Pieteikums, kas gaida uz turpmāko darbību

Šajā lapā:

Pārskats

Ja jūs saņēmāt atteikumu saskaņā ar likuma 221. panta g. punktu (turpmāk tekstā - 221(g) pants), tas nozīmē, ka jūsu pieteikumā trūkst būtiskas informācijas vai pieteikums ir aizturēts padziļinātai lietas izskatīšanai. Pabeidzot interviju, konsulārais ierēdnis jūs informēs, ja jūsu lietas turpmāka virzība ir apturēta saskaņā ar likuma 221(g) pantu, jo tiek gaidīta papildu informācija. Konsulārais ierēdnis jūs informēs vai nu par to, ka jūsu lietā ir jāveic padziļināta izskatīšana un/vai saskaņošana, vai arī pieprasīs iesniegt papildu informāciju.

Ja būs vajadzīga papildu informācija, konsulārais ierēdnis jums paskaidros, kā to var iesniegt. Vienlaikus jums izdos rakstisku vēstuli, kurā būs norādīts, ka pieprasītie dokumenti ir jāiesniedz 12 mēnešu laikā no pieteikuma iesniegšanas brīža, lai nebūtu no jauna jāmaksā nodeva par vīzas pieprasīšanu. Pieteikumiem, kas ir noraidīti saskaņā ar likuma 221(g) pantu, pēc gada beidzas derīguma termiņš saskaņā ar likuma 203. panta e. punktu.

Ja ASV vēstniecība pieprasa no jums papildu informāciju vai dokumentāciju, tā ir jāiesniedz, ievērojot instrukcijas, kuras sniedz ASV vēstniecība 221(g) atteikuma vēstulē.

Elektroniskās kopijas pa e-pastu

Ja jums izdotajā vēstulē ir pieprasīts nosūtīt pa e-pastu dokumentu kopijas elektroniskā formātā, sūtiet tās PDF faila formātā ASV vēstniecībai, no kā saņēmāt 221(g) vēstuli. Pielikumi nedrīkst pārsniegt 3 MB. Riga_files@utraveldocs.com.

Cita veida informācija

Dažos gadījumos pēc intervijas ar konsulu vīzas lietā ir jāveic padziļināta izskatīšana un/vai saskaņošana, kam ir vajadzīgs ilgāks laiks. Intervijas gaitā jūs informēs par šādu varbūtību. Parasti šādos gadījumos lietu ir iespējams pabeigt 60 dienu laikā pēc vīzas intervijas. Ja ir jārisina papildu jautājumi, šis ilgums var būt atšķirīgs atkarībā no konkrētās lietas apstākļiem. Atgādinām, ka vīzu ir ieteicams pieprasīt iespējami savlaicīgi — pēc iespējas ilgāku laiku pirms paredzamā ceļošanas datuma.

Piezīme: Jums vai jūsu pārstāvim ir jānogaida vismaz 60 dienas no intervijas vai papildu dokumentu iesniegšanas dienas atkarībā no tā, kas ir vēlāk, pirms pieprasīt papildu informāciju par jūsu vīzas lietas statusu. Šajā tīmekļa vietnē jūs varat jebkurā brīdī pārbaudīt sava pieteikuma statusu.