Søknad i påvente av videre behandling

På denne siden:


Oversikt

Avslag under paragraf 221(g) betyr at vesentlig informasjon mangler ved en søknad, eller at en søknad har blitt satt under administrativ behandling. Konsulen som intervjuer deg vil fortelle deg ved slutten av intervjuet om saken din avslås under 221(g) i påvente av mer informasjon. Konsulen vil enten fortelle deg at saken må gjennomgå administrativ behandling, eller be deg sende inn ytterligere informasjon.

Hvis ytterligere informasjon er nødvendig, vil konsulen fortelle deg hvordan du sender inn informasjonen eller dokumentasjonen. Som del av denne prosessen vil du bli gitt et skriftlig brev, og vil ha 12 måneder fra intervjudatoen på å sende inn de forespurte dokumentene uten å måtte betale en ny visumavgift. En søknad som er avslått under paragraf 221(g) vil etter ett år bli lukket i følge paragraf 203(e).

Hvis den amerikanske ambassaden har bedt om ytterligere informasjon eller dokumentasjon fra deg, denne nettsiden forklarer hvordan du skal sende dokumentene dine til den amerikanske ambassaden.

Annen informasjon

Noen visumsøknader krever ytterligere administrativ behandling, som tar ytterligere tid etter intervjuet med konsulen. Du vil få informasjon om dette under intervjuet ditt. I de fleste saker vil ytterligere administrativ behandling være ferdig innen 60 dager etter visumintervjuet ditt. Dersom ytterligere administrativ behandling er nødvendig, vil varigheten på behandlingstiden variere basert på individuelle omstendigheter. Forsøk å være tidlig ute når du søker om visum, og kom i god tid før forventet reisedato.

Merk: Før du tar kontakt for en oppdatering om din visumstatus, må du eller din representant vente minst 60 dager etter visumintervjuet ditt eller etter innsendelsen av supplerende dokumenter, der den siste datoen gjelder. Vær tålmodig.

Du kan sjekke status for søknaden din når som helst på følgende nettside.