განახლებული ინფორმაცია ორმაგი მოქალაქეების მქონე პირებისთვის აშშ-ს პრეზიდენტის მიერ გაცემული ბრძანების შესახებ: ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირებს, ვინც ფლობს მოქმედ პასპორტს, გაცემული ნებისმიერი ქვეყნის მიერ, რომელსაც არ ეხება აკრძალვა აშშ-ს პრეზიდენტის ბრძანების საფუძველზე, შეუძლიათ დანიშნონ შეხვედრა და გააკეთონ სავიზო მოთხოვნა. ამერიკის საელჩოები და საკონსულოები განიხილავენ სავიზო განცხადებას და გასცემენ ვიზებს, ყველა ნებადართულ განმცხადებლებზე, რომლებიც განცხადებას შეიტანენ შეზღუდვის არმქონე ქვეყნის პასპორტით, მაშინაც კი თუ ისინი ფლობენ შეზღუდული ქვეყნის ორმაგ მოქალაქეობას. ის ვინც კვალიფიცირებულია მიიღოს ვიზა ნებადართულია გაემგზავროს და მოითხოვოს შეერთებულ შტატებში შესვლა.

სასწრაფო შეტყობინება: აშშ-ს პრეზიდენტის ადმინისტრაციულ ბრძანების თანახმად, რომელსაც ხელი მოწერა 2017 წლის 27 იანვარს, ვიზების გაცემა უცხოელებზე ისეთი ქვეყნებიდან როგორიცაა ერაყი, ირანი, ლიბია, სომალი, სუდანი, სირია და იემენი შეჩერებულია მყისიერად შემდგომი შეტყობინების მიღებამდე. თუ თქვენ ხართ ერთ-ერთი ამ ქვეყნის მოქალაქე ან სარგებლობთ ორმაგი მოქალაქეობით, გთხოვთ, არ დანიშნოთ სავიზო შეხვედრა ან გადაიხადოთ რაიმე სახის სავიზო მოსაკრებელი ამ პერიოდში. თუ უკვე დანიშნული გაქვთ შეხვედრა, გთხოვთ, ნუ გამოცხადებით შეხვედრაზე, რადგან ჩვენ ვერ შევძლებთ სავიზო ინტერვიუს ჩატარებას. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ გარკვეული ტიპის მოგზაურობა ოფიციალური სამთავრობო ვიზიტი, რომელიც დაკავშირებულია ოფიციალურ საქმიანობასთან ან დანიშნულია საერთაშორისო ორგანიზაციების სახელით, ან ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის სახელით, ან ცალკეული მთავრობის წევრების ვიზიტები არ ექვემდებარება აღნიშნულ შეზღუდვას. გთხოვთ, დაუკავშირდით http://ustraveldocs.com/ge_ge/ge-main-contactus.asp და აცნობეთ თქვენი შეხვედრის დრო და თარიღი და მოითხოვეთ შეხვედრის გაუქმება. გთხოვთ, თვალყური ადევნოთ ბმულებზე http://ustraveldocs.com/ge ინფომრაციის შემდგომ განახლებას.
შეტყობინება არა-რეზიდენტი განმცხადებლებისთვის მესამე ქვეყნების არა-რეზიდენტ მოქალაქეებს შეუძლიათ დანიშნონ შეხვედრა და არასაიმიგრაციო ვიზებზე გააკეთონ განაცხადი აშშ-ის საელჩოს საკონსულოს განყოფილებებში, სადაც არასაიმიგრაციო ვიზები გაიცემა. თუმცა გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თანამშრომლები შეიძლება არ იცნობდნენ ადგილობრივ პირობებს და/ან თქვენი ქვეყნის ენას, რამაც შესაძლოა გაართულოს ვიზის მისაღებად საჭირო თქვენი კვალიფიციურობის წარმოჩენა. თბილისის აშშ საელჩოს საკონსულო განყოფილებას შეუძლია მოემსახუროს ქართულ, ინგლისურ და რუსულად მოსაუბრე განმცხადებლებს. განმცხადებლებს, ვინც არ საუბრობს რომელიმე ამ ენაზე, ვურჩევთ მიმართონ აშშ-ს იმ საელჩოს ან საკონსულოს, სადაც საუბრობენ მათთვის გასაგებ ენაზე.
2016 წლის 1 ნოემბრიდან ვიზის განაცხადისთვის სათვალით გადაღებული ფოტოსურათი არ მიიღება. დეტალური მოთხოვნები ფოტო სურათის თაობაზე იხილეთ ვებ გვერდზე: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html.
გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თუ თქვენ არ ხართ საქართველოს მოქალაქე, მაგრამ გაქვთ ბინადრობის ნებართვა საქართველოში ცხოვრების უფლებით, თქვენ მოგეთხოვებათ მოქმედი ბინადრობის ნებართვის წარდგენა, რათა დაშვებული იყოთ გასაუბრებაზე საკონსულო განყოფილებაში.

თუ თქვენს ქვეყანაში ვრცელდება უვიზო მომოსვლის პროგრამა, მაგრამ ვერ გაემგზავრეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ პროგრამით, არასაიმიგრაციო ვიზის მისაღებად განაცხადი უნდა გააკეთოთ სასურველ მოგზაურობამდე მინიმუმ სამი თვით ადრე. თუ თქვენ არ გაქვთ გადაუდებელი სამოგზაურო გეგმები, თქვენ უნდა გადაიხადოთ არასაიმიგრაციო სავიზო მოსაკრებელი, შეავსოთ არასაიმიგრაციო სავიზო განაცხადი DS-160 https://ceac.state.gov/genniv/ და დაგეგმოთ სავიზო გასაუბრება. თუ თქვენი მოგზაურობა გადაუდებელია, თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ სავიზო გასაუბრების დანიშვნა დაჩქარებული წესით. გთხოვთ, თქვენს მოთხოვნაში მიუთითოთ თქვენი მოგზაურობის თარიღი და მიზანი, ასევე დოკუმენტაციას თან დაურთოთ აშშ საბაჟო და სასაზღვრო დაცვისგან მიღებული თქვენს ESTA (ქვეყანაში შესვლის ავტორიზაციის ელექტრონული სისტემა) სტატუსთან დაკავშირებული ნებისმიერი შეტყობინების ასლი. დამატებითი ინფორმაცია უვიზო მომოსვლის პროგრამით გამგზავრებაზე შეზღუდვების შესახებ, მათ შორის ელექტრონული პასპორტის შესახებ მოთხოვნა, ხელმისაწვდომია https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visa-waiver-program.html.

 

 

Mount Rushmore, South Dakota

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება აშშ-ს სავიზო ინფორმაციის მომსახურების ცენტრში. ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ამ ვებ-გვერდზე ინფორმაცია, ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო-არასაიმიგრაციო ვიზებისა და თითოეული ვიზისათვის საჭირო მოთხოვნების შესახებ. ამასთან ერთად შეგიძლიათ შეიტყოთ ვიზის საფასური და დანიშნოთ გასაუბრება აშშ-ს საელჩოში თბილისში.

ინფორმაცია არასაიმიგრაციო ვიზების შესახებ


განაცხადი არასაიმიგრაციო ვიზაზე


ინფორმაცია საიმიგრაციო ვიზის თაობაზე

 

 

 

Mount Rushmore, South Dakota

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება აშშ-ს სავიზო ინფორმაციის მომსახურების ცენტრში. ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ამ ვებ-გვერდზე ინფორმაცია, ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო-არასაიმიგრაციო ვიზებისა და თითოეული ვიზისათვის საჭირო მოთხოვნების შესახებ. ამასთან ერთად შეგიძლიათ შეიტყოთ ვიზის საფასური და დანიშნოთ გასაუბრება აშშ-ს საელჩოში თბილისში.

ინფორმაცია არასაიმიგრაციო ვიზების შესახებ


განაცხადი არასაიმიგრაციო ვიზაზე


ინფორმაცია საიმიგრაციო ვიზის თაობაზე

 

 

 

Mount Rushmore, South Dakota

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება აშშ-ს სავიზო ინფორმაციის მომსახურების ცენტრში. ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ამ ვებ-გვერდზე ინფორმაცია, ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო-არასაიმიგრაციო ვიზებისა და თითოეული ვიზისათვის საჭირო მოთხოვნების შესახებ. ამასთან ერთად შეგიძლიათ შეიტყოთ ვიზის საფასური და დანიშნოთ გასაუბრება აშშ-ს საელჩოში თბილისში.

ინფორმაცია არასაიმიგრაციო ვიზების შესახებ


განაცხადი არასაიმიგრაციო ვიზაზე


ინფორმაცია საიმიგრაციო ვიზის თაობაზე

 

 

 

Mount Rushmore, South Dakota

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება აშშ-ს სავიზო ინფორმაციის მომსახურების ცენტრში. ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ამ ვებ-გვერდზე ინფორმაცია, ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო-არასაიმიგრაციო ვიზებისა და თითოეული ვიზისათვის საჭირო მოთხოვნების შესახებ. ამასთან ერთად შეგიძლიათ შეიტყოთ ვიზის საფასური და დანიშნოთ გასაუბრება აშშ-ს საელჩოში თბილისში.

ინფორმაცია არასაიმიგრაციო ვიზების შესახებ


განაცხადი არასაიმიგრაციო ვიზაზე


ინფორმაცია საიმიგრაციო ვიზის თაობაზე

 

Mount Rushmore, South Dakota

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება აშშ-ს სავიზო ინფორმაციის მომსახურების ცენტრში. ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ამ ვებ-გვერდზე ინფორმაცია, ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო-არასაიმიგრაციო ვიზებისა და თითოეული ვიზისათვის საჭირო მოთხოვნების შესახებ. ამასთან ერთად შეგიძლიათ შეიტყოთ ვიზის საფასური და დანიშნოთ გასაუბრება აშშ-ს საელჩოში თბილისში.

ინფორმაცია არასაიმიგრაციო ვიზების შესახებ


განაცხადი არასაიმიგრაციო ვიზაზე


ინფორმაცია საიმიგრაციო ვიზის თაობაზე