Dasar Privasi

Dalam halaman ini:


Maklumat Penting Tentang Kegunaan Laman Web Ini

Jabatan Dalam Negeri Amerika Syarikat telah berkontrak dengan CGI Federal Inc. (CGI Federal) untuk membantu dalam pengumpulan dan pemprosesan maklumat pemohon untuk menyokong dalam proses permohonan visa. CGI Federal sangat sensitif terhadap isu-isu privasi. Kami telah menggunakan dasar privasi ini dan menyiarkan notis ini untuk memberitahu anda bagaimana kami mengendalikan maklumat peribadi yang kami terima dari anda berkaitan dengan penggunaan laman web ini dan berkaitan dengan permohonan visa anda. Setakat yang mungkin, kami mengumpul data peribadi terus dari pemilik data, termasuk data peribadi yang dimasukkan ke dalam laman web ini dan data biometrik yang dikumpulkan semasa proses permohonan visa. Dengan menggunakan laman web ini, anda membenarkan pengumpulan, pengagregatan, penggunaan, penyimpanan, dan pendedahan data peribadi yang dikemukakan seperti yang dikehendaki untuk permohonan visa . Dengan menggunakan laman web ini, anda membenarkan penerimaan komunikasi elektronik, termasuk suara interaktif dan komunikasi melalui  pusat panggilan, mengenai permohonan permohonan visa anda. Jika anda tidak mahu dihubungi oleh CGI Federal, sila jangan menggunakan laman web ini. CGI Federal akan menggunakan data peribadi anda hanya untuk tujuan berikut:

  • untuk mengumpul maklumat pemohon untuk penyerahan kepada Jabatan Dalam Negeri Amerika Syarikat;
  • untuk menghantar data peribadi ke Jabatan Dalam Negeri Amerika Syarikat, atau berkongsi data peribadi dengan subkontraktor, vendor dan pembekal CGI Federal yang diperlukan untuk memproses permohonan visa seperti yang diminta oleh anda;
  • mematuhi undang-undang, peraturan, dan proses undang-undang yang berkaitan;
  • untuk melindungi kesihatan, keselamatan, atau kebajikan seseorang;
  • untuk melindungi hak kita atau mengambil tindakan undang-undang yang sesuai; atau
  • sebaliknya jika ia perlu digunakan dalam pelaksanaan kontrak kami dengan Kerajaan Amerika Syarikat, selagi penggunaan tersebut dibenarkan oleh undang-undang dan konsisten dengan batasan lain yang disenaraikan di sini. 

CGI Federal mengumpul hanya maklumat yang diperlukan untuk memproses permohonan anda dan hanya akan mengekalkan data peribadi anda untuk jumlah  masa yang  minimum yang diperlukan untuk proses visa dan kontrak kami dengan Jabatan Dalam Negeri Amerika Syarikat.CGI Federal juga boleh menggunakan maklumat seperti alamat Protokol Internet (IP) anda, Pembekal Perkhidmatan Internet, sistem operasi, masa dan tarikh lawatan anda, dan statistik lain yang dikumpulkan secara automatik oleh laman web ini untuk laporan statistik, analisis mengenai penggunaan dan keberkesanan laman web, dan keperluan pelaporan lain di bawah kontrak kami. Untuk melindungi data anda, CGI Federal telah melaksanakan perlindungan organisasi, teknikal dan fizikal yang sesuai untuk menghalang akses atau pendedahan data peribadi anda yang tidak dibenarkan. CGI Federal juga memerlukan tahap keselamatan maklumat yang tinggi dari semua pihak ketiga yang boleh membantu memproses data peribadi anda, seperti subkontraktor, vendor dan pembekal. Walau bagaimanapun, disebabkan sifat internet, CGI Federal tidak dapat menjamin bahawa pihak yang tidak dibenarkan tidak akan dapat mengalahkan langkah-langkah tersebut dan mengakses data peribadi anda untuk tujuan yang tidak wajar. Laman web ini harus digunakan oleh orang dewasa sahaja, dan dan kanak-kanak bawah umur diminta untuk membenarkan orang dewasa yang bertanggungjawab untuk membantu dalam penyerahan apa-apa data peribadi. CGI Federal mempunyai hak untuk mengubah, mengubah suai, atau mengemas kini notis privasi ini pada bila-bila masa. Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai pengumpulan atau penggunaan data peribadi anda, sila hantarkan permintaan anda kepada support@ustraveldocs.com.