ขณะนี้ทางสถานทูต/สถานกงสุลสหรัฐฯได้เริ่มใช้โครงการยกเว้นการสัมภาษณ์วีซ่าสำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ต่ออายุวีซ่าชนิดเดิมอย่างเป็นทางการแล้ว หากท่านยื่นขอวีซ่าภายใต้โครงการที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ท่านจะต้องอ่านคำถามแต่ละข้ออย่างละเอียดและตอบคำถามให้ถูกต้อง เนื่องจากการตอบคำถามผิดจะสามารถส่งผลให้การดำเนินการเกี่ยวกับใบสมัครวีซ่าของท่านล่าช้าได้

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ รับทราบกำหนดขีดเส้นตายที่องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ให้นักเดินทางทุกท่านต้องมีหนังสือเดินทางที่สามารถอ่านได้โดยเครื่อง ภายในวันที่ 24 พ.ย 2558  อย่างไรก็ตามกฎหมายของสหรัฐฯ ไม่ได้กำหนดบังคับว่าผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องมีหนังสือเดินทางประเภทดังกล่าว ตราบใดที่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่ามีหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้

หากท่านเป็นพลเมืองจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอวีซ่า แต่ไม่มีสิทธิเดินทางตามโครงการดังกล่าว ท่านจะต้องยื่นขอวีซ่าชั่วคราวอย่างน้อยสามเดือนล่วงหน้าก่อนเดินทาง ถ้าท่านยังไม่มีแผนการเดินทางเร่งด่วน ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราว กรอกแบบฟอร์ม DS-160 จากเว็บไซต์ https://ceac.state.gov/genniv/ และทำนัดสัมภาษณ์ในระบบ   ถ้าหากท่านมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในการเดินทาง ท่านสามารถทำนัดสัมภาษณ์แบบเร่งด่วนได้โดยการระบุวันและวัตถุประสงค์การเดินทาง รวมทั้งหลักฐานการแจ้งถูกปฏิเสธการขออนุมัติเดินทางผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(ESTA) จากกองตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา/กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ

ท่านสามารถตรวจสอบข้อกำหนดและสถานะหนังสือเดินทางว่าใช้ได้ตามข้อกำหนดของโครงการยกเว้นการขอวีซ่าที่ https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visa-waiver-program.html.

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2016 ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครใส่แว่นตาถ่ายรูปประกอบใบสมัครวีซ่า ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html

แอด LINE สำหรับข้อมูลสมัครวีซ่า @usembassybangkok 

Brooklyn Bridge

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าสหรัฐอเมริกาสำหรับประเทศไทย ผู้สมัครสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าถาวรและวีซ่าชั่วคราวของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดในการยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่ละประเภทได้จากเว็บไซต์แห่งนี้ โดยจะมีข้อมูลอธิบายวิธีในการชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และขั้นตอนการทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าทั้งที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพ และสถานกงสุลฯในเชียงใหม่

เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าอย่างเป็นทางการของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวีซ่าชั่วคราว


การยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว


ข้อมูลวีซ่าถาวร