Tähtis teadaanne:

Värskem teave Ameerika Ühendriikide presidendi korralduse kohta kahekordse kodakondsusega isikutele Uuendatud teave Ameerika Ühendriikide presidendi korralduse kohta topeltkodakondsusega isikutele. 

Kahekordse kodakondsusega isikud, kellele on kehtiv pass, mille on väljastanud riik, kellele korraldust ei kohaldata, võivad kokku leppida viisa saamisega seotud aegu ja viisat taotleda.

Need topeltkodakondsusega isikud, kellel on selle riigi kodaniku kehtiv pass, millele korraldust ei kohaldata, võivad kokku leppida viisaintervjuu aja ning viisat taotleda.Ameerika Ühendriikide saatkonnad ja konsulaadid menetlevad nende viisataotlusi ja väljastavad viisasid muudele nõuetele vastavatele kahe kodakondsusega isikutele, kellel võib olla piirangu alla kuuluva riigi kodakondsus, aga peab olema piirangu alla mittekuuluva riigi pass.Ameerika Ühendriikide saatkonnad ja konsulaadid menetlevad nende viisataotlusi vastavalt topeltkodakondsusega isikutele esitatavatele nõuetele. Topeltkodakondsusega isikul võib olla piirangu alla kuuluva riigi kodakondsus, aga peab olema piirangu alla mittekuuluva riigi pass.Viisa saamise nõuetele vastavad isikud võivad minna ja taotleda pääsu Ameerika Ühendriikidesse.Viisa saamise nõuetele vastavad isikud võivad reisida ning taotleda pääsu Ameerika Ühendriikidesse.

Seoses 27. jaanuaril 2017 allkirjastatud U.S.A. Presidendi määrusega on, kuni täiendava informatsiooni saamiseni, koheselt lõpetatud viisade väljastamine Iraagi, Iraani, Liibüa, Sudaani, Somaalia, Süüria ja Jeemeni kodanikele. Kui oled selle riigi kodakondsuse või topeltkodakondsusega, siis palun ära praegu broneeri viisaintervjuu aega ega maksa viisatasu. Kui intervjuu aeg on juba broneeritud, palun ÄRA MINE kohale, kuna me ei saa intervjuud läbi viia. Pane tähele, et antud keeld ei kehti teatud riiklike eesmärkide ja ametlike ülesannetega seotud reiside, määratud rahvusvaheliste organisatsioonide, Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni nimel või konkreetsete ametnike reisimise puhul. Palun võta ühendust support-Estonia@ustraveldocs.com emaili kaudu, anna teada oma intervjuu kuupäev ja kellaaeg ning palu tühistamist. Täiendatud informatsiooni saamiseks jälgi palun www.ustraveldocs.com/ee ja travel.state.gov lehekülgi.

Alates 1. novembrist, 2016 ei ole viisafotodel prillid enam lubatud. Täpsema info fotole esitatavate nõuete kohta leiate https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html

As of November 29, 2016, Chinese citizens with 10-year B1, B2 or B1/B2 visas in Peoples’ Republic of China passports are required to update their biographical and other information from their visa application through the Electronic Visa Update System (EVUS) before travelling to the United States. This update must be done every two years, or upon getting a new passport or B1, B2, or B1/B2 visa, whichever occurs first.  

EVUS enrollment is available at www.EVUS.gov. There is currently no fee for EVUS enrollment.  Until a fee is implemented, travelers can enroll in EVUS without charge. The Department of Homeland Security, Customs and Border Protection (CBP) will keep visa holders informed of new information at www.cbp.gov/EVUS.
 
20161129日起,所有持中华人民共和国护照和10年期B1B2B1/B2签证的中国公民赴美前,必须通过签证更新电子系统(EVUS)更新与签证申请有关的个人信息和其它信息。此更新须每两年进行一次,或者在获得新护照或新的B1B2B1/B2签证时进行更新,以先到期者为准。
EVUS登记网站为www.EVUS.gov。目前EVUS登记不收费。在实施收费规定之前,旅客可免费进行登记。美国国土安全部海关和边境保护局(CBP)将通过网站www.cbp.gov/EVUS向签证持有人公布最新信息。

-------------------------------------------------------------------------------

VIISAVABADUSPROGRAMM:

Kui sa oled viisavabadusprogrammis osaleva riigi kodanik, kuid said teate, et ei saa selle programmi raames enam Ameerika Ühendriikidesse reisida, siis pead taotlema mitteimmigrandi viisat vähemalt 3 kuud enne soovitud reisi algust. Kui sinu reis ei ole kiire, siis maksa mitteimmigrandiviisa tasu, täida mitteimmigrandiviisa taotluse vorm DS-160 lehel ceac.state.gov/genniv/ ja broneeri viisaintervjuu aeg. Kui sinu reis on kiireloomuline, võid taodelda intervjuu aega eelisjärjekorras. Palun lisa taotlusesse oma reisi kuupäev ja eesmärk, ning koopia teatest, mille said oma ESTA staatuse kohta USA Sisejulgeolekuministeeriumilt.

Rohkem informatsiooni viisavabadusprogrammi puudutavate piirangute kohta, k.a elektroonilist passi puudutavate nõuete kohta, leiate leheküljelt https://travel.state.gov/content/visas/en/visit/visa-waiver-program.html.