Vīzas bērniem

Šajā lapā:


Jautājumi un atbildes

 

Q: Vai bērniem ir vajadzīga vīza?

A: Lai ceļotu uz Amerikas Savienotajām Valstīm, vīza ir vajadzīga visiem ceļotājiem, tostarp bērniem, izņemot gadījumus, kad viņi var ceļot Bezvīzu programmas ietvaros.

Q: Vai bērniem ir jāmaksā vīzas nodeva tādā pašā apmērā kā pieaugušajiem?

A: Jā.

Q: Vai bērniem ir jāpiesakās uz vīzas interviju?

A: Visiem vīzu pieprasītājiem, ieskaitot bērnus, nepieciešams pieteikties vīzas intervijai, tomēr dažos atsevišķos gadījumos konsuls var nepiemērot šo prasību.

Q: Vai bērniem, kas dzīvo Latvijā, ir personīgi jāierodas uz vīzas interviju?

A: Bērni, kas ir jaunāki par 14 gadiem un dzīvo Latvijā, lielākajā daļā gadījumu var neierasties uz vīzas interviju. 

Q: Vai bērniem, kas patstāvīgi nedzīvo Latvijā, ir personīgi jāierodas uz vīzas interviju?

A: Jā.

Q: Vai bērniem uz vīzas interviju ir jāierodas kopā ar vecākiem?

A: Nē, bet, ja bērns vēlas, vecāks(i) var pavadīt bērnu.

Q: Vai vēstniecība pieprasa rakstisku piekrišanu no vecākiem, lai bērns varētu ierasties uz vīzas interviju?

A: Nē, vēstniecība nepieprasa rakstisku piekrišanu no vecākiem, lai bērns varētu ierasties uz vīzas interviju.