Polityka prywatności
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Na tej stronie:


Ważne informacje dotyczące korzystania z tej strony internetowej

Departament Stanu USA podpisał umowę z CGI Federal Inc. (CGI Federal) o pomocy w zbieraniu i przetwarzaniu informacji dostarczanych w czasie procesu wizowego. CGI Federal przywiązuje dużą wagę do kwestii związanych z polityką prywatności. Przyjęliśmy niniejszą politykę prywatności i publikujemy to zawiadomienie, aby poinformować, w jaki sposób zarządzamy danymi osobowymi, które otrzymujemy w związku z korzystaniem z naszej strony i ubieganiem się o wizę. Dane osobowe zbieramy w maksymalnym stopniu bezpośrednio od właściciela danych, w tym dane osobowe wprowadzone poprzez tę stronę internetową oraz dane biometryczne zebrane podczas ubiegania się o wizę. Korzystając z tej witryny użytkownicy upoważniają nas do zbierania, przetwarzania, wykorzystywania, przechowywania i ujawniania danych osobowych, które muszą być podane, aby ubiegać się o wizę. Korzystając z tej witryny użytkownicy zgadzają się na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, w tym interaktywną obsługę osoby dzwoniącej i komunikację z centrum telefonicznym w sprawie składania wniosku wizowego. Jeśli nie chcą Państwo, aby CGI Federal kontaktowało się z Państwem, prosimy nie korzystać z tej strony internetowej.
CGI Federal wykorzysta dane osobowe tylko w następujących celach:

  • aby gromadzić informacje o wnioskodawcy w celu przedłożenia ich Departamentowi Stanu USA;
  • aby przekazywać do Departamentu Stanu USA lub udostępniać podwykonawcom i dostawcom CGI Federal dane osobowe, które są niezbędne do rozpatrzenia podania o wizę, o którą Państwo ubiegają się;
  • aby przestrzegać obowiązujących przepisów, regulacji i procedur prawnych;
  • aby chronić czyjeś zdrowie, bezpieczeństwo lub dobro;
  • aby chronić nasze prawa lub podejmować odpowiednie kroki prawne; lub
  • w innych celach, jeśli będzie to konieczne, aby realizować naszą umowę z rządem Stanów Zjednoczonych, o ile takie użycie jest dozwolone przez prawo i jest zgodne z innymi ograniczeniami tutaj wymienionymi.

CGI Federal zbiera tylko te informacje, które są niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wizę i zachowuje dane osobowe przez minimalny czas wymagany przez proces wizowy i naszą umowę z Departamentem Stanu USA. CGI Federal może również wykorzystywać informacje o adresie IP, dostawcy usług internetowych, systemie operacyjnym, dacie i godzinie wizyty oraz inne statystyki użytkowania witryny zbierane automatycznie przez tę stronę internetową w celu statystycznego raportowania, analizy użycia, skuteczności strony internetowej i innych wymagań dotyczących raportowania w ramach zawartej umowy. Aby chronić Państwa dane, CGI Federal korzysta z odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, technicznych i fizycznych, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu danych osobowych. CGI Federal wymaga równie wysokiego poziomu bezpieczeństwa informacji od wszystkich stron trzecich, które mogą być zaangażowane w przetwarzanie danych osobowych, takich jak podwykonawcy i dostawcy. Jednak ze względu na charakter Internetu CGI Federal nie może zagwarantować, że nieupoważnione osoby nigdy nie będą w stanie pokonać tych środków i uzyskać dostępu do danych osobowych w niewłaściwych celach. Ta strona internetowa jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich, a osoby nieletnie muszą poprosić odpowiedzialną osobę dorosłą o pomoc przy przekazywaniu jakichkolwiek danych osobowych. CGI Federal zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub aktualizacji niniejszego oświadczenia o prywatności w dowolnym momencie. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania danych osobowych, prosimy wysłać zapytanie na adres support@ustraveldocs.com.

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności CGI Federal.