Najświeższe informacje dla osób posiadających podwójne obywatelstwo: W związku z niedawnym dekretem Prezydenta USA, osoby posiadające podwójne obywatelstwo oraz ważny paszport wydany przez kraj nie objęty na mocy dekretu restrykcjami mogą wyznaczyć spotkanie z konsulem i ubiegać się o wizę. Ambasady i konsulaty USA będą rozpatrywać podania wizowe i wydawać wizy kwalifikującym się osobom, które mają podwójne obywatelstwo, w tym kraju objętego restrykcjami. Osoby kwalifikujące się do otrzymania wizy będą mogły podróżować do USA i ubiegać się o zezwolenie na wjazd do Stanów Zjednoczonych.   

Pilna informacja: Zgodnie z Zarządzeniem Wykonawczym prezydenta USA podpisanym 27 stycznia 2017 roku, wydawanie wiz cudzoziemcom z następujących krajów: Iraku, Iranu, Libii, Somalii, Sudanu, Syrii i Jemenu zostało zawieszone ze skutkiem natychmiastowym aż do kolejnego powiadomienia. Jeśli są Państwo obywatelami kraju wymienionego powyżej, prosimy nie wyznaczać spotkania, ani nie dokonywać żadnych opłat wizowych. Jeżeli spotkanie zostało już umówione prosimy NIE PRZYCHODZIĆ, gdyż nie będzie się ono mogło odbyć.
Zwracamy uwagę, że zakaz ten nie dotyczy niektórych oficjalnych podroży o charakterze rządowym związanych z oficjalną działalnością w imieniu lub dla wyznaczonych organizacji międzynarodowych, w imieniu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, lub podroży odbywanych przez niektórych urzędników. W przypadku umówionego spotkania prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta (support-poland@ustraveldocs.com lub http://ustraveldocs.com/pl/pl-main-contactus.asp#contactinfo) w celu poinformowania nas o terminie i godzinie umówionej rozmowy z konsulem wraz z prośbą o jej unieważnienie. Prosimy o sprawdzanie stron: http://ustraveldocs.com/pl oraz travel.state.gov w celu uzyskania aktualnych informacji.

Brooklyn Bridge

Witamy w Serwisie Informacji Wizowej dla Polski. Na tej stronie internetowej mogą Państwo znaleźć informację o wizach imigracyjnych i nieimigracyjnych do USA i wymaganiach jakie należy spełnić, aby się o nie ubiegać. Mogą Państwo także dowiedzieć się jak uiścić opłatę wizową oraz zarezerwować spotkanie wizowe w Ambasadzie USA w Warszawie lub Konsulacie Generalnym w Krakowie.

To jest oficjalna strona informacji wizowej biur konsularnych U.S.A. w Polsce.