muszę wrócić do kraju i ubiegać się o wizę studencką?
 7. Czy student posiadający wizę F-1 może podjąć pracę w Stanach Zjednoczonych?
 8. Co to jest system SEVIS i w jaki sposób mnie dotyczy?

P.1 Co to jest formularz I-20 i jak można go uzyskać?

Formularz I-20 to oficjalny formularz rządu Stanów Zjednoczonych wydawany przez uznane szkoły, który musi posiadać przyszły student nie-imigrant, aby uzyskać wizę F-1 lub M-1. Formularz I-20 stanowi potwierdzenie przyjęcia oraz zawiera informacje wymagane do wniesienia opłaty SEVIS I-901, ubiegania się o wizę lub zmiany statusu wizy oraz uzyskania zezwolenia na wjazd do Stanów Zjednoczonych. W prawym górnym rogu formularza I-20, bezpośrednio nad kodem kreskowym, widnieje numer identyfikacyjny SEVIS studenta, zaczynający się od litery N, po którym następuje 9 cyfr.

Do Góry


 

P.2 Z jakim wyprzedzeniem należy ubiegać się o wizę studencką?

Zalecamy, aby ubiegać się o studencką wizę nieimigracyjną zaraz po otrzymaniu formularza I-20. Aby mieć pewność, że uzyskają Państwo wizę na czas, można się o nią ubiegać z dowolnym wyprzedzeniem. Jednakże, wiza studencka F i M dla nowych studentów może być wydana nie wcześniej niż 120 dni przed datą rozpoczęcia studiów.

Do Góry


 

P.3 Otrzymałem wizę, kiedy powinienem podróżować?

W przypadku pierwszego wjazdu można przybyć do Stanów Zjednoczonych w ciągu 30 dni przed datą rozpoczęcia kursu podaną na formularzu I-20, niezależnie od daty wydania wizy.

Do Góry


 

P.4 Czy osoba posiadająca wizę na pobyt czasowy może zmienić swój status na status studenta w trakcie pobytu w Stanach Zjednoczonych, jeśli dostanie się do szkoły i uzyska formularz I-20?

Tak. Ogólnie można ubiegać się o zmianę statusu wizy nieimigracyjnej w przypadku legalnego wjazdu do Stanów Zjednoczonych z wizą nieimigracyjną, jeśli status wizy nieimigracyjnej jest ważny, jeśli nie naruszono warunków statusu ani nie popełniono żadnych działań, które skutkowałyby utratą kwalifikacji do posiadania wizy. Aby uzyskać więcej informacji, proszę odwiedzić stronę internetową Urzędu Imigracyjnego USCIS.

Do Góry


 

P.5 Co się dzieje, jeśli otrzymam formularz I-20 do innej szkoły?

Jeśli otrzymają Państwo formularz I-20 po umówieniu się na spotkanie, w dniu rozmowy należy poinformować urzędnika konsularnego o nowym formularzu I-20.

Do Góry


 

P.6 Pracowałem na podstawie wizy H-1B i zostałem teraz przyjęty na uniwersytet w ramach kategorii F-1. Czy muszę wrócić do kraju i ubiegać się o wizę studencką?

Nie. Jeśli już są Państwo w Stanach Zjednoczonych, nie trzeba się ubiegać o nową wizę, ponieważ wiza jest wymagana jedynie przy wjeździe do Stanów Zjednoczonych. Proszę sprawdzić w Urzędzie Imigracyjnym USCIS, czy muszą Państwo zmienić status wizy. W razie opuszczenia kraju będą musieli Państwo ubiegać się o wizę studencką, aby ponownie wjechać do Stanów Zjednoczonych.

Do Góry


 

P.7 Czy student posiadający wizę F-1 może podjąć pracę w Stanach Zjednoczonych?

Studenci studiów dziennych posiadający wizy F mogą podjąć pracę w kampusie w wymiarze nieprzekraczającym 20 godzin tygodniowo. Po pierwszym roku pobytu ze statusem studenta można za upoważnieniem Urzędu Imigracyjnego USCIS ubiegać się o pracę poza kampusem. Proszę skontaktować się ze swoim opiekunem studenckim, aby uzyskać więcej informacji.

Do Góry


 

P.8 Co to jest system SEVIS i w jaki sposób mnie dotyczy?

W ramach programu obejmującego system informacji o studentach i uczestnikach wymiany SEVIS (The Student and Exchange Visitor Information System) szkoły i programy wymiany muszą weryfikować status wszystkich nowych i kontynuujących naukę zagranicznych studentów i uczestników wymiany. Przed wydaniem wizy studenci ubiegający się o wizę muszą wnieść opłatę SEVIS, a opłata ta musi zostać zarejestrowana w systemie SEVIS. Więcej informacji podano na stronie internetowej SEVIS.

Do Góry


 

FAQ – Wizy dla uczestników wymiany

 1. Otrzymałem wizę, kiedy powinienem podróżować?
 2. Co to jest system SEVIS i w jaki sposób mnie dotyczy?
 3. Co to jest „reguła dwóch lat?"
 4. Czy możliwe jest odstąpienie od reguły dwóch lat?

P.1 Otrzymałem wizę, kiedy powinienem podróżować?

Uczestnicy wymiany mogą wjechać do Stanów Zjednoczonych w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia programu wskazanej na formularzu DS-2019, niezależnie od tego, kiedy wiza została wydana.

Do Góry


 

P.2 Co to jest system SEVIS i w jaki sposób mnie dotyczy?

W ramach programu obejmującego system informacji o studentach i uczestnikach wymiany SEVIS (The Student and Exchange Visitor Information System) szkoły i programy wymiany muszą weryfikować status wszystkich nowych i kontynuujących naukę zagranicznych studentów i uczestników wymiany. Przed wydaniem wizy dla uczestników wymiany ubiegający się o wizę muszą wnieść opłatę SEVIS, a opłata ta musi zostać zarejestrowana w systemie SEVIS. Więcej informacji podano na stronie internetowej SEVIS.

Do Góry


 

P.3 Co to jest „reguła dwóch lat?"

„Reguła dwóch lat” to termin stosowany w sekcji prawa imigracyjnego USA, zgodnie z którym uczestnicy programów wymiany muszą wrócić do krajów pochodzenia i przebywać tam przez okres co najmniej dwóch lat od zakończenia programu wymiany zanim mogą powrócić do Stanów Zjednoczonych na podstawie określonych rodzajów wiz, a w szczególności H-1, L-1, K-1 i wiz imigracyjnych. Przypominamy, że podczas wydawania wizy J-1 na formularzu DS-2019 jest tylko wstępne orzeczenie w sprawie obowiązywania w danym przypadku reguły dwóch lat. Ostateczna decyzja zostanie podjęta w przypadku późniejszego ubiegania się o wizę H-1, L-1, K-1 lub o wizę imigracyjną.

Posiadacze wizy J-1 podlegający regule dwóch lat nie mogą pozostać w Stanach Zjednoczonych i ubiegać się o zmianę statusu na niektóre rodzaje wiz nieimigracyjnych (na przykład z wizy J-1 na wizę H-1) lub o status legalnego rezydenta (zieloną kartę), jeśli nie wrócili do kraju pochodzenia na dwa lata lub nie uzyskali uchylenia tego wymogu. Podleganie „regule dwóch lat” zależy od wielu czynników, w tym od źródła finansowania i „Listy umiejętności” danego kraju. Wymóg ten nie zależy od długości czasu spędzonego w Stanach Zjednoczonych.

Do Góry


 

P.4 Czy możliwe jest uchylenie reguły dwóch lat?

Jest to możliwe. Tylko Biuro Wizowe Departamentu Stanu może uchylić regułę dwóch lat. Biuro Wizowe podejmuje ostateczną decyzję, czy dana osoba będzie objęta regułą dwóch lat, niezależnie od adnotacji w paszporcie. Osoby podlegające „regule dwóch lat” mogą ubiegać się o jej uchylenie. Mogą także kwalifikować się do otrzymania wizy turystycznej lub dowolnej innej wizy, z wyjątkiem wymienionych powyżej.

Do Góry


 

FAQ – Wizy tranzytowe / wizy dla członków załogi samolotu lub statku

 1. Planuję zatrzymać się w Stanach Zjednoczonych na jeden dzień i następnego dnia polecieć do innego kraju. Czy muszę ubiegać się o wizę C-1 lub B-1/B-2?

P.1 Planuję zatrzymać się w Stanach Zjednoczonych na jeden dzień i następnego dnia polecieć do innego kraju. Czy muszę ubiegać się o wizę C-1 lub B-1/B-2?

Jeśli planują Państwo przerwę w podróży w celach innych niż tranzyt przez Stany Zjednoczone, jak np. odwiedziny u znajomych lub zwiedzanie, powinni Państwo spełniać wymagania do otrzymania wizy przeznaczonej do tego celu, jak np. wiza B-2.

Do Góry


 

FAQ – Wizy dla pracowników instytucji religijnych

 1. Ubiegam się o wizę dla pracownika instytucji religijnej, ale nie mam zatwierdzonej petycji. Byłem już w Stanach Zjednoczonych na podstawie wizy R-1 i nie musiałem mieć petycji. Czy mogę ubiegać się o wizę R-1 bez petycji, skoro posiadałem już kiedyś wizę R-1?

P.1 Ubiegam się o wizę dla pracownika instytucji religijnej, ale nie mam zatwierdzonej petycji. Byłem już w Stanach Zjednoczonych na podstawie wizy R-1 i nie musiałem mieć petycji. Czy mogę ubiegać się o wizę R-1 bez petycji, skoro posiadałem już kiedyś wizę R-1?

Wymóg posiadania zatwierdzonej petycji wszedł w życie 28 listopada 2008 r. Wszystkie osoby ubiegające się o wizę nieimigracyjną R-1 są obowiązane do posiadania petycji zatwierdzonej przez Urząd Imigracyjny (USCIS). Aby uzyskać więcej informacji, proszę odwiedzić stronę internetową Urzędu Imigracyjnego USCIS.

Do Góry


 

FAQ - Odbiór paszportu z wizą

 1. Dlaczego w kopercie może być tylko jeden paszport? Dlaczego nie ma zniżek dla rodzin?
 2. Jak mogę odebrać paszport po rozmowie?
 3. Jakie dokumenty muszę przedłożyć, aby odebrać paszport od kuriera UPS lub w punkcie odbioru dokumentów?
 4. Jakie rodzaje dokumentów tożsamości są przyjmowane jako potwierdzenie tożsamości?
 5. Czy inna osoba może odebrać paszport za mnie z punktu odbioru dokumentów lub od kuriera?
 6. Czy usługi kurierskie wiążą się z dodatkową opłatą?
 7. Nie pamiętam jakie miejsce odbioru paszportu wybrałem/łam ?
 8. Czy mogę wezwać kuriera pod wskazany adres (praca, dom), aby wysłać dokumenty do Ambasady/Konsulatu?

P.1 Dlaczego w kopercie może być tylko jeden paszport? Dlaczego nie ma zniżek dla rodzin?

Doręczenie paszportu przez kuriera do punktu odbioru dokumentów nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Wszystkie koszty są uwzględnione w opłacie za rozpatrzenie podania o wizę. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa stosowanymi przez kuriera, każdy paszport musi być zarejestrowany oddzielnie. Jeżeli wybiorą Państwo opcję dostarczenia paszportu pod wskazany adres (Premium Delivery), opłata za każdy paszport wynosi 36,90 zł.

Do Góry


 

P.2 Jak mogę odebrać paszport po rozmowie?

Państwa paszport będzie dostarczony do miejsca wskazanego podczas umawiania się na rozmowę. W zależności od wybranej opcji, firma kurierska UPS może dostarczyć paszport do miejsca zamieszkania/pracy (oplata za każdy paszport wynosi 36,90 zł), lub przechować paszport do odebrania w jednym z punktów odbioru dokumentów, usługa ta nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Czas dostarczenia paszportu z wizą, to zazwyczaj 2-3 dni robocze dla osób, które mieszkają w mieście gdzie odbyła się rozmowa z konsulem i jeden dzień dłużej dla zamieszkałych w innych miejscowościach. Kurier UPS skontaktuje się z Państwem przed doręczeniem paszportu, jeżeli wybiorą Państwo opcje dostarczenia paszportu pod wskazany adres (Premium Delivery). W przypadku wybrania opcji odbioru paszportu z punktu odbioru dokumentów, wysłana zostanie do Państwa wiadomość, że paszport jest gotowy do odbioru. Prosimy zwrócić uwagę, że punkty odbioru dokumentów przechowują paszporty jedynie 10 dni roboczych, po tym czasie paszporty zwracane są do Ambasady/Konsulatu. Jeżeli wybiorą Państwo opcję dostarczenia paszportu pod wskazany adres, (Premium Delivery), firma UPS podejmie ograniczoną ilość prób doręczenia. Po nieudanych próbach doręczenia, paszport zostanie zwrócony do Ambasady/Konsulatu. Ambasada /Konsulat skontaktuje się z Państwem, aby ustalić, w jaki sposób paszport będzie można odebrać.

Można zmienić opcję odbioru paszportu do północy w dniu rozmowy z konsulem. Jeżeli planują Państwo pilną podróż, zostały wyznaczone dwa punkty odbioru dokumentów w biurach Mail Boxes Etc.(odpowiednio w Warszawie i Krakowie), do których paszport będzie dostarczony tego samego dnia po otrzymaniu go z Ambasady bądź Konsulatu. W tym przypadku nie ma żadnych dodatkowych opłat za usługę kurierską, wszystkie koszty są uwzględnione w opłacie za rozpatrzenie podania o wizę.

Do Góry


 

P.3 Jakie dokumenty muszę przedłożyć, aby odebrać paszport od kuriera lub w punkcie odbioru firmy dokumentów?

Aby paszport i wiza nie zostały przekazane nieupoważnionej osobie, podczas odebrania paszportu należy przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości. Należy również pokwitować odbiór dokumentów wręczonych przez kuriera.

Do Góry


 

P.4 Jakie rodzaje dokumentów tożsamości są przyjmowane jako potwierdzenie tożsamości?

Należy przedłożyć oryginał dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Do Góry


 

P.5 Czy inna osoba może odebrać paszport za mnie z punktu odbioru dokumentów lub od kuriera?

Tak. Jednakże osoba upoważniona, nawet jeśli jest to członek rodziny, musi przedłożyć poniższe dokumenty, aby odebrać paszport z punktu odbioru dokumentów lub od kuriera.

 • oryginał dokumentu tożsamości ze zdjęciem w celu potwierdzenia tożsamości,
 • kserokopię dokumentu tożsamości ze zdjęciem właściciela paszportu,
 • upoważnienie podpisane przez właściciela paszportu uprawniające daną osobę do odbioru paszportu. Upoważnienie musi zawierać następujące informacje:
  • imię i nazwisko osoby upoważnionej zgodne z dokumentem tożsamości ze zdjęciem,
  • imię i nazwisko właściciela paszportu.

Jeśli aplikant ma mniej niż 18 lat, rodzic lub opiekun obecny przy odbiorze paszportu musi okazać swój dokument ze zdjęciem potwierdzony przez państwo. Następujące dokumenty są wymagane:

 • Kserokopia paszportu osoby nieletniej w celu weryfikacji. Jeśli jest to niemożliwe, proszę przynieść akt urodzenia osoby nieletniej lub dokument ze zdjęciem potwierdzony przez państwo.

Uwaga: w przypadku grup / rodzin wystarczy jedno upoważnienie z wymaganymi informacjami dla każdej osoby ubiegającej się o wizę.

Do Góry


 

P.6 Czy usługi kurierskie wiążą się z dodatkową opłatą?

To zależy jaką opcję dostarczenia paszportu Państwo wybrali. Jeżeli wybrali Państwo opcję dostarczenia paszportu pod wskazany adres, opłata wynosi 36,90 zł za każdy paszport, płatne przy odbiorze. Jeżeli wybrali Państwo opcję odbioru paszportu z punktu odbioru dokumentów, opłata kurierska zawarta jest w opłacie za ubieganie się o wizę nieimigracyjną lub imigracyjną.

Do Góry


 

P.7 Nie pamiętam jakie miejsce odbioru paszportu wybrałem/łam ?

Informacje o miejscu odbioru paszportu, które zostały wybrane podczas umawiania się na rozmowę z konsulem znajdują się na potwierdzeniu umówienia spotkania z konsulem oraz na stronie domowej na Państwa profilu online.

Do Góry


 

P.8Czy mogę wezwać kuriera pod wskazany adres (praca, dom), aby wysłać dokumenty do Ambasady/Konsulatu?

Tak, istnieje taka możliwość, ale przesyłka taka będzie płatna zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej.

Do Góry

FAQ - Profil aplikanta

 1. W jaki sposób mogę zresetować moje hasło?
 2. Co mam zrobić, jeśli po utworzeniu profilu na stronie www.ustraveldocs.com, ale przed spotkaniem z konsulem, wyjadę do innego kraju lub jeśli postanowię ubiegać się o wizę w kraju innym niż ten, w którym składane było poprzednie podanie o wizę?

P.1 W jaki sposób mogę zresetować moje hasło?

Należy kliknąć na link „Nie pamiętasz hasła?“ na dole strony, a następnie wpisać adres e-mail w polu „Adres poczty elektronicznej“ i kliknąć przycisk „Wyślij“. Adres musi być identyczny z adresem wpisanym na początku wypełniania podania wizowego. Nowe hasło zostanie wysłane na podany adres mailowy.
Uwaga: E-mail zostanie przesłany z adresu: „no-reply@ustraveldocs.com“. Niektóre programy pocztowe mają tak ustawione filtry, że maile od nieznanych nadawców są umieszczane w folderze „Spam“ lub w folderze „Kosz“. Jeśli wspomniany wyżej e-mail nie pojawi się w skrzynce wiadomości przychodzących, należy sprawdzić folder „Spam“ lub folder „Kosz“.

Do Góry


 

P.2 Co mam zrobić, jeśli po utworzeniu profilu na stronie www.ustraveldocs.com, ale przed spotkaniem z konsulem, wyjadę do innego kraju lub jeśli postanowię ubiegać się o wizę w kraju innym niż ten, w którym składane było poprzednie podanie o wizę?

Jeśli poprzednie spotkanie z konsulem było ustalane za pośrednictwem firmy CGI, nie trzeba zakładać nowego profilu. Należy skontaktować się z naszym serwisem poprzez zakładkę „Kontakt“ i podać swój numer paszportu, numer UID lub adres mailowy profilu, abyśmy mogli go odnaleźć i uaktualnić, nanosząc informacje o kraju, w którym będzie składane nowe podanie o wizę . Jeśli poprzednie spotkanie z konsulem nie było ustalone przez firmę CGI należy stworzyć nowy profil. Przypominamy, że opłata wizowa dokonana w jednym kraju nie może być wykorzystana w innym kraju.

Do Góry