Jesteś tutaj: Strona główna / Opłaty wizowe

Opłaty wizowe

Na tej stronie:


Informacje ogólne

Przed złożeniem wniosku o wizę nieimigracyjną osoby ubiegające się o wizę, w tym dzieci, są zobowiązane do wniesienia bezzwrotnej opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę, określanej jako opłata MRV (opłata za rozpatrzenie wniosku o wizę do odczytu maszynowego). Opłata wizowa musi być uregulowana bez względu na to, czy wiza zostanie wydana czy nie. Kwota opłaty zależy od rodzaju wizy, której dotyczy wniosek. Na niniejszej stronie internetowej wymieniono opłaty za rozpatrzenie wniosku o wizę dotyczące wiz nieimigracyjnych każdej kategorii.

Zwracamy uwagę, że wymieniono tu jedynie opłaty za rozpatrzenie wniosków o wizy nieimigracyjne.

Uwaga: Niektóre osoby nie muszą wnosić opłaty wizowej MRV:

 • osoby ubiegające się o wizę kategorii A,  G, lub NATO w celu odbycia oficjalnej podróży. Prosimy sprawdzić jak ubiegać się o wizę.
 • osoby ubiegające się o wizę kategorii J w ramach udziału w niektórych programach sponsorowanych przez rząd amerykański, Prosimy sprawdzić jak ubiegać się o wizę.
 • niektóre osoby posiadające paszport dyplomatyczny mogą kwalifikować się do ubiegania o wizę bez wnoszenia opłaty za podanie.  Prosimy skontaktować się drogą mailową pisząc na adres podany poniżej, aby sprawdzić, czy są Państwo zwolnieni z wnoszenia opłaty za podanie o wizę (MRV)).

Ambasada w Warszawie NIVDocsWRW@state.gov

Konsulat Generalny w Krakowie KrakowNIV@state.gov

Informacje o płatnościach

Mimo iż opłaty są podane w dolarach amerykańskich, każda osoba ubiegająca się o wizę musi wnieść opłatę w lokalnej walucie. Więcej informacji o sposobach i formach płatności można znaleźć tutaj.

Ograniczenia

Opłata za rozpatrzenie wniosku o wizę nie podlega zwrotowi i nie można jej przenieść na inną osobę czy też do innego kraju. Po wniesieniu opłaty zostanie wydane potwierdzenie zapłaty. Potwierdzenie to zachowuje ważność przez okres jednego roku od daty płatności i umożliwia umówienie się na rozmowę w ambasadzie lub konsulacie Stanów Zjednoczonych. W razie nieumówienia się na rozmowę w terminie jednego roku od wniesienia opłaty potwierdzenie płatności utraci ważność, a ustalenie terminu rozmowy nie będzie już możliwe. Należy wtedy ponownie wnieść opłatę i rozpocząć całą procedurę od nowa.

Rodzaje wiz i opłat za rozpatrzenie podania

Poniższe opłaty dotyczą jednego wniosku o wizę. Opłata za rozpatrzenie wniosku o standardową wizę nieimigracyjną wynosi 160 USD. Do tego typu wiz zalicza się wizy turystyczne, służbowe, studenckie i dla uczestników programu wymiany. Dla większości wiz wydawanych na podstawie petycji, takich jak, wizy pracownicze lub religijne oplata wynosi 190 USD, dla wiz kategorii K 265 USD, a kategorii E 205 USD. Proszę zauważyć, że opłaty za rozpatrzenie dokumentów na wizę K należy wnieść zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Formy płatności/Dokonanie opłaty wizowej. W poniższej tabeli przedstawiono pełną listę rodzajów wiz i opłat.

Więcej informacji na temat zmiany opłat można znaleźć tutaj.

Rodzaje wiz i opłat za rozpatrzenie wniosku – według opłaty
Opłata (USD) Opłata (PLN) Kategoria wizy Opis
$160 N/A B Służbowa/turystyczna
$160 N/A C-1 Tranzyt
$160 N/A D Członkowie załogi samolotu lub statku
$160 N/A F Studenci (studia akademickie)
$160 N/A I Dziennikarze i przedstawiciele mediów
$160 N/A J Au-pairs, stażyści, wymiana naukowa/studencka, program „Praca i Podróże"
$160 N/A M Studenci (studia zawodowe)
$160 N/A T Ofiary handlu ludźmi
$160 N/A TN/TD Specjaliści z NAFTA
$160 N/A U Ofiary działalności przestępczej
$190 N/A H Pracownicy tymczasowi/sezonowi i praktykanci
$190 N/A L Pracownicy oddelegowani do amerykańskiego oddziału firmy
$190 N/A O Osoby o wyjątkowych uzdolnieniach
$190 N/A P Sportowcy, artyści i wykonawcy estradowi
$190 N/A Q Międzynarodowa wymiana kulturowa
$190 N/A R Pracownicy instytucji religijnych
$265 N/A K Narzeczony/narzeczona obywatela USA
$205 N/A E Inwestorzy i przedsiębiorcy
Rodzaje wiz i opłat za rozpatrzenie wniosku – według kategorii wizy
Kategoria wizy Opis Opłata (USD) Opłata (PLN)
B Służbowa/turystyczna $160 N/A
C-1 Tranzyt $160 N/A
D Członkowie załogi samolotu lub statku $160 N/A
E Inwestorzy i przedsiębiorcy $205 N/A
F Studenci (studia akademickie) $160 N/A
H Pracownicy tymczasowi/sezonowi i praktykanci $190 N/A
I Dziennikarze i przedstawiciele mediów $160 N/A
J Au-pairs, stażyści, wymiana naukowa/studencka, program „Praca i Podróże" $160 N/A
K Narzeczony/narzeczona obywatela USA $265 N/A
L Pracownicy oddelegowani do amerykańskiego oddziału firmy $190 N/A
M Studenci (studia zawodowe) $160 N/A
O Osoby o wyjątkowych uzdolnieniach $190 N/A
P Sportowcy, artyści i wykonawcy estradowi $190 N/A
Q Międzynarodowa wymiana kulturowa $190 N/A
R Pracownicy instytucji religijnych $190 N/A
T Ofiary handlu ludźmi $160 N/A
TN/TD Specjaliści z NAFTA $160 N/A
U Ofiary działalności przestępczej $160 N/A

Rodzaje wiz, dla których nie ma wymogu wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego

 • Wizy kategorii A, G, C-2, C-3 oraz wizy dyplomatyczne i NATO (zgodnie z 22 CFR 41.26).
 • Wizy typu J, dla uczestników programów wymiany, sponsorowanych przez rząd amerykański, o numerach programow oznaczonych kodem G1, G2, G3, G7.
 • Ponowne wydanie wizy w przypadku nieprawidłowego jej wystawienia, bez winy osoby ubiegającej się.
 • Wizy dla osób zwolnionych na mocy umowy międzynarodowej, w tym dla członków i personelu uznanej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ misji obserwacyjnej udających się do kwatery głównej ONZ oraz członków ich najbliższej rodziny.
 • Wizy dla osób podróżujących w celu prowadzenia określonej działalności charytatywnej.
 • Wizy dla przedstawicieli rządu podróżujących służbowo.
 • Wizy dla rodziców, rodzeństwa, małżonków lub dzieci pracowników rządu USA, którzy zginęli wypełniając obowiązki służbowe, podróżujących na uroczystości pogrzebowe lub dla rodziców, rodzeństwa, małżonków lub dzieci pracowników rządu USA, którzy odnieśli poważne obrażenia podczas wykonywania obowiązków służbowych i są w trakcie nagłego leczenia lub rekonwalescencji.

Inne opłaty

W pewnych przypadkach wymagane są dodatkowe opłaty wizowe płatne bezpośrednio w Krajowym Centrum Wizowym, Ambasadzie Stanów Zjednoczonych lub Departamencie Bezpieczeństwa Krajowego.

 • Opłaty za wydanie wizy nieimigracyjnej („zasada wzajemności”)
  Obywatele niektórych krajów mogą być obowiązani do wniesienia opłaty za wydanie wizy po zatwierdzeniu ich wniosku. Opłaty te wynikaja z „zasady wzajemności” (koszty jakimi obciążony jest obywatel USA za podobnego rodzaju wizę). Stany Zjednoczone dążą w miarę możliwości do wyeliminowania opłat za wydanie wizy, jednak w sytuacji gdy zagraniczny rząd nakłada takie opłaty na obywateli USA, Stany Zjednoczone będą wymagać zbliżonych opłat od obywateli danego kraju za wydanie podobnego rodzaju wizy. Na stronie internetowej Departamentu Stanu znajduje się więcej informacji o opłatach za wydanie wizy, które mogą pomóc w ustaleniu, czy opłaty takie dotyczą danej narodowości. Opłatę należy uiścić wyłącznie w kasie Ambasady/Konsulatu w dniu rozmowy z konsulem. W kasie przyjmowane są wpłaty gotówkowe lub karty kredytowe (tylko Visa, MasterCard, American Express, Novus/Discover lub Diners ) wydane w U.S.A, Kanadzie lub w krajach Unii Europejskiej. Nie przyjmujemy czeków. 

 • Opłaty SEVIS
  System SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) to internetowy system rejestracji osób posiadających wizy kategorii F, M i J (oraz członków ich rodzin) od chwili otrzymania wstępnej dokumentacji (formularz I-20 albo DS-2019) do czasu ukończenia/opuszczenia szkoły lub zakończenia/odstąpienia od programu.

  Osoby ubiegające się o wizy kategorii F, M i J powinny sprawdzić w szkole amerykańskiej, czy informacje zostały wprowadzone do systemu SEVIS. Poza opłatą za rozpatrzenie wniosku o wizę należy uiścić oddzielną opłatę SEVIS. W przypadku studentów, którym wiza nieimigracyjna jest przyznawana na podstawie formularza I-20, opłata SEVIS wynosi 350 USD. W przypadku większości uczestników programów wymiany, którzy otrzymują wizę na podstawie formularza DS-2019, opłata SEVIS wynosi 220 USD, natomiast w przypadku uczestników programów wymiany krótkoterminowej, opiekunek „Au Pair”, uczestników programu „Praca i Podróże” (Work and Travel), wychowawców na obozach (Camp Counselor) opłata SEVIS wynosi 35 USD. Wiza studencka lub dla uczestników programów wymiany zostanie wydana dopiero po zarejestrowaniu potwierdzenia dokonania opłaty w systemie SEVIS. Opłaty nie można dokonać w ambasadzie. Instrukcje dotyczące wnoszenia opłaty SEVIS podano tutaj.

 • Opłata SEVIS – wyjątek
  Osoby uczestniczące w sponsorowanym przez rząd amerykański programie o kodzie zaczynającym się od G-1, G-2, G-3, G-7 są zwolnione z opłaty SEVIS.

 • Opłata dla osób ubiegających się o wizę L na podstawie petycji ogólnej, blanket petition (Fraud Prevention and Detection Fee, opłata związana z zapobieganiem i wykrywaniem nadużyć)
  Wnioskodawcy główni ubiegający się po raz pierwszy o wizy L w oparciu o petycje ogólne muszą wnieść opłatę związaną z zapobieganiem i wykrywaniem nadużyć w wysokości 500 dolarów. Opłatę należy uiścić wyłącznie w kasie Ambasady/Konsulatu w dniu rozmowy z konsulem. W kasie przyjmowane są wpłaty gotówkowe lub karty kredytowe (tylko Visa, MasterCard, American Express, Novus/Discover lub Diners ) wydane w U.S.A, Kanadzie lub w krajach Unii Europejskiej. Nie przyjmujemy czeków.  

    Jeśli kolejne podanie o wizę L-1 jest oparte na nowym formularzu I-129S, oplata musi być dokonana ponownie.