Банки и начини на плащане/Заплащане на таксата за виза

На тази страница:


Обща иформация

В повечето случаи кандидатите за виза, включително децата, трябва да платят невъзвръщаема, непрехвърляема такса за кандидатстване за машинно четима виза (MRV), независимо дали визата ще бъде издадена впоследствие или не. Таксата за кандидатстване за виза се определя от вида на визатa, за която желаете да кандидатствате.

Не забравяйте, че MRV таксата не се възстановява. Моля, проверете дали трябва да кандидатствате за виза или не. Възможно е да не се налага да кандидатствате за нова американска виза, ако вече притежавате валидна виза за САЩ или ако сте гражданин на страна по Програмата за безвизово пътуване.

пределени лица са освободени от плащане на MRV такса, като например:

  • Ако кандидатствате за виза за служебно пътуване тип A или G, Вие не трябва да плащате MRV такса
  • Ако кандидатствате за J виза, за да участвате в програма, спонсорирана от правителството на САЩ, Вие не трябва да плащате MRV такса.

Определени лица може да не се нуждаят от виза, като например:

  • Ако вече притежавате валидна виза за целта на Вашето пътуване, може да не се нуждаете от виза
  • Ако сте гражданин на Канада или Бермуда (но не кандидатствате за виза от типа A, E, G, K или V ), може да не се нуждаете от виза

Ако трябва да кандидатствате за виза, моля, следвайте инструкциите по-долу, за да заплатите таксата за кандидатстване за виза. За повече информация за освобождаване от такси, моля, посетете тази страница.

Запомнете: Пренасрочванията на интервюто за даден кандидат са ограничени на брой. Моля, планирайте своите действия така, че да не се наложи да Ви бъде изискано заплащане на нова такса. Таксите за кандидатстване не се възстановяват.

Възможности за заплащане на такса

 Trustly (Електронен трансфер)

Можете да заплатите таксата за виза чрез услугата Trustly (Direct Bank Transfer). Този начин на плащане се извършва онлайн.

  1. Влезте в профила си и продължете с насрочване на интервю за виза. На стъпка 8 ще имате възможността да изберете начина на плащане на таксата преди да изберете дата и час за интервю или ако отговаряте на условията за кандидастване за виза без интервю. Можете да изберете опцията Trustly и въведете необходимите данни за извършване на онлайн превод.
   2. Преди да потвърдите плащането, ще видите на екрана CGI Референтен номер. След като плащането бъде потвърдено, ще бъдете пренасочени към страницата за насрочване на интервю. Внимание запазете / Отпечатайте Вашия CGI Референтен номер. Този номер е доказателство за извършеното плащане и ще Ви е необходимо при насрочване на интервю в Посолството. Вашият CGI референтен номер може да бъде открит и в извлечението от Вашата банкова сметка.

Когато правите онлайн плащане, моля:

НЕ обновявайте интернет страницата
НЕ натискайте бутона за връщане на Вашия браузър
НЕ отворяйте нов прозорец
НЕ затваряйте интернет браузъра, докато не се появи потвърждение на плащането.

Извършването на всяко от тези действия може да доведе до многократни плащания, които не се възстановяват! Възможно е да видите направеното плащане със закъснение във Вашата банкова сметка. Ако се появи грешка, моля, проверете банковата си сметка, за да видите дали плащането е извършено.

Имайте предвид: Ако сте решили да платите таксата за виза онлайн, това трябва да стане единствено чрез услугата Trustly. Други плащания по електронен път няма да бъдат приети от системата и няма да получите парите си обратно.

Плащане в брой в банка

Кандидатите за виза могат да заплатят таксата в брой САМО във всеки клон на УниКредит Булбанк. Преди да посетите офис на УниКредит Булбанк трабва да разпечатате съответната вносна бележка от страницата по-долу. След като разпечатате вносната бележката, моля уверете се, че сте попълнили Вашите имена, ЕГН и сумата за внасяне, показана на разпечатаната бележка – словом. Носете с Вас разпечатаната вносна бележка, за да можете да извършите плащането. Няма да може да заплатите таксата за виза, ако не носите със себе си валидна вносна бележка.

Ако отпечатате вносната бележка преди деня, в който имате намерение да направите Вашето плащане, моля, обърнете внимание на срока на валидност върху вносната бележка. Ако датата на валидност изтича преди да използвате вносната бележка, за да извършите плащането, просто се върнете към този сайт и отново кликнете върху съответната връзка по-долу, за да създадете нова вносна бележка. Служителите, отговорни за събирането на таксите, НЯМА да приемат плащания, базирани на вносни бележки с изтекъл срок на валидност. При получаване на Вашето плащане, УниКредит Булбанк ще ви издаде разписка. Трябва да запазите вашата разписка. Тя не може да бъде заменена, ако бъде изгубена. УниКредит Булбанк няма да може да издаде дубликат на разписката. Вие няма да можете да насрочите дата и час за интервю без номера на вашата разписка.

Изберете вносната бележка, която съответства на вашата такса за кандидатстване за издаване на виза от списъка по-долу. Стойностите са посочени в щатски долари (но плащането е в български лева). Тази страница съдържа повече информация за различните такси за подаване на заявление за издаване на виза.

Ако имате нужда от допълнителни инструкции за зареждането на вносната бележка, моля вижте въпрос 18 от Често Задавани Въпроси.

 

Вносна бележка на УниКредит Булбанк

Ако искате да заплатите такса за виза за повече от един кандидат или за група, Вие можете да използвате вносна бележка за група и да заплатите таксата за до 10 кандидата наведнъж. 

 

След като сте заплатили таксата за кандидатстване за издаване на виза, запазете разписката на УниКредит Булбанк за вашия архив. Тя не може да бъде заменена, ако бъде изгубена. Вие няма да можете да насрочите дата и час за интервю без номера на вашата разписка.

Насрочване на Вашето интервю

Независимо дали насрочвате Вашето интервю онлайн или с помощта на нашия кол център, ще Ви е необходим Вашия номер на разписка, който е отпечатан върху Вашата разписка. Вижте таблицата със сроковете за обработка за заплатени такси за виза.

Вносна бележка от УниКредит Булбанк

 

Срокове за обработка на такса

Таблицата по-долу показва времето за обработка на заплатените такси и кога можете да планирате Вашето интервю след заплащане на таксата за кандидатстване за виза.

Срокове за обработка на заплатените такси за виза
Начин на плащане Насрочване на интервю Номер на разписка за насрочване на интервю
Trustly Веднага след извършено плащане CGI референтен номер
Плащане в брой в банка След 13ч. на  следващия работен ден Номер на разписка
 

 

Допълнителна информация

Ако имате някакви въпроси относно обменния курс на консулството, моля, кликнете тук, създайте свой профил и отговорете на пет кратки въпроса, така че да можем да определим точната сума, която трябва да платите.