Pieteikšanās uz vīzas interviju steidzamos gadījumos

Šajā lapā:


Pārskats

Ja jums ir jādodas uz ASV neparedzētu iemeslu dēļ, kas atbilst kādam no tālāk minētājiem kritērijiem, jūs varat kvalificēties vīzas intervijai steidzamos gadījumos, ja ASV vēstniecībā Rīgā to var nodrošināt. Ir svarīgi pārliecināties, ka Jūs atbilstat visiem kritērijiem, jo vīzu pieteicējiem ir atļauts tikai vienreizējs pieprasījums vīzas intervijai steidzamos gadījumos.

Kvalifikācijas

Lai pieteiktos uz vīzas interviju steidzamos gadījumos, jūsu rīcībā ir jābūt dokumentāram pamatojumam steidzamības pierādīšanai. Ja vīzas intervijas laikā atklājas, ka informācija par neatliekama ceļojuma iemesliem ir sagrozīta, tas tiek atzīmēts jūsu personas lietā un var negatīvi iespaidot lēmumu par vīzas piešķiršanu.

Visiem pieteikuma iesniedzējiem, kuri piesakās uz vīzas interviju sakarā ar steidzamu gadījumu, vispirms ir jāsamaksā nodeva par vīzas pieprasīšanu standarta kārtībā. Ja pieteikuma iesniedzējam/-ai vīzas intervija ASV vēstniecībā bija nozīmēta ārpus rindas, bet viņš/-a uz to neierodas vai arī vīzas izdošanu atsaka, viņš/-a nedrīkstēs atkārtoti izmantot šo iespēju un pieprasīt nozīmēt vīzas interviju steidzamā kārtā.

 Lūdzu ņemiet vērā, ka gadījumā, ja jūsu sākotnējo pieprasījumu par vīzas intervijas nozīmēšanu ārpus rindas noraidīs, jūs nevarēsiet to iesniegt atkārtoti vienas vīzas lietas ietvaros.

Piezīme: Uz vīzas interviju ārpus rindas nevar pieteikties tad, ja ceļojuma mērķis ir piedalīšanās kāzu un izlaiduma ceremonijā, atbalsta sniegšana grūtniecēm, ar kurām ceļotājam ir radniecīgas saites, piedalīšanās ikgadējās uzņēmējdarbības, akadēmiskās vai profesionālās konferencēs un pēdējā brīža tūrisma piedāvājumu izmantošana. Šādos gadījumos lūdzam laikus pieteikties uz vīzas interviju standarta kārtībā.

Medicīniskā palīdzība

Ceļojuma mērķis ir saņemt neatliekamu medicīnisko palīdzību vai arī pavadīt radinieku vai darba devēju, kuram jāsaņem neatliekama medicīniskā palīdzība.

Vajadzīgie dokumenti:

  • ārsta izziņa, kurā aprakstīts jūsu medicīniskais stāvoklis un iemesls, kāpēc jums ir vajadzīga medicīniskā aprūpe Amerikas Savienotajās Valstīs;
  • izziņa, kas saņemta no ārsta vai slimnīcas Amerikas Savienotajās Valstīs un kurā apliecināta gatavība sniegt jums medicīnisko palīdzību, kā arī norādītas aptuveno izmaksu aplēses;
  • dokumenti, apliecinot, kā/no kādiem līdzekļiem grasāties apmaksāt ārstēšanas izdevumus.
Bēres/nāve

Brauciena mērķis ir piedalīšanās miruša pirmās pakāpes ģimenes locekļa (mātes, tēva, brāļa, māsas vai bērna) bērēs vai formalitāšu kārtošana viņa mirstīgo atlieku repatriācijai no Amerikas Savienotajām Valstīm.

Vajadzīgie dokumenti:

  • izziņa no apbedīšanas biroja direktora, kurā norādīta kontaktinformācija, mirušā dati un bēru datums;
  • dokumenti, apliecinot, ka mirušais jūsu pirmās pakāpes ģimenes loceklis.
Neatliekams komandējums

Ceļojuma mērķis ir neatliekamu darījumu jautājumu risināšana, ja iepriekš nebija iespējams paredzēt šāda brauciena nepieciešamību.

Vajadzīgie dokumenti:

  • uzaicinājuma vēstule no attiecīgā Amerikas Savienoto Valstu uzņēmuma, apliecinot plānotās viesošanās neatliekamību, izklāstot darījumu jautājumu būtību un paskaidrojot to, ka viens no uzņēmumiem — vai nu Amerikas Savienoto Valstu, vai vietējais uzņēmums — zaudēs nozīmīgu uzņēmējdarbības iespēju, ja vīzas intervija ārpus rindas nav iespējama,

vai

  • dokumentārs apliecinājums par neaizstājamu apmācības programmu Amerikas Savienotajās Valstīs, kas ilgs ne vairāk kā trīs mēnešus, tostarp izziņas gan no vietējā darba devēja, gan no ASV uzņēmuma, kas nodrošina apmācību. Abās izziņās jābūt sīki izklāstītai apmācības programmai un paskaidrotam, kāpēc viens no uzņēmumiem — vai nu Amerikas Savienoto Valstu, vai vietējais uzņēmums — zaudēs nozīmīgu uzņēmējdarbības iespēju, ja vīzas intervija ārpus rindas nav iespējama.
Studenti un apmaiņas programmu dalībnieki

Ceļojuma mērķis ir tuvāko divu nedēļu laikā (14 dienās) sākt vai turpināt studijas studiju programmā Amerikas Savienotajās Valstīs, bet šajā laikā nav iespējams pieteikties vīzas intervijai standarta kārtībā. Šī iespēja ir pieejama tikai tiem studentiem un apmaiņas programmu dalībniekiem, kuriem jāsāk mācības tuvāko 14 dienu laikā.

Vajadzīgie dokumenti:

  • veidlapas I-20 vai DS-2019 oriģināls, kurā norādīts programmas sākuma datums tuvāko 14 dienu laikā;
  • SEVIS nodevas maksājuma apliecinājums (ja nodeva ir jāmaksā).

ESTA iesnieguma atteikums

Jūs varat pieteikties vīzas intervijai steidzamības kārtā, ja Jūs esat Bezvīzu Programmas dalībvalsts pilsonis, kas saņēmis paziņojumu, ka turpmāk nekvalificējaties ceļošanai uz ASV šīs programmas ietvaros, un ja Jūsu ceļojumam ir neatliekams raksturs un ja Jūs esiet Irākas, Irānas, Sudānas un/vai Sīrijas pilsonis vai esiet nesen ceļojis uz Irāku, Irānu, Sīriju, Sudānu, Lībiju, Somāliju un/vai Jemenu. Piesakoties vīzas intervijai steidzamības kārtā, lūdzam Jūs norādīt Jūsu pānotā ceļojuma datumu un nolūku. 

Obligāti pievienojamais dokuments: 

  • ASV Muitas un Robežsardzes dienesta paziņojuma izdruka, ko saņēmāt, par izmaiņām attiecībā uz Jūsu ESTA iesnieguma statusu.

Pieteikšanās uz vīzas interviju steidzamos gadījumos

1. solis

Aizpildiet elektronisko veidlapu (DS-160) neimigrācijas vīzas pieprasīšanai.

2. solis

Samaksājiet nodevu par vīzas pieprasīšanu

3. solis

Piesakieties uz vīzas interviju tiešsaistē un izvēlieties tuvāko iespējamo datumu. Ņemiet vērā, ka jums ir jāpiesakās uz interviju standarta kārtībā, pirms jūs varēsiet pieprasīt nozīmēt interviju ārpus rindas sakarā ar steidzamu gadījumu. Nonākot līdz intervijas datuma izvēlei, jūsu ekrānā tiks attēlots ziņojums ar tuvākajiem iespējamajiem datumiem, kad ir pieejami brīvi laiki vīzu intervijām, kas iekļauj arī atvēlētos laikus intervijām ārpus rindas. Iespējams, jūs secināsiet, ka nav nepieciešams pieprasīt nozīmēt vīzas interviju steidzamā kārtā, jo vēl agrāki datumi nav iespējami.

Ja vēlaties pieteikties uz vīzas interviju steidzamos gadījumos, aizpildiet pieteikuma veidlapu steidzamiem gadījumiem (Expedite Request Form) angļu valodā vai arī sazinieties ar zvanu centru, ja jums ir vajadzīga palīdzība. Pieteikumā ir jānorāda iemesls, kāpēc, jūsuprāt, vīzas intervijas nozīmēšana ārpus rindas ir pamatota. Pēc veidlapas iesniegšanas ASV vēstniecība Rīgā sniegs atbildi, nosūtot to uz jūsu e-pastu.

4. solis

Ja ASV vēstniecība Rīgā apstiprinās jūsu pieprasījumu, jūs e-pastā saņemsiet aicinājumu tiešsaistē pieteikties uz vīzas interviju ārpus rindas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka zvanu centra operatori nevar jūsu vietā nozīmēt šāda veida vīzas interviju, tomēr viņi labprāt atbildēs uz visiem neskaidrajiem jautājumiem. Ja ASV vēstniecība Rīgā noraidīs jūsu pieteikumu par vīzas intervijas nozīmēšanu ārpus rindas, jums to paziņos pa e-pastu. Jūsu standarta kārtībā rezervētais vīzas intervijas datums paliks spēkā.

Piezīme: Apstiprinājuma vai noraidījuma vēstules tiek sūtītas no e-pasta adreses no-reply@ustraveldocs.com. Dažās e-pasta lietojumprogrammās ir filtri, kas vēstules no nezināmiem sūtītājiem ievieto mēstuļu vai surogātpasta mapē. Ja jūs nesaņēmāt atbildi uz savu pieprasījumu, lūdzu, pārbaudiet, vai tā nav nonākusi mēstuļu vai surogātpasta mapē.

5. solis

Apmeklējiet ASV vēstniecību Rīgā noteiktajā dienā un laikā, kad ir paredzēta vīzas intervija. Jums ir jāņem līdzi izdrukāta vēstule par nozīmēto vīzas intervijas datumu, veidlapas DS-160 apstiprinājuma lapa, viena fotogrāfija, kas uzņemta pēdējo sešu mēnešu laikā, derīgā pase un visas iepriekšējās (nederīgās) pases, kā arī papildu dokumenti. Pieteikumi netiek pieņemti, ja trūkst kaut viens no minētajiem dokumentiem.