MAHALAGANG PAALALA:

 • Simula sa  May 1, 2018, ang bagong numero ng Visa Application Services call center ay +632-5488223 at +632-792-8988.
 • Binigyan ng palugit ng U.S. Supreme Court ang mosyon ng Gobyerno para sa preliminary injunction na iginawad ng U.S. District Courts for the Districts of Hawaii and Maryland, sa pagbabawal sa pag sasakatuparan ng ilang sections ng Presidential Proclamation 9645 (P.P). Nationals of Iran, Libya, North Korea, Somalia, Syria, Yemen, and Venezuela. Ang karagdagang impormasyon ay makikiata sa link.
 • Kung ikaw ay mamayan ng bansang miyembro ng Visa Waiver Program ngunit hindi makapag biyahe sa Estados Unidos gamit ang nasabing programa, ikaw ay nararapat na mag apply ng isang non-immigrant visa at dapat ito ay i-apply ng hindi baba ng 3 buwan bago ng iyong intensyong paglalakbay. Kung ikaw ay wala pang napipintong plano sa paglalakbay , ikaw ay dapat magbayad ng non immigrant visa application fee, sumagot ng DS-160 non immigrant visa application form sa ceac.state.gov/gennv, at mag iskedyul ng visa appointment. Kung ang iyong paglalakbay ay nalalapit na. ikaw ay maaring mga request ng expedited appointment. Mangyaring isama sa iyong request and petsa at layunin ng paglalakbay, maging ang kopya ng kahit na anong mensahe na iyong natanggap tungkol sa iyong ESTA mula sa U.S. Customs and Protection.

  Ang mga karagdagang impormasyon tungkol sa mga paghihigpit sa paglalakbay sa ilalim ng Visa Waiver Program, kasama ang pangangailangan ng isang electronic passport ay maaring makita sa  https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visa-waiver-program.html

 • Kung ikaw ay mamayan ng bansang miyembro ng Visa Waiver Program ngunit hindi makapag biyahe sa Estados Unidos gamit ang nasabing programa, ikaw ay nararapat na mag apply ng isang non-immigrant visa at dapat ito ay i-apply ng hindi baba ng 3 buwan bago ng iyong intensyong paglalakbay. Kung ikaw ay wala pang napipintong plano sa paglalakbay , ikaw ay dapat magbayad ng non immigrant visa application fee, sumagot ng DS-160 non immigrant visa application form sa ceac.state.gov/gennv, at mag iskedyul ng visa appointment. Kung ang iyong paglalakbay ay nalalapit na. ikaw ay maaring mga request ng expedited appointment. Mangyaring isama sa iyong request and petsa at layunin ng paglalakbay, maging ang kopya ng kahit na anong mensahe na iyong natanggap tungkol sa iyong ESTA mula sa U.S. Customs and Protection.

  Ang mga karagdagang impormasyon tungkol sa mga paghihigpit sa paglalakbay sa ilalim ng Visa Waiver Program, kasama ang pangangailangan ng isang electronic passport ay maaring makita sa  https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visa-waiver-program.html

 • Simula Nobyembre 29, 2016, Ang mamamayan ng China na may 10-taon na B1, B2 o B1 / B2 visa sa Peoples 'Republic of China passport ay kinakailangan magupdate ng kanilang biographical at iba pang impormasyon mula sa kanilang visa application sa pamamagitan ng Electronic Visa Update System (EVUS) bago ang paglalakbay sa Estados Unidos. Ang update na ito ay dapat gawin sa bawat dalawang taon, o sa pagkuha ng isang bagong pasaporte o B1, B2, o B1 / B2 visa, alinman ang mauna.

  EVUS enrollment ay makikita sa www.EVUS.gov. Sa kasalukuyan walang bayad ang EVUS enrollment. Hanggang sa maipatupad ang pagbabayad, ang mga manlalakbay ay maaaring magenroll sa EVUS nang walang bayad. Ang Department of Homeland Security, Customs of Border Protection (CBP) ay papanatilihing mabibigyan ng mga bagong impormasyon sa mga visa holder sa www.cbp.gov/EVUS.