MAHALAGANG PAALALA:

 • Agarang Abiso: Ayun sa Presedential Executive Order na pinirmahan noong Enero 27, 2017, ang pagbibigay ng visa sa mga dayuhan mula sa Iraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria at Yemen ay suspendido hanggang sa susunod anunsyo. Kung ikaw ay isang national na mula sa isa bansang nabanggit, mangyari na huwag mag skedyul ng visa appointment o magbayad ng visa fee sa ngayon.  Kung ikaw ay nakapagskedyul na ng appointment, mangyari na HUWAG dumalo sa iyong appointment dahil hindi namin ipo-proseso ang iyong visa interview.  Mangyaring tandaan na ang ilang mga paglalakbay para sa opisyal na mga layunin ng pamahalaan, na may kaugnayan sa opisyal na negosyo o sa ngalan ng itinalagang internasyonal na organisasyon, o ng North Atlantic Treaty Organization, o mula sa ilang mga opisyal ay hindi napapailalim sa suspensyon na ito. Mangyari na makipagugnayan sa support-Philippines@ustraveldocs.com upang ipaalam ang iyong oras at petsa ng appointment gayunding ang request ng pagkasela. Mangyari ipagpatuloy ang pagsubaybay para sa karagdagang anunsyo sa https://travel.state.gov

  Update para sa mga  dual-nationals paukol sa U.S. Executive Order: Ang mga Dual nationals na may valid passport na ibinigay ng isang bansang wala sa listahan ng na binangit sa Executive Order ay maaaring mag schedule ng appointments at mag apply ng visa. Ang mga embahada at konsulada ng U.S. ay mag poproseso at magbibigay ng visa sa mga eligible na applikante na mag-apply gamit and pasaporte na ibinigay ng isang unrestricted na bansa kahit na sila ay dual national ng isang bansang nasa restricted list. Ang mga mag qualify ng visa ay papayagang magbyahe at mag-apply para payagang makapasok sa U.S. 

 • Kung ikaw ay mamayan ng bansang miyembro ng Visa Waiver Program ngunit hindi makapag biyahe sa Estados Unidos gamit ang nasabing programa, ikaw ay nararapat na mag apply ng isang non-immigrant visa at dapat ito ay i-apply ng hindi baba ng 3 buwan bago ng iyong intensyong paglalakbay. Kung ikaw ay wala pang napipintong plano sa paglalakbay , ikaw ay dapat magbayad ng non immigrant visa application fee, sumagot ng DS-160 non immigrant visa application form sa ceac.state.gov/gennv, at mag iskedyul ng visa appointment. Kung ang iyong paglalakbay ay nalalapit na. ikaw ay maaring mga request ng expedited appointment. Mangyaring isama sa iyong request and petsa at layunin ng paglalakbay, maging ang kopya ng kahit na anong mensahe na iyong natanggap tungkol sa iyong ESTA mula sa U.S. Customs and Protection.

  Ang mga karagdagang impormasyon tungkol sa mga paghihigpit sa paglalakbay sa ilalim ng Visa Waiver Program, kasama ang pangangailangan ng isang electronic passport ay maaring makita sa  https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visa-waiver-program.html

 • Kung ikaw ay mamayan ng bansang miyembro ng Visa Waiver Program ngunit hindi makapag biyahe sa Estados Unidos gamit ang nasabing programa, ikaw ay nararapat na mag apply ng isang non-immigrant visa at dapat ito ay i-apply ng hindi baba ng 3 buwan bago ng iyong intensyong paglalakbay. Kung ikaw ay wala pang napipintong plano sa paglalakbay , ikaw ay dapat magbayad ng non immigrant visa application fee, sumagot ng DS-160 non immigrant visa application form sa ceac.state.gov/gennv, at mag iskedyul ng visa appointment. Kung ang iyong paglalakbay ay nalalapit na. ikaw ay maaring mga request ng expedited appointment. Mangyaring isama sa iyong request and petsa at layunin ng paglalakbay, maging ang kopya ng kahit na anong mensahe na iyong natanggap tungkol sa iyong ESTA mula sa U.S. Customs and Protection.

  Ang mga karagdagang impormasyon tungkol sa mga paghihigpit sa paglalakbay sa ilalim ng Visa Waiver Program, kasama ang pangangailangan ng isang electronic passport ay maaring makita sa  https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visa-waiver-program.html

 • Simula Nobyembre 29, 2016, Ang mamamayan ng China na may 10-taon na B1, B2 o B1 / B2 visa sa Peoples 'Republic of China passport ay kinakailangan magupdate ng kanilang biographical at iba pang impormasyon mula sa kanilang visa application sa pamamagitan ng Electronic Visa Update System (EVUS) bago ang paglalakbay sa Estados Unidos. Ang update na ito ay dapat gawin sa bawat dalawang taon, o sa pagkuha ng isang bagong pasaporte o B1, B2, o B1 / B2 visa, alinman ang mauna.

  EVUS enrollment ay makikita sa www.EVUS.gov. Sa kasalukuyan walang bayad ang EVUS enrollment. Hanggang sa maipatupad ang pagbabayad, ang mga manlalakbay ay maaaring magenroll sa EVUS nang walang bayad. Ang Department of Homeland Security, Customs of Border Protection (CBP) ay papanatilihing mabibigyan ng mga bagong impormasyon sa mga visa holder sa www.cbp.gov/EVUS.

 • Simula sa ika-1 ng Nobyembre, 2016, hindi na papayagan ang nakasalamin sa mga larawan sa visa.  Para sa karagdagang impormasyon maaari lamang bisitahin ang:https://travel.state.gov/content/visas/en/general/photos.html