Подаване на документи по член 221 (g)

На тази страница:


Обща иформация

Посолството на САЩ може да Ви даде писмо по член 221 (g), с което изисква да предоставите допълнителни документи или информация, свързана с Вашето заявление за издаване на виза. Вашето заявление ще се съхранява като временен отказ в Посолството, докато не представите тези документи.

Всички документи и информация, поискани в писмото по член 221 (g), трябва да бъдат предоставени в най-близкия офис на TNT в рамките на една година от датата, на която сте получили писмото, или лично в Посолството между 15:00-15:15 часа в работни дни. Непредоставянето на необходимата информация в рамките на една година ще доведе до прекратяване на Вашето заявление за издаване на виза. От Вас ще се изисква да подадете ново заявление за виза и да заплатите всички свързани такси, за да продължите с процеса на кандидатстване за издаване на виза.

Как да подадете документите по член 221 (g)

Стъпка 1

Кликнете тук, за да отпечатате Писмото за подаване на документите. Попълнете чеклиста ръчно.

Стъпка 2

Отидете до най-близкия офис на фирма TNT. Вземете Вашата бележка за подаване на документи съгласно член 221 g), писмото съгласно член 221 (g), което Ви е дадено в Посолството, както и всички документи, поискани в него.

Стъпка 3

Донесете Вашите документи и Вашата бележка за подаване на документи съгласно член 221 (g) в офиса на фирма TNT. Фирма TNT Ви дава копие от въздушната товарителница, като разписка за Вашите документи.

Стъпка 4

Фирма TNT доставя документите Ви до Посолството.

Стъпка 5

Фирма TNT връща Вашите документи и паспорт в избраното от Вас място за обратно получаване на документите. Ако визата Ви е издадена, тя ще бъде поставена във Вашия паспорт. Възможно е също така да получите ново писмо съгласно член 221 (g).