ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ผู้สมัครที่ถือบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปคจะต้องทำการนัดสัมภาษณ์ออนไลน์   ท่านสามารถทำนัดสัมภาษณ์ออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-appointmentschedule.asp.

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ได้ประกาศงดใช้ญัตติฉุกเฉินและคำสั่งห้ามของศาลชั้นต้นในมลรัฐฮาวายและรัฐแมริแลนด์ ซึ่งยับยั้งการบังคับใข้กฎหมายบางมาตราของประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ 9645 พลเมืองประเทศ อิหร่าน ลิเบีย เกาหลีเหนือ โซมาเลีย ซีเรีย เยเมน และ เวเนซุเอลา จะตกอยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศประธานาธิบดีสหรัฐฯ  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/revisions-to-presidential-proclamation-9645.html

Mount Rushmore - South Dakota

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์บริการข้อมูลวีซ่าสหรัฐอเมริกาสำหรับประเทศไทย ผู้สมัครสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าถาวรและวีซ่าชั่วคราวของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดในการยื่นคำร้องขอวีซ่าแต่ละประเภทได้จากเว็บไซต์แห่งนี้ โดยจะมีข้อมูลอธิบายวิธีในการชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และขั้นตอนการทำนัดสัมภาษณ์วีซ่าทั้งที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพ และสถานกงสุลฯในเชียงใหม่

เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าอย่างเป็นทางการของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวีซ่าชั่วคราว


การยื่นคำร้องขอวีซ่าชั่วคราว


ข้อมูลวีซ่าถาวร